Utrikes.

2017-11-26 13:00
”Det som är så intressant är att alla 28 länderna är eniga. Även konservativa regeringar i östra Europa är med på detta.” Bild: Pixabay
”Det som är så intressant är att alla 28 länderna är eniga. Även konservativa regeringar i östra Europa är med på detta.”

EU:s nya sociala ambitioner

Under förra veckans EU-toppmöte i Göteborg undertecknades de 20 principerna som ska utgöra EU:s ”sociala pelare”. Vilken effekt de får i praktiken och hur de förhåller sig till EU:s övriga käpphästar, som exempelvis budgetdisciplin och åtstramningar, återstår att se.

EU:s nya sociala pelare, med 20 principer för social trygghet och rättvisa på arbetsmarknaden, är frivilliga för medlemsländerna att följa, men EU-ledarna hoppas att de ska leda till en bättre social situation i Europa. Svenskt näringsliv varnar för att pelaren hotar den svenska modellen, medan LO välkomnar principerna.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Per Wirtén, författare och journalist, släppte tidigare i år boken ”Är vi framme snart?” som efterlyste ett demokratiserat EU med större sociala ambitioner.

Du har efterlyst större sociala ambitioner inom EU. Vad tror du att den sociala pelaren kan få för effekter?

– Det vet man inte. Så jag tycker att det är lite tröttsamt med alla tvärsäkra påståenden om att det antingen bara är fluff eller att det är överstatlighet och detaljstyrning. Det kommer avgöras av politiska strider.

Finns det inte en konflikt mellan de sociala ambitionerna och den budgetdisciplin och åtstramningspolitik vi är vana att förknippa med EU?

– Jo, absolut, det är det som gör det så intressant. Vi kan utvärdera det här om fem år hur det har gått. Det öppnar för en konflikt mellan en mer expansiv politik och en åtstramningspolitik. På så sätt är det oerhört intressant. Det kan få stor betydelse och det kan också komma att betyda ingenting, om åtstramningsdoktrinen är så stark, så att den slår ut allt annat.

Försök att göra EU mer socialt ansvarstagande har hittills hamnat i byrålådan. Varför tror du att det här händer nu?

– Det som är så intressant är att alla 28 länderna är eniga. Även konservativa regeringar i östra Europa är med på detta. Jag tror att det har att göra med hela situationen efter eurokrisen och finanskapitalismens krasch. Hela den sociala situationen i Europa.  Läget är ohållbart och även konservativa regeringar fattar det. Unionen kommer att bli självförstörande om man inte åtgärdar de problem som vanliga människor ser. Det är det ena. Det andra är att allt handlar om eurons överlevnad och konsolideringen av den valutan. Då måste man ha något sorts socialt skyddsnät. Den europeiska efterkrigstraditionen måste på något sätt återskapas. Situationen är ohållbar och det börjar man fatta.

Är det ett steg i rätt riktning tycker du?

– Självklart. Jag tycker att det är otroligt bra. Även om jag är osäker på effekten. Om man är vänster måste man tycka att det här är bra. Annars vet jag inte var man har huvudet. Även om det misslyckas måste det ju vara bra att man försöker. Och även om det inte är tillräckligt bra så är det i alla fall någonting. Äntligen, någonting.

EU:s sociala pelare

De 20 principerna och rättigheterna nedan är det som utgör den så kallade europeiska sociala pelaren. Det är upp till de enskilda medlemsländerna och i viss mån arbetsmarknadens parter att bestämma hur och i vilken utsträckning den sociala pelaren ska genomföras i respektive EU-land:

Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden

1. Rätten till utbildning och livslångt lärande.

2. Jämställdhet mellan könen.

3. Lika förutsättningar oavsett exempelvis ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

4. Aktivt stöd för att hitta sysselsättning.

Rättvisa arbetsvillkor

5. Säker och anpassningsbar anställning.

6. Löner som garanterar en anständig levnadsstandard.

7. Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning.

8. Dialog mellan arbetsmarknadens parter och att löntagare involveras i frågor som berör dem.

9. Balans i arbetslivet mellan jobb och fritid.

10. Hälsosamma, säkra och ändamålsenliga arbetsplatser.

Social trygghet och inkludering

11. Rätt till barnomsorg och skydd mot barnfattigdom.

12. Social trygghet.

13. Rätt till skälig arbetslöshetskassa.

14. Minimiinkomst.

15. Skäliga pensioner.

16. Tillgång till överkomlig, förebyggande och botande sjukvård av god kvalitet.

17. Inkluderande i samhället av personer med funktionsnedsättningar.

18. Rätten till långsiktig vård.

19. Stöd och boende till hemlösa.

20. Tillgång till grundläggande tjänster som vatten, renlighet och energi.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.