Reportage.

2014-01-14 17:11
Forskningen på P-piller för män är långt gången. Men enligt läkemedelsföretagen är intresset bland konsumenterna för litet. Bild: Stock Xchng
Forskningen på P-piller för män är långt gången. Men enligt läkemedelsföretagen är intresset bland konsumenterna för litet.

P-piller – en kvinnosak

Det har talats om p-piller för män i över 50 år, men inget händer. Nu har forskare återigen kommit ett steg närmare en fungerande metod, men frågan är om den blir verklighet denna gång. Tidigare försök har stoppats av läkemedels­industrin.

I december kom den senaste i raden av forskningsrön om p-piller för män. Det är forskare i Storbritannien och Australien som hittat ett sätt att stoppa spermierna från att hamna i sädesvätskan, utan att påverka några hormoner. Motståndet mot att använda hormoner har stoppat flera tidigare preparat för att sexlust och humör kan påverkas. Den nya upptäckten bygger istället på två proteiner som kan blockeras och därmed hindra att spermier utsöndras vid sädesuttömningen. Forskarna, som presenterade sina rön i den vetenskapliga tidskriften PNAS, har utfört experiment på möss. Mössen blev infertila utan att sexualdriften påverkades och en liknande effekt skulle kunna uppnås på människor, men det återstår att undersöka.  

 

”Litet intresse”

Längre i sina försöka att ta fram ett p-piller för män kom den svenske forskaren Claes Gottlieb. Tillsammans med sitt forskarteam lyckades han få fram ett hormonellt preparat som testades på människor med gott resultat, redan för sju år sedan. Genom att tillföra det kvinnliga könshormonet gestagen kunde de stoppa spermieproduktionen. För att kompensera effekterna fick de sedan tillföra manligt könshormon testosteron, allt genom en p-stav som fördes in under huden. P-staven testades sedan på tusentals män runt om i världen och biverkningarna var marginella. Det största problemet var att metoden inte blir säker förrän efter cirka tre månader, till skillnad mot p-piller för kvinnor som verkar i princip direkt.

Två läkemedelsföretag gick samman för att vidareutveckla preparatet, men sedan blev det stopp. Intresset bland konsumenterna ansågs för litet, ett argument som Claes Gottlieb avfärdar.

– Företagen tar redan fram p-piller för kvinnor så de såg inte någon vinst i det. De skulle bara konkurrera med sig själva, säger han.

 

Lovar ingenting

Claes Gottlieb tror att intresset är stort bland män och säger att det ligger i tiden att vilja ta ansvar och ha en möjlighet att påverka när det ska bli barn eller inte.

– Jag blir fortfarande kontaktat regelbundet av män som efterfrågar p-piller. Dessutom har det gjorts studier som visar att intresset är stort, säger han.

Claes Gottlieb jobbade i över 20 år med att ta fram p-piller för män och säger att besvikelsen är stor över att det aldrig blev verklighet.

När tror du att vi får se p-piller för män?

– Jag har jobbat med det här sedan 1984 och sagt flera gånger att det kommer om fem år. Nu säger jag ingenting längre, man vet aldrig när det stöter på patrull.

 

"Lättare att stoppa en kvinnas ägg"

Kristina Gemzell-Danielsson, professor i gynekologi vid Karolinska Institutet, är med i en internationell forskargrupp som bland annat försöker ta fram preventivmedel för män.  

Vad tror du om den senaste forskningen om icke hormonbaserade p-piller för män?

– Det ser lovande ut, men det är långt kvar. Studier kan se lovande ut på möss, men människor är mer komplicerade. Det behövs mycket mer studier för att veta om det påverkar andra celler i kroppen eller inte. De hormonella preparaten ligger mycket längre fram, där har studier redan gjorts på människor. Men det behövs också nya idéer för att kunna ta fram mer sofistikerade läkemedel framöver.

Är det svårare att ta fram p-piller för män än för kvinnor?

– Ja. När det gäller kvinnor handlar det om att stoppa ett ägg, en gång i månaden. Nya spermier bildas efter 72 timmar, det finns miljontals i varje sädesutlösning och en enda spermie kan leda till graviditet. Dessutom är det enklare för ägglossningen att komma igång igen än vad det är för spermierna.

Det finns metoder testade på människor, ändå blir det inget. Varför?

– Mycket handlar om brist på pengar. När p-piller för kvinnor togs fram spelade privata donationer en stor roll. Det behövs både statliga forskningsanslag och att läkemedelsindustrin satsar. Men p-piller är tyvärr inget man tjänar mycket pengar på. Det får inte kosta för mycket att köpa. Dessutom är testerna kostsamma. Det handlar om preparat som ska tas av unga friska personer under lång tid och den framtida fruktsamheten får inte påverkas.

Tror du att intresset är stort bland män?

– Biverkningarna har visat sig vara små, att det till och med kan få positiv inverkan på sexlusten. Samtidigt är toleransen för biverkningar lägre hos män. Rädslan att bli gravid hos kvinnor vägs mot riskerna med p-piller. För män handlar det om ett indirekt skydd och då kan riskerna värderas annorlunda.  

 

"Ansvaret kan inte lägga på en person"

David Tjeder är historiker och genusforskare vid Stockholms universitet. Han anser att det borde finnas ett p-piller för män.

– Ansvaret för att det inte ska bli barn borde inte skjutas över på en person. Dessutom är det många kvinnor som påverkas negativt av p-piller så det är bra om vi kan lösa preventionen på fler sätt.

Varför tar det så lång tid att få fram ett preparat, tror du?

– Det råder ingen tvekan om att även den medicinska forskningen är indränkt i det samhälle vi har där ansvaret för reproduktionen skjutits över på kvinnan. Historiskt har kvinnor fått skulden för utomäktenskapliga barn och fortfarande döms kvinnor som ligger med många män på ett helt annat sätt än män som ligger med många kvinnor. Det är svårare att göra saker bekymmersamma för män. Det är ingen slump att manliga p-piller dröjer.

Finns det ett manligt motstånd mot p-piller?

– Inte ett organiserat motstånd, men definitivt en tvekan. Det är ganska bekvämt att kunna säga: ”det vore bra, men det finns ju inte”. Det finns en rädsla att det skulle påverka sexet och män är skeptiska inför att göra ingrepp i sina kroppar. Män vinner ofta på status quo. Den överordnade vill sällan ha förändring. Sedan kan nog många säga att de är positiva på samma sätt som att många svarar att frukost är det bästa målet mat på dagen, trots att de inte äter gröt och apelsiner varje morgon.

Men skulle det inte innebära en frihet också för män att inte riskera graviditet?

– Visst skulle det vara så, men inte på samma sätt som det varit för kvinnor. Innan p-pillren kom innebar varje samlag en rädsla för att bli med barn för kvinnor. Män har sällan tänkt så, de har inte uppfostrats att ta ansvar. Jag skulle inte använda det som säljargument om jag skulle sälja manliga p-piller. Vi ska inte ha allt för höga förhoppningar om att män kommer förändra sitt beteende, se bara på föräldraledigheten. Samhället har lagt stora resurser på att få hem pappor, ändå går det sjukt långsamt.

Skulle du kunna tänka dig att äta manliga p-piller om det fanns?

– Ja, det vore kanon.

 

"Många kvinnor mår dåligt av p-piller"

Filippa Åkerman är en feministisk debattör och bloggare som uppmanat män att ställa sig på barrikaderna för att få p-piller.

Varför borde det finnas ett p-piller för män?

– Jag tycker att det är ganska självklart. Man är två om att ha samlaget som kan leda till barn och båda har rättigheten och skyldighet att ha ansvar att använda preventivmedel.

Vilken skillnad skulle det göra för dig som kvinna om även män kunde skydda sig med piller?

– För just mig skulle det inte göra någon skillnad, jag har flickvän. Men många heterosexuella kvinnor i min närhet mår dåligt av p-piller och vill inte behöva riskera sin mentala hälsa för att slippa bli gravida.

Varför tror du att det dröjer så länge?

– Jag tror att det beror på könsmaktsordningen vi lever i. Vi uppvärderar mäns hälsa och nedvärderar kvinnors. Så länge kvinnor är villiga att äta p-piller finns det ingen anledning för män att offra sig.

Du verkar inte tro att intresset är så stort. Ändå uppmanar du män att ställa sig på barrikaderna för att få p-piller. Varför?

– Hoppet är det sista som lämnar människan och vissa män är nog intresserade. Andra ser nog inte att de har något att vinna på det. De ser kvinnor som bräckliga som ändå kommer gå runt och ha ångest, oavsett om de behöver äta p-piller eller inte. Män vill också känna sig virila och mycket av manligheten sitter nog i känslan att kunna alstra ett barn.

Varför ska män stoppa i sig hormoner och riskera biverkningar?

– Kvinnor gör det redan så varför inte män? Om preparatet fanns skulle det ge fler valmöjligheter. Då kan mannen testa om kvinnan får biverkningar och tvärtom.