Nyheter.

2019-11-18 14:20
Anställda inom vården hör till de som drabbats tydligast av utvecklingen. Foto: Tomas Oneborg / SVD / TT
Anställda inom vården hör till de som drabbats tydligast av utvecklingen.
Puffetikett
Dagens ETC

Allt fler jobbar med otrygga behovsanställningar

Trots att de förändringar i januariavtalet som riskerar att urholka arbetsrätten ännu inte har trätt i kraft kan tankesmedjan Arena Idé visa i en ny rapport att det redan nu pågår en oroväckande utveckling gällande arbetstryggheten.

– Det har skett en förskjutning mot allt mer otrygga anställningsformer, säger German Bender på Arena Idé.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Andelen anställda med tidsbegränsade jobb har legat ganska konstant på 15 procent under många år. Detta har från arbets­givares och politikers sida använts som argument för att rådande politik med visstidsanställningar fungerar. Men under ytan har det skett en förskjutning, visar Arena Idés nya rapport.

– Andelen inom den här gruppen med behovsanställning, alltså exempelvis personer som rings in med kort varsel, har ökat med 30 procent. Samtidigt har den lite säkrare anställningsformen med vikariat minskat med 25 procent. Det visar att det inom de osäkra anställningarna har blivit allt osäkrare, säger German Bender.

Varför har det blivit så här?

– Vi har tittat på förändringar som skett sedan 2005. Året efter att alliansregeringen tillträdde 2006 införde man allmän visstidsanställning. Den anställningsformen i sig är en av de huvudsakliga anledningarna. Den gjorde att man kan anställa människor på visstid utan att förklara varför.

LO-yrken

Majoriteten av de osäkra anställningarna återfinns inom LO-yrken som vård, skola, omsorg och handel. Ett stort problem för gruppen – som ofta består av unga och människor med invandrarbakgrund – är att många inte är fackligt organiserade, enligt German Bender.

– Det är svårt att prata om någon lösning, men en bättre fackanslutning skulle helt klart vara något som skulle försvåra den här utvecklingen. Facket kan trycka på och sluta kollektivavtal och genom dessa avtal kan man nå förändring, säger han.

Frågan hur LO ska arbeta för att nå ut till de människor som har osäkra anställningar och som saknar fackligt medlemskap har utredaren Ulrika Vedin svårt att svara detaljerat på.

– Jag tror man måste göra flera saker, en sak som vi har pekat på är att många av de som är nytillträdda har osäkra anställningar så där måste vi se om vi kan göra mer för att möta upp den här osäkra etableringsfasen på arbetsmarknaden med en enklare ingång till facket, säger hon.

Men hur ska ni nå dem?

– Exakt hur kan jag inte riktig svara på. LO-förbunden har sagt att den fackliga organiseringen måste prioriteras ännu högre, det är en prioriterad del att vända utvecklingen.

Osäkra
arbetsförhållanden

l Ungefär 740 000 människor är anställda med en tids­begränsad anställning.

l 440 000 av dessa är anställda i någon form av behovs­anställning.

l Sedan 2005 har dessa otrygga jobb särskilt ökat inom företagstjänster, utbildning och ­hotell- och ­restaurang.