Ledare. Laila Vianden.

2018-12-03 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Vårdpersonalen på Sahlgrenska är förtvivlad

”Gastkramande läsning” låter som en reklamfras för en deckare, men konsekvensbeskrivningarna av nedskärningarna vid Sahlgrenskas universitetssjukhus i Göteborg är just det.

Ibland blir vi sjukare eller mer skadade än den vanliga sega förkylningen och avgrunden öppnar sig under fötterna. Ibland händer det någon närstående. För det mesta behöver vi inte tänka på det, och så ska det ju vara. Men om det skulle ske något allvarligt finns specialist- och akutsjukvården där. Det kommer att ordna sig.

”Gastkramande läsning” låter som en reklamfras för en deckare, men konsekvensbeskrivningarna av nedskärningarna vid Sahlgrenskas universitetssjukhus i Göteborg är just det. Förutom att dra ner på 300 ur personalen kommer man även att skära i själva grunduppdraget – vården. Kardiologens torra kanslispråk för vad besparingarna innebär är tydligt: ”Vi kommer ackumulera kö /.../ Mortaliteten på väntelistan är ca 10 procent. Om dessa patienter får vänta i ett år kan mortaliteten stiga till cirka 25–30 procent” (hjärtklaffoperationer).

På liknande sätt beskriver Thorax vad 170 inställda hjärtoperationer skulle innebära: ”risken för patienten att vänta på hjärtkirurgi /.../ innefattar bland annat död, upprepad sjukhusvård, hjärtinfarkt, försämrad hjärtfunktion vilket försämrar prognosen på sikt med mer. Vi har även hos oss hanterat avvikelser rörande patienter som avlidit i väntan på operation samt fått sin hjärtfunktion försämrad under väntetiden.” Det rör sig om ren skräckläsning. Men det värsta, förutom att regionens invånare får sämre vård och säkerhet, är att vårdkostnaderna inte kommer att minska.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Kardiologen påpekar att patienter med hjärtflimmer istället kommer att söka sig till privata vårdgivare i Stockholm, där kostnaden är nästan dubbelt så hög – 105 000 kronor, jämfört med 60 000 kronor på Sahlgrenska – en kostnad som dessutom Kardiologen på Sahlgrenska kommer att betala. Samma förutsättningar råder på Thoraxkliniken. Förutom risker för patientsäkerhet och arbetsmiljö kommer besparingarna på klaffbyten bli dyrare när svårt sjuka patienter tvingas söka vård på annat håll. Ökat lidande och dödlighet blir fullständigt meningslöst även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det enda det för med sig är att privata vårdkliniker gynnas.

Bland vårdpersonalen är stämningen förtvivlad – dels över den egna arbetsmiljön, som på många håll redan är mycket hårt pressad, men framförallt över hur nedskärningarna kommer att drabba patienterna. ”Det är en overklig känsla att stå på golvet och se vad som händer, försöka larma, men inte få något svar” berättar en AT-läkare. Förutom att 300 tjänster ska bort innebär det även minskad produktion av vård under 2019. Några av axplocken ger; färre vårdplatser, bristande möjligheter till vård för bland annat strokepatienter, indragen rehabilitering för de med parkinson, förlängda vårdinsatser när patienter inte får hjälp att aktivera samhällets andra skyddsnät. Därtill väntar återigen kaos på akuten.

”Med ett team mindre bemannat på medicinsidan samt nedlagt streamteam kommer ledtiderna återigen kraftigt försämras.” Man räknar även med ett ökat antal allvarliga patienthändelser i samband med längre vistelser på akuten för de som behöver komma vidare till behandling. ”Ännu värre är att en neddragning innebär en negativ spiral med avhopp av ett stort antal sjuksköterskor, bedömningen är att vi kommer att hamna i ett ännu sämre läge än vi hade i början på 2017, då verksamheten kännetecknades av en kaosartad situation med ideliga skriverier i massmedia och vi fick dessutom en anmälan till Arbetsmiljöverket.”

Johnny Brönt (M), regionpolitiker och styrelseordförande för SU är tydlig med att budget måste följas, och beslut väntas fattas idag, måndag. Så om du befinner dig i Göteborg klockan 16.00 är du välkommen till samlingen utanför Jubileumskliniken. ”Ingen ska behöva dö i sjukhuskö” lyder parollen, och manifestationen arrangeras av vårdanställda. Det kommer vara ganska kallt, så ta på dig ordentligt. Kom för din egen skull och andras. Politikens paradgren är trots allt att ha möjligheten att riva upp eller ändra beslut.

Oftast är det vårdanställda som larmar när patienternas intressen står på spel. Men när till och med sjukhusdirektören öppet tillstår att ”man ska vara öppen med att det kommer att märkas när vi sänker våra kostnader” (Dagens Medicin 16 nov), när vanligtvis försiktiga överläkare öppet kritiserar vad som sker och när utvärderingarna visar på långtgående konsekvenser för arbetsmiljö och patientsäkerhet, då borde personalen inte behöva stå ensamma om att försvara våra chanser att klara en stroke. Det måste ordna sig på Sahlgrenska.