Ledare. Göran Greider.

2019-11-20 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Var stolt över dina fredsskador

Dessa skador är bara ett annat namn för dialog, nedrustning, fredsvilja, humanitet och klimatkamp!

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sverige är ”fredsskadat”. Jag vet inte hur länge det där uttrycket använts av olika högerdebattörer men jag tycker mig minnas det i alla fall ända sedan 90-talet. På Svenska Dagbladets ledarsida användes det i måndags för att klaga på att försvaret inte får pengarna det behöver för att försvara nationen. Men uttrycket har använts av många på högerkanten och även bland av direkt högerextrema krafter – för att visa att Sverige blivit vekt, soft och allmänt mesigt. Att Sverige skulle vara skadat av några hundra års fred är ett så kallat narrativ, alltså en berättelse som används i politiska syften.

Men språkbruket vittnar framför allt om hur extremt högervridet debattklimatet är. Överallt i världen skadas i detta ögonblick människor av de krig som pågår. Civila offer, flyktingvågor, sönderslagen infrastruktur – det är priset för den militära upprustning som pågår på många håll i världen och som Sverige är delaktigt i genom sin världsledande vapenexport. Att någon överhuvudtaget har mage att i denna värld, söndersliten av militära konflikter, hävda att en nation kan ”skadas” av för mycket fred borde vara fullständigt chockerande för de allra flesta.

För vad är tanken här hos högerns ledarskribenter och extremhögerns propagandister? Att ett folk måste härdas i strid? Att vuxna i detta land hade varit mycket klokare om de som barn fått höra splitterbomber detonera i kvarteren eller sett kroppar sönderslitna av en (svensktillverkad) granatkastare?

Det måste ju vara det de menar: Vi har blivit naiva eftersom vi inte upplevt krig.

Tankefiguren är helt enkelt socialdarwinistisk. De svaga har ingen plats i konkurrensen, vare sig det gäller nationer eller människor.¨

Svensk försvarsindustri är en mäktig lobbygrupp i den svenska demokratin. Upprördheten var stor inom branschen när Sverige för ett antal år sedan bråkade med Saudiarabien – otroliga penningsummor stod på spel för några löjliga principer om mänskliga rättigheter. Att svenska vapen kan kopplas till krigsbrott i Jemen är underordnat exportintressena. På Saabs varv i Karlskrona är de nu litet oroliga över att staten ännu inte klargjort att de nya, toppmoderna ubåtar man tillverkar verkligen ska köpas in. De kostar sammantaget nära nio miljarder.   

”Vi lämnar Sverige ifred” har det hetat i Försvarsmaktens reklamkampanjer på senare år. Just nu säger deras reklam: ”Vi står inför den största omvandling vi gjort på decennier för att möta morgondagens utmaningar och hot.” Den där omvandlingen består närmare bestämt i att försvarsmakten nu ska tilldelas oerhörda anslag. År 2025 ska de årliga anslagen uppgå till 84 miljarder (idag ”bara” 54 miljarder).

Lämnar verkligen Försvarsmakten Sverige i fred? Nej. Den gigantiska miljardrullning som nu går till försvaret dränerar det svenska samhället på resurser som kunde gå till allt från socialtjänsten, skolan, förskolan och polisen. När det istället för välfärds- blir försvarssatsningar berövas samhället möjligheter att skapa social fred inom landet. Jag skulle tippa att kostnaden för en enda toppmodern ubåt skulle räcka för att lyfta tiotusentals unga människor i utsatta områden ur hopplöshet och frustration.

Försvarsmakten lämnar heller inte biosfären i fred. Varenda ny jeep, varenda ny stridsvagn, vartenda nytt jaktplan innebär ökade koldioxidutsläpp. Överlag har militärens roll för miljöförstöring och klimatkris ständigt underskattats eller direkt dolts (det rör sig ju om försvarshemligheter!). Troligen är det amerikanska försvarsdepartement idag den största enskilda koldioxidboven i världen (bland annat beroende på att massor av USA:s militärbaser drivs med dieselaggregat).

Den svenska försvarsmakten försöker förstås ge ett klimatvänligt intryck och redovisar vagt sina utsläpp; i den senaste miljöredovisningen uppges det att man släpper ut ungefär en kvarts miljon ton koldioxid om året. Det motsvarar utsläppen från en hyggligt stor stad i Sverige. Vad jag vet har allmänheten aldrig fått veta hur stora utsläppen är från de stora återkommande militärövningarna med Nato som ägt rum på senare år.  

Svensk militär, lika lite som världens militärapparater, lämnar inte klimatet i fred. Svensk militär krigar i praktiken mot klimatet. Och alla samhällsresurser försvarsmakten slukar berövar oss möjligheter att kämpa för social fred i landet.    

Själv är jag svårt fredsskadad. Jag upprörs när jag ser Försvarsmaktens reklam och blir ursinnig när jag hör nästan alla partier tävla om ökade anslag till militären. Den där ledarskribenten i Svenska Dagbladet menar att ett utslag av fredskadorna är ”avsaknaden av en strategisk fjärrbekämpningsförmåga för att på avstånd kunna ’jävlas’ med Putin på rysk hemmaplan”.

Är det missiler som kan nå Sankt Petersburg han avser? Jag antar det. Sådana skulle ge Sverige möjligheten att ”eskalera en konflikt till en nivå” där vi kan få hjälp av andra stormakter. Till skribentens försvar bör då anföras att han tänker med strömmen och här stöder sig på den parlamentariska Försvarsberedningens resonemang.

Så svenska folk! Vårda inte era fredsskador! Låt dem blöda! Dessa skador är bara ett annat namn för dialog, nedrustning, fredsvilja, humanitet och klimatkamp!