Klimat.

2018-10-29 09:45
  • Eigil Söderin, tf. chefredaktör Dagens ETC / Maria Holm, miljöredaktör. Bild: Dagens ETC
    Eigil Söderin, tf. chefredaktör Dagens ETC / Maria Holm, miljöredaktör.
  • Diagrammet visar en genomsnittlig svensk årliga utsläpp av växthusgaser i ton koldioxid. Staplarna inkluderat klimatavtrycket från vår konsumtion, privat  och offentlig, i Sverige och i utlandet sammantaget. Utlandsflyget är inkluderat, till viss del.  Källa: Naturvårdsverket
    Diagrammet visar en genomsnittlig svensk årliga utsläpp av växthusgaser i ton koldioxid. Staplarna inkluderat klimatavtrycket från vår konsumtion, privat och offentlig, i Sverige och i utlandet sammantaget. Utlandsflyget är inkluderat, till viss del.
Puffetikett
Dagens ETC

Vi har 800 dagar på oss att rädda klimatet

Vi står vid ett vägskäl. De kommande 800 dagarna är, enligt FN, avgörande om vi ska komma under 1,5 graders uppvärmning och rädda jorden från en kraftigt fördjupad klimatkris. Nu är det tid för hopp. Och handling.

Klimatet har alltid varit en av tidningens absolut viktigaste frågor. Nu trappar vi upp bevakningen ytterligare. Idag startar satsningen 800 dagar, med en nedräkning i varje tidning.

Vi kommer att ge dig som läsare mer granskning av fossilindustrin och av politikernas gröna löften.

Klimatfrågan kommer genomsyra all vår journalistik. Vi kommer noggrant att rapportera om utsläppen och den senaste klimatforskningen. Men också lyfta fram nya lösningar, grön teknik och positiva exempel. Vi ska rapportera om motstånd och lösningar – om hur vi gemensamt kan vända utvecklingen.

Klimatkrisens effekter ser vi redan här och nu. Sommarens förödande bränder i de svenska skogarna, giftiga algblomningar i Östersjön och rekordlåga grundvattennivåer är bara en första varning. Vattenbristen och torkan har slagit hårt mot det svenska jordbruket och vi får i år den sämsta skörden sedan 1950-talet.

Det kommer bli värre när jordens medeltemperatur fortsätter stiga. Den senaste forskningen från FN:s klimatpanel visar att det är bråttom. Men det är inte för sent att vända utvecklingen.

– Om vi inte ändrar riktning innan år 2020 riskerar vi att missa chansen att undvika skenande klimatförändringar, sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i ett tal till världens ledare.

Den svenska klimatforskaren Johan Rockström talar om, bland annat i tidningen Nature, att jorden riskerar att nå en punkt utan återvändo, . Den globala utsläppskurvan måste böjas innan år 2020 löper ut och sedan nå nollutsläpp till år 2050 om vi ska ha en chans att nå under 1,5 grader i global medeltemperaturökning.

Klimatkrisen kommer driva hundratals miljoner människor på flykt de närmaste decennierna, varnar FN. Det är fattiga kvinnor i syd som drabbas hårdast. Men det är vi i den rika världen som släpper ut mest. Till skillnad från världens fattiga har vi resurser som gör det möjligt att gå före och lämna fossilsamhället. Men utvecklingen går samtidigt åt fel håll.

De senaste siffrorna som kom från SCB i förra veckan visar att våra nationella utsläpp ökade under det senaste kvartalet. Om detta inte förändras riskerar Sverige att missa de bindande klimatmål som ska uppfyllas inom två år. Vi har lovat kraftigt minskade klimatutsläpp, energieffektivisering och att hälften av all vår energiförbrukning ska vara klimatren till år 2020. Det är 800 dagar kvar.

Men utan noggrann granskning av politiken kommer omställningen stanna av. Om ingen lyfter fram lösningarna, stora som små, kommer hopplösheten växa. Och klimatapati leder ingenstans.

Läs vidare på nästa sida: ”Det finns massor som vi alla kan göra för att ställa om”

800dagar

En halv grad spelar stor roll

1,5°C

70–90 procent av världens korallrev försvinner.

Färre djur och växtarter trängs ut.

Isfritt Arktis sommartid vart hundrade år istället för var tionde som vid två grader.

2°C

Alla korallrev utrotas.

Kraftiga havshöjningar.

Hundratals miljoner fler människor drabbas.

Fler kommer dö av svält och i sjukdomar som malaria.

Svenskarnas utsläpp idag

11 ton CO2 /per person

Om vi ska nå 2°C

2 ton CO2

Om vi ska nå 1,5°C

1 ton CO2

12,5

... miljoner ton CO2 = Totala utsläppen för de tio värsta klimatbovarna inom svensk industri.

11

... miljoner ton CO2 = Svenskarnas internationella flygresor varje år.

2

...ton CO2 = Genomsnittlig personbils utsläpp under ett år.

4,6

... ton CO2 = Flygresa till Thailand för en person, tur och retur.