Klimat.

2020-08-19 09:50
Death Valley, USA. Bild: John Locher/AP/TT
Death Valley, USA.
Puffetikett
Dagens ETC

TT rapporterar om extremhetta – glömmer klimatet

Människan har upplevt sin kanske högsta temperatur någonsin, rapporterar TT – utan att med ett ord nämna kopplingen som finns mellan extrema väderfenomen och den pågående klimatkrisen.

– Det är inte så konstigt, säger nyhetschef Marianne Ahlenius.

TT levererar nyheter till många medier och därmed till miljoner svenskar, som i veckan kunde läsa att det uppmätts 54,4 grader i Death Valley, USA. Sannolikt den högsta temperaturen sedan människan börja kunna mäta, med tanke på att tidigare rekord har ”allvarliga trovärdighetsproblem”. Det säger väderhistorikern Christopher Burt till brittiska BBC. Det är därifrån TT hämtar sina uppgifter.

Men både TT och BBC underlåter att rapportera att det finns en vetenskapligt klarlagd koppling mellan extrema väderfenomen och den tilltagande klimatkrisen. Spektakulära händelser – hetta, köld, stormar, översvämningar, bränder – upplevde människan även före industrialiseringen och de stora utsläppen av växthusgaser, men idag är trenden tydlig: ju mer upphettning, desto fler abnorma incidenter.

Tydlig trend: rekordvarmt

Ansvarsfulla medier bör ge bakgrund. Den linjen driver flera nätverk som samlar journalister och meteorologer. Vissa medier tar redan detta på stort allvar. Ett exempel är brittiska The Guardian, som också rapporterar om Death Valley, men då ger ett sammanhang. Tidningen berättar att det registrerats väldigt höga temperaturer från norra hemisfären under sommaren, vilket tyder på att 2020 kan bli det hetaste året – globalt sett – någonsin, det vill säga sedan data började samlas in.

Det här handlar om klimatkrisen, konstaterar The Guardian, som även erbjuder kontext med att Arktis haft ihållande höga temperaturer och att forskare nu larmar om att området kan vara helt utan is på sommarhalvåret så tidigt som 2035.

”Ger också sammanhang”

TT berättar inget av detta, bara att det varit väldigt varmt i USA. Varför?

– Det är inte så konstigt, det här handlar om en rak notis. Sammanhanget kring den globala uppvärmningen lyfter vi självklart också men då i andra typer av texter som mer handlar om trenden. Vi har inget krav att det ska vara med i varje text, säger Marianne Ahlenius, nyhetschef på TT.

Men är det inte en risk att läsarna då inte får hela bilden, att de bara ställs inför ett pärlband av värmerekord som presenteras som enskilda händelser?

– Om vi bara skrev den typen av texter, ja. Men det gör vi inte. TT ger också sammanhang.

800dagar