Klimat.

2018-01-23 17:30
Utanför Ortviken i inre Sundsvallsfjärden finns stora lämningar från skogsindustrin. Det handlar om några av de giftigaste ämnena vi känner till som tillsammans med trärester från industrin bildar enorma döda områden på havsbotten.  Bild Anna Thors
Utanför Ortviken i inre Sundsvallsfjärden finns stora lämningar från skogsindustrin. Det handlar om några av de giftigaste ämnena vi känner till som tillsammans med trärester från industrin bildar enorma döda områden på havsbotten. 

Tickande miljöbomber längs Norrlandskusten

Längs Norrlandskusten finns enorma fiberbankar med gifter och tungmetaller. Det är lämningar från skogsindustrin. Trots att problemet varit känt i många år vet forskare och miljöexperter ännu inte hur haven bäst ska saneras.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

På ytan är havet lugnt. Intill bolmar den vita röken från skorstenarna på Ortvikens pappersbruk. Här i inre Sundsvallsfjärden, inte långt från stadens centrum, har fem fiberbankar hittats på havets botten med stora mängder föroreningar. Innehållet är rena giftsoppan – träfibrer från massatillverkningen har blandats med både tungmetaller och organiska miljögifter som dioxin och DDT.

Mätningar visar att sedimenten täcker drygt en kvadratkilometer av botten och volymen uppskattas till motsvarande 60 000 lastbilslaster. En tickande miljöbomb.

– Genom bland annat vågor och strömmar riskerar gifterna spridas i ekosystemet. Vi kan inte vänta ut problemen utan måste utveckla en metod för att sanera områdena så snart som möjligt, säger Sarah Josefsson, miljökemist på SGU.

Döda havsbottnar

De döda bottnarna i Sundsvallsfjärden är bara ett exempel från kartläggningen av skogsindustrins miljösynder som länsstyrelserna i de fem Norrlandslänen genomfört. Giftbankarna och döda havsbottnarna finns på många håll i landet där massafabriker finns eller har funnits.

Bara i Västernorrland, som hunnit längs med kartläggning och riskbedömning, har ytterligare 23 platser hittats där det finns motsvarande fiberbankar efter industrin.

Starkt förgiftade

Stora delar av gifterna och träfibrerna har släppts ut före 1969, helt lagligt efter den tidens lagstiftning. På 70- och 80-talet fylldes de på med bland annat dioxiner från klorblekning.

Sex av områdena är så starkt förgiftade att länsstyrelsen gett dem högsta prioritet för fortsatta åtgärder, men hittills har inte någon sanering gjorts.

– Förutsättningarna ser olika ut. Varje enskilt område behöver utredas vidare för att kunna bedöma riskerna och om åtgärder behöver utföras, så det finns inget självklart svar på vad som ska göras eller vem som ska betala, säger Kristina Rydja, miljö­handläggare på länsstyrelsen i Västernorrland.

”En dyr lösning”

I ett nytt forskningsprojekt vill bland annat SGU och Uppsala universitet utveckla metoder för att ta hand om gifterna.

– Muddring, som är det traditionella sättet att ta hand om sediment, är en dyr lösning och riskerar dessutom att bidra till att sprida gifterna i vattnet. I bankarna kan det även finnas större objekt, som timmerstockar, vilket gör det svårt att muddra, säger Sarah Josefsson.

I stället vill forskarna ta fram metoder där man istället täcker sedimenten så att gifterna stannar kvar och med tiden täcks med naturliga processer.

– Det finns problem med täckning också. Bland annat är sedimenten inte så stabila så det är inte säkert att de kan bära ett tjockt täcklager. Det organiska materialet i fiberbankerna gör också att det bildas stora mängder gas som också ger en instabil miljö, säger Sarah Josefsson.

Några av de värsta miljösynderna

Inre Sundsvallsfjärden

Har drabbats av utsläpp från olika industrier sedan slutet av 1800-talet. I fiberbankarna förekommer organiska miljögifter som naftalen i höga halter. Även tungmetaller som kvicksilver finns i höga halter.

Köpmanholmen

Nätrafjärden utanför det gamla fabriksområdet är kraftig förorenad. Här finns den högsta nivån av föroreningar av alla undersökta fiberbankar i Västernorrland med bland annat höga halter av kvicksilver och dioxin.

Svanö

En ö i Ångermanälven där trä- och massaindustrin funnits i 100 år fram till 1967. Fiberbankarna utanför fabriksområdet är upp till sju meter djupa och har höga halter av tungmetaller som kvicksilver och metylkvicksilver. Större delen av fiberbanken ligger grunt i den strömmande älven vilket ökar risken att gifterna sprids.