Klimat.

2017-10-31 07:00
Hotet ska tas på allvar – men det är inte för sent att agera. Bild: Jens Meyer/AP/TT
Hotet ska tas på allvar – men det är inte för sent att agera.

Svenska experten: Så kan insekterna räddas

Om insektsdöden visar sig vara en global trend kan det leda till en ekologisk katastrof. ”Situationen är värd att ta på allvar”, kommenterar en svensk expert – och påminner om att det ännu inte är för sent att agera.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Mikroplaster. Växthuseffekt. Oljetoppen. Luftföroreningar. Vår tids miljöproblem hopar sig som löv på marken i november.

Men frågan är om inte de tyska fynd som George Monbiot skrev om i söndagens Dagens ETC, om den dramatiska nedgången i antalet flygande insekter i tyska naturreservat, kan visa sig vara det allvarligaste hotet mot vår överlevnad.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Insekter spelar nyckelroller i de flesta ekosystem och drastiska förändringar i antalet insekter och i artsammansättningen kan på sikt leda till total kollaps för våra ekosystem. Det skulle i sin tur kunna hota vår livsmedelsförsörjning och mänsklighetens chans att överleva på längre sikt, säger Fredrik Ronquist, professor i entomologi vid Naturhistoriska museet i Stockholm och världsledande inom sitt område.

Saknas kunskap

Förutsättningen för detta ödesmättade uttalande är att fynden kan generaliseras till en global trend. Vilket, som både George Monbiot och Fredrik Ronquist påpekar, inte låter sig göras så enkelt. Kunskapen om problemet och dess utbredning är bristfällig om än inte helt obefintlig.

I Sverige finns till exempel inga siffror för insekter överlag, däremot för ett antal utvalda artgupper, bland annat dagfjärilar.

– Fjärilar i jordbruksmark har också gått ned, med kanske 30–40 procent sedan 1990. Kollegor i Holland har räknat om sina fjärilsresultat och kommit fram till siffror som ligger nära den tyska studiens, säger Lars Pettersson, docent vid biologiska institutionen, Lunds universitet.

Ingen alarmism

De röda siffrorna är enligt Lars Pettersson definitivt värda att tas på allvar, med tanke på den betydelse insektsvärlden har för ekosystemen. Men samtidigt tycks han akta sig för att falla in i alarmism. Bland annat eftersom de tyska resultaten bygger på studier från naturreservat, vilka inte rakt av går att jämföra med annan mark.

– Fjärilar till exempel har visserligen minskat över hela Europa sedan 1990. Men de senaste åren har denna kurva planat ut, och i de länder där det sett värst ut, i England, Holland och Belgien, har man till och med lyckats vända utvecklingen, säger han och påminner om att insekter kan vara väldigt förlåtande.

– De svarar väldigt snabbt på dåliga förändringar, men när man förbättrar miljön för dem kan de vara snabba på att föröka sig igen.

Även om det är oklart vad den dramatiska minskningen i insekter som den tyska studien identifierat beror på ger Lars Pettersson ett svar som torde peka i rätt riktning.

– I Storbritannien har de börjat slå vägkanter senare. De blommande kantzonerna behålls längre, vilket kan hjälpa pollinatörer. Trafikverket i Sverige är på väg att justera just det. Det är också något flera kommuner börjat se över, alltså hur man bäst sköter marken till gagn även för insekter, säger han.

Glyfosat pekas ut

2014 räknade Stanford­ekologen Rodolfo Dirzo ut, utifrån det fåtal studier som då fanns tillgängliga, att antalet ryggradslösa djur minskat globalt med 45 procent sedan 1970-talet.

Den amerikanska monarkfjärilen har nästan raderats ut i USA till följd av användningen av ogräsmedlet glyfosat, som tagit kål på de värdväxter som monarkfjärilen livnär sig på.

Användningen av glyfosat och andra bekämpningsmedel har delvis drivits på av trenden mot ett plöjningsfritt jordbruk, i sin tur ett sätt att undvika jorderosion.

Kanadensiska forskare har noterat att vissa fågelarter minskat i antal som direkt följd av minskade insektspopulationer.

Ungefär en miljon insektsarter har kartlagts. Forskare tror dock att det återstår ytterligare fyra miljoner insektsarter att identifiera.

Källa: Yaleuniversitetet