Klimat.

2019-04-26 00:36
”Skogsägare säger ofta att de måste kunna ta sig ut i skogen för att gallra och ’städa’, men vi anser att skyddad skog ska lämnas ifred”, säger Mattias Bernhardsson, som är aktiv i kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.
”Skogsägare säger ofta att de måste kunna ta sig ut i skogen för att gallra och ’städa’, men vi anser att skyddad skog ska lämnas ifred”, säger Mattias Bernhardsson, som är aktiv i kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.
Puffetikett
Dagens ETC

Skyddad gammelskog riskerar att huggas ner

Sverige satsar på skogen – men den biologiska mångfalden är i kris. Trots miljömål jämnas skyddsvärda skogar fortfarande med marken. Det är till och med tillåtet att kalhugga i naturreservat.

”Så länge inte reglerna ändras kan de gå in och hugga när de vill”, säger Mattias Bernhardsson som vill öka skyddet för Tyresta naturreservat i Stockholm.

Bara två mil från Stockholms centrum ligger Tyresta nationalpark och naturreservat, med ”den största och finaste urskogen söder om Dalälven” enligt hemsidan. Ett sällsynt område tack vare närheten till tätorten, men också i ett större perspektiv då en försvinnande liten del av skogen i Sverige är riktig gammelskog. Ändå är delar av naturreservatet hotat, ett privatägt skogsområde som ligger intill nationalparken och som bland annat rymmer tjäderspelsplatser.

– Man har åkt in med skogsmaskiner och upprättat så kallade basvägar i skogen, en grundstruktur för att kunna hugga. Skogsägare säger ofta att de måste kunna ta sig ut i skogen för att gallra och ”städa”, men vi anser att skyddad skog ska lämnas ifred, säger Mattias Bernhardsson, som är aktiv i kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

På andra sidan vägen har det redan gallrats, många träd har huggits ner.

Ägaren KMN Förvaltning AB har enligt skötselplanen från 2016 rätt att bedriva kommersiellt skogsbruk i reservatet, till och med att kalhugga med vissa inskränkningar.

– Vi kräver att en ny skötselplan tas fram som inte tillåter skogsbruk, alternativt att kommunen eller länet köper marken för att ge skogen ett fullvärdigt skydd.

Vilka planer KMN Förvaltning har för skogen är oklart. Ägaren Karin Mattsson Nordin avböjer att svara på frågor från Dagens ETC.

– Det viktiga är att så länge inte reglerna ändras kan de gå in och hugga när de vill, säger Mattias Bernhardsson.

Svagt skydd

Det är länsstyrelsen som beslutar om skötselplanen, medan stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar området. Nationalparkschefen Per Wallsten säger att stiftelsen diskuterat olika typer av skötsel för området men att Länsstyrelsen inte velat lösa in skogen eller betala markägaren för att hindra avverkning.

Mattias Bernhardsson tror inte att människor är medvetna om hur svagt skyddet för skogen är.

– Det finns naturreservat som i princip bara är skyddade från uppförande av byggnader, säger han.

Tyresta

Tyresta nationalpark och naturreservat upptar sammanlagt närmare 4 700 hektar och är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området ligger i Tyresta och Haninge kommuner i Stockholms län.