Klimat.

2021-02-11 12:05
Nederländska partier vill se förbud mot reklam för bland annat flygbolag – i Sverige är intresset inte det samma. Bild: Shutterstock
Nederländska partier vill se förbud mot reklam för bland annat flygbolag – i Sverige är intresset inte det samma.
Puffetikett
Dagens ETC

Så ställer sig svenska partier till förbud mot fossil reklam

Allt fler nederländska riksdagspartier vill se ett förbud mot fossil reklam, som ett viktigt led i klimatomställningen – så svarar svenska riksdagspartier på frågan om förbud är rätt väg.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den nederländska kampanjen Reclame Fossielvrijs (Fossilfri reklam) har på kort tid lyckats skapa opinion för ett förbud mot fossil reklam. Kampanjen vill att förbudet ska omfatta fossila bränslen, flygresor och klimatskadliga bilar och har bland annat lobbat mot landets politiska partier. Fördelarna med ett förbud är många enligt Reclame Fossielvrijs. Bland annat skulle det bidra till en avnormalisering av fossila produkter och resor, vilket i sin tur skulle göra det lättare för beslutsfattare att genomföra klimatomställningen. Ett förbud skulle också minska fossilindustrins möjligheter att bromsa omställningen, genom grönmålande marknadsföring som vaggar in allmänhet och politiker i tron att industrin visar vägen mot den utsläppsfria framtiden.

Hittills har fem nederländska riksdagspartier anslutit sig och skrivit in kravet i sina manifest inför riksdagsvalet i mars.

– Ingen i politiken pratade ens om att förbjuda fossila annonser för bara ett år sedan. Nu kan stödet bara växa!, sa kampanjledare Rosanne Rootert till Dagens ETC förra veckan.

Svalt intresse

I Sverige har Stockholms klimatborgarråd Katarina Luhr (MP) visat intresse för att undersöka frågan, och i Göteborg ställer sig Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ bakom ett förbud för fossila annonser på kommunala reklamskyltar. Men på riksnivå är partiernas intresse svalt.

– Ett förbud är en för stor inskränkning av yttrandefriheten, men vi vill ha krav på konsumentinformation där företagen tvingas redovisa klimatpåverkan från de produkter som reklamen gäller, svarar Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson för MP, i Dagens ETC:s enkät.

– Snart införs obligatorisk miljöinformation vid bränslepumpen och klimatinformation vid reklam för till exempel flygresor. Vi hoppas att det får en tydligt styrande effekt.

Förordar lagstiftning

Vänsterpartiet välkomnar det lokala initiativet i Göteborg som bland annat V tagit, men på nationell nivå finns inget motsvarande förslag. Istället förordar partiet lagstiftning och beskattning för att få ner utsläppen.

– Vi vill införa stoppår både för försäljning av nya fossildrivna bilar och för fossila bränslen. För att minska flygets klimatpåverkan vill vi bland annat att en progressiv flygskatt införs, ju fler gånger du flyger desto dyrare biljettpris, svarar Jon Thorbjörnson, civilrättslig talesperson för Vänsterpartiet i mejlsvar.

Reclame Fossielvrijs brukar jämföra ett förbud mot fossila annonser med regleringen av tobaksreklam som numera gäller i många länder. Enligt kampanjen är effekten av förbudet mot tobaksannonser djupgående.

– Om tobaksreklam fortfarande var tillåtet skulle myndigheterna ha svårt att främja ett hälsosamt liv. På samma sätt utgör annonser för den fossila bränsleindustrin en stark motkraft för klimatpolitiken, säger Rosanne Rootert på Reclame Fossielvrij.

Vill ditt parti se ett förbud för fossilreklam?

Jon Thorbjörnson

Civilrättslig talesperson för Vänsterpartiet

– Vi välkomnar att initiativ tagits på lokal nivå av Vänsterpartiet för att ta bort fossilreklam på tavlor som kommunen ansvarar för. Vi har inte föreslagit förbud på nationell nivå.

Vi anser att det brådskar att införa ytterligare åtgärder på nationell nivå för att stoppa fossilindustrin. Vi vill införa stoppår både för försäljning av nya fossildrivna bilar och för försäljning av fossila bränslen. Både flygtrafiken och biltrafiken måste därutöver minska.

Hanna Westerén

Gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet för Socialdemokraterna

– Nej. Vi tror att riktlinjer för hur fossilfria produkter kan marknadsföras är en mer framkomlig väg än förbud.  Men vi har ingen partilinje i frågan. 

Lorentz Tovatt

Klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet

– Vi ser att vi absolut behöver reglera reklam hårdare så att den blir mer transparent. Ett förbud är en för stor inskränkning av yttrandefriheten, men vi vill ha krav på konsumentinformation där företagen tvingas redovisa klimatpåverkan från de produkter som reklamen gäller. Vi vill även utreda hur man kan se till att fler företag fälls för vilseledande reklam när de ägnar sig åt greenwashing.

Rickard Nordin

Energi- och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet

– Nej. Istället för att totalförbjuda reklam, som dessutom skulle bryta mot marknadsföringslagen, tror vi på konsumentmakten. Vi tror att välinformerade människor har större möjlighet att fatta hållbara beslut genom att veta hur mycket enskilda transportslag släpper ut. Därför har vi varit drivande för att göra det obligatoriskt med klimatdeklarationer på resor. Det främjar konkurrensen mellan de olika transportslagen, så att det lönar sig att vara bäst i klassen när det kommer till att minska de klimatpåverkande utsläppen.

Helena Gellerman

Liberalernas talesperson i frågor om omställning av transportsystem

– Liberalerna vill se tydlig information om klimatpåverkan vid reklam och vid köpögonblicket för transporter, så att konsumenten kan se vilken effekt olika val av färdmedel har på klimatet. Sådan information behövs även på exempelvis olika livsmedel.

Förbud är ett väldigt trubbigt verktyg som ofta leder till oönskade effekter. Det är effektivare att hjälpa individer att fatta egna beslut. Människor vill inte förstöra klimatet.

Jessica Rosencrantz

Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna

– Vi ser inte ett reklamförbud som ett bra sätt att åstadkomma de förändringar som behövs för att klara klimatmålen. Den utmaningen kräver snarare att vi skapar förutsättningar för den omställning till ett fossilfritt samhälle som de flesta människor redan vill bidra till. Det handlar om att skapa ett fossilfritt energisystem, bygga ut möjligheterna att ladda elbilar och mycket mer. Vi ska också vara ytterst återhållsamma med restriktioner av vad som får sägas i det offentliga rummet.

Kjell-Arne Ottosson

Miljöpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

– Nej. Restriktioner av det här slaget ska användas med mycket stor försiktighet och anslaget i den här frågan inträder lite av ett sluttande plan där förbuds-

ivern tar sig allt större politisk preferens. För de som ändå vill något sådant, uppstår säkerligen svåra gränsdragningsproblem.

Mattias Bäckström Johansson

Vice gruppledare för Sverigedemokraterna

– Nej. Yttrandefriheten och marknadsekonomin ska ha en stark ställning i Sverige. Vidare är inte resor och olika drivmedel förbjudna företeelser eller produkter. Detta förslag är inget annat än symbolpolitik som syftar till opinionsbildning snarare än minskade utsläpp som dessutom slår mot näringar som redan är hårt drabbade av pandemin.

Fler kampanjer för att stoppa fossila annonser

Storbritannien

Förbjud all reklam för suv:ar, menar tankesmedjan
New weather institute. Gränsen skulle dras vid fordon
som är 4,8 meter långa och/eller släpper ut mer än
160 gram koldioxid per kilometer.

Stoppa greenwashing från fossiljättarna, kräver Client earth, som nu samlar in namn för att bygga opinion mot den sortens annonser.

Belgien

I ett nytt lagförslag föreslås att annonser för suv:ar
helt förbjuds.

Frankrike

Greenpeace har startat ett initiativ med målet att tvinga fram ett förbud mot reklam som skulle omfatta stora delar av den fossila industrin, inklusive flygresor och bilar.

Regeringen har låtit en grupp medborgare komma
med klimatförslag. Denna kommitté ställer krav på att offentliga annonsplatser ska stängas för fossilintensiva produkter och tjänster.

Sverige

Stockholms miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP) vill undersöka ett förbud av fossil reklam på huvudstadens reklamytor.

V, MP och FI vill totalförbjuda reklam för bland annat flygresor, bensinbilar och oljeföretag på samtliga kommunala reklamskyltar i Göteborg.