Klimat.

2017-12-20 13:45
”Skogsbruket måste bedrivas på ett sätt som gör att vi inte ställer oss i vägen för den naturskog som hela tiden är på väg att växa fram”, säger skogsrådgivaren Mikael Karlsson som skrivit boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.   Bild: Joakim Norgren
”Skogsbruket måste bedrivas på ett sätt som gör att vi inte ställer oss i vägen för den naturskog som hela tiden är på väg att växa fram”, säger skogsrådgivaren Mikael Karlsson som skrivit boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

Så kan skogen räddas

Den svenska naturskogen är på väg att försvinna. Och i takt med att granplanteringarna tar över krymper den biologiska mångfalden. Men utvecklingen går att vända – i den nya boken ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”, berättar skogsrådgivaren Mikael
Karlsson hur.

Varje år huggs ungefär 200 000 hektar skog ned i Sverige. Mikael Karlsson, skogsrådgivare, menar att det är alldeles för mycket. Särskilt eftersom skogen huggs ned genom kalhygge. Kalhyggen och granplantager hotar den biologiska mångfalden, menar han.

– Det sätt som vi har avverkat skogen på sedan 1950-talet innebär att vi har ersatt naturskog med gran- eller tallplanteringar, och därmed har vi bokstavligen huggit bort djurens naturliga miljö. Vi har avverkat de fysiska förutsättningarna för biologisk mångfald, säger han.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Ekosystemet står på spel

Mikael Karlsson menar att läget för skogen är akut. Både i Sverige och globalt – de senaste 200 åren har nästan 80 procent av jordens urskogar huggits ned.

– Vi måste inse att ekosystemet står på spel. En rapport från Tyskland visar att 80 procent av insekterna har försvunnit på 28 år. Det är en katastrof. Och skövlingen av skogen påverkar inte bara den biologiska mångfalden, utan också klimatet.

Men att rädda skogen måste inte innebära ett totalt stopp för skogsindustrin. I stället krävs en omställning. Skog kan fortsätta huggas, men på ett helt annat sätt än det som sker i dag.

– I stället för kalhyggen så hugger man enstaka träd på ett sådant sätt att skogen hela tiden finns kvar. På så sätt kan vi bevara en blandskog och återskapa dem där de har försvunnit. Det skulle göra monumental skillnad för naturen och livet i skogen, säger Mikael Karlsson.

Omställning krävs

Den typen av skogsbruk skulle ge stora vinster både för den biologiska mångfalden och för klimatet, menar Mikael Karlsson.

– En omställning av skogsbruket där vi låter skog växa upp igen skulle till exempel innebära att skogen kan ta upp betydligt större mängder koldioxid än i dag. I dag har vi 135 kubikmeter träd per hektar i Sverige. En fördubbling av det skulle göra att skogen kan ta hand om över en miljard ton koldioxid mer. Det är en väldig effektiv klimatåtgärd.

Enligt Mikael Karlsson kan ett så kallat ekobaserat skogsbruk dessutom vara ekonomiskt lönsamt.

– Brukar du skogen på rätt sätt slipper du kostnaden för planteringar, skogen växer upp av sig själv på naturlig väg. Du får också högre andel timmer med den här typen av skogsbruk. I många fall skulle lönsamheten öka, även om det kan bli mindre pengar i fickan medan man ställer om, eftersom skogen behöver växa till sig.

Utveckling kan hejdas

Med sin nya bok ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” hoppas Mikael Karlsson att fler ska inse hur akut läget är, och framför allt – att det går att hejda utvecklingen och vända den. Ett bevis för det finns i norra Tyskland.

– I Lübeck ställde man om sitt skogsbruk 1992, sedan dess har den biologiska mångfalden och tillväxten på virke ökat betydligt, och det på bara 25 år. Det här visar att skogsbruk är fullt möjligt, så länge det sker hand i hand med naturen. Skogsbruket måste bedrivas på ett sätt som gör att vi inte ställer oss i vägen för den naturskog som hela tiden är på väg att växa fram.