Klimat.

2018-02-26 13:45
Jordan Stubleski har undersökt hur långlivade organiska miljögifter påverkar.
Jordan Stubleski har undersökt hur långlivade organiska miljögifter påverkar.

Kön och hemort kan avgöra mängden miljögifter du bär på

Hur höga nivåer av olika miljögifter du har i kroppen kan avgöras av var du bor, fettmängd på kroppen och vilket kön tillhör. Det visar en ny avhandling vid Örebro Universitet.

– Männen visar upp en snabbare minskning av dessa gifter jämfört med kvinnor, säger forskaren Jordan Stubleski.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Att giftiga ämnen som finns i omgivningen kan påverka oss människor är ett väldokumenterat fenomen. Nu har forskaren Jordan Stubleski, verksam vid Örebro universitet, undersökt hur gifterna påverkar oss på individnivå genom att kartlägga nivån på olika organiska föreningar i människokroppen över tid.

Resultatet visar att faktorer som hemort, kön, vikt och blodfetter kunde kopplas till olika nivåer av de uppmätta miljö-gifterna.

Till exempel hade individer som bodde i närheten av ett militärt flygfält, där man misstänker att fluorerade brandskum använts, höga halter av florerande ämnen i sig. Troligen har de fått i sig dessa gifter genom dricksvattnet, som också uppvisade höga nivåer av fluorerade ämnen.

”Fett späder ut”

Även faktorer som kön, vikt och blodfetter är avgörande för hur kroppen tar upp och behåller olika gifter i kroppen, visar studien.

– Männen visar upp en snabbare minskning av dessa gifter jämfört med kvinnor. Vi tror att det bland annat beror på fysiologiska skillnader, säger Jordan Stubleski.

När individer som deltog i studien gick ner i vikt minskade också mängden gifter i kroppen långsammare – något som beror på att mindre med kroppsfett frigör gifter i blodet.

– Mer fett på kroppen späder ut den totala mängden, förklarar Jordan Stubleski.

Nästa steg i forskningen är, enligt henne, att använda kartläggningen av långlivade organiska föreningar hos individer som utgångspunkt för att undersöka om det finns något orsakssamband med sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdomar.

1 000 deltagare

Underlaget i rapporten är en studiegrupp (Pivus) med över 1 000 äldre personer i Uppsala som lämnat blodprover mellan 2001 och 2014.

Vid tre olika tillfällen har nivåerna av tre former av långlivade organiska föroreningar i blodet – klorerade, fluorerade och bromerade – mätts hos dessa personer.

Långlivade organiska föroreningar är miljögifter som delvis finns reglerade i den så kallade Stockholmskonventionen.

Resultatet visade bland annat att hemort, kön, vikt och blodfetter kunde kopplas till olika nivåer av de uppmätta miljögifterna.