Klimat.

2021-02-22 10:35
Anläggningen i Studsvik pekas ut som en av de möjliga orsakerna till utsläppet. Bild: Anders Wiklund/TT
Anläggningen i Studsvik pekas ut som en av de möjliga orsakerna till utsläppet.
Puffetikett
Dagens ETC

Kärnavfall läcker ut i Östersjön – forskare pekar på svensk anläggning

En svensk kärnreaktor kan ha läckt ut radioaktivt avfall i Östersjön. Den slutsatsen drar ett internationellt forskarteam som hittat radioaktivt uran på havsbotten utanför Nyköping.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Uran finns naturligt i den svenska berggrunden men i prover från Östersjöns bottensediment har forskarna hittat uran 236, en särskild isotop av ämnet som endast bildas i kärnreaktorer. I studien som nyligen publicerades i tidskriften Nature communications visar forskarna att uran 236-nivåerna var högst utanför Studsvik där svenska staten har utvecklat och byggt kärnkraftsanläggningar sedan 1947. Där var mätvärdena  tre gånger högre än i norra Östersjöområdet.

En av forskarna som medverkat i studien är Göran Possnert, professor emeritus på Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

– Trots att utsläppen späds ut med stora mängder havsvatten kan vi med den här metoden se att man faktiskt släppt ut reaktoruran på något sätt.

Göran Possnert är en av tolv forskare från Kina, Österrike och Danmark som samlat in och analyserat vatten- och sedimentprover från alla delar av Östersjön mellan 2011 och 2016.

Läcker i närområdet

Enligt forskargruppen är det mycket troligt att uranföroreningar på havsbotten kommer åtminstone delvis från avloppsvattnet eller deponerat avfall vid Studsvik-anläggningen. ”Det här är vår mest troliga kandidat", skriver forskarna i studien. Men under vilken tidsperiod som utsläppen har skett kan inte forskarna säga säkert.
Göran Possnert, som inte personligen gjort mätningarna, uttrycker sig lite mer försiktigt.

– Källan till utsläppen kan ligga på den svenska kusten eller någon annanstans. Tyvärr saknas det  grunddata över hur den svenska hanteringen har gått till på Studsvik.

Ett annat alternativ är att källan är olagligt dumpat kärnavfall från en ubåt. Atomdrivna ubåtar har också reaktorer som ger upphov till samma typ av uran 236. Oavsett varifrån utsläppen har sitt ursprung vill Göran Possnert understryka att det är ytterst små mängder kärnavfall.

– Det är så små koncentrationer att det är svåra att mäta och de avger inte någon strålning.

Inte koll på utsläppen

I Studsvik utanför Nyköping fanns tidigare forskningsreaktorer som varit igång sedan 1960-talet. Så sent som 2010 fick anläggningen kritik av Strålsäkerhetsmyndigheten som konstaterade att Studsvik inte hade koll på hur stora utsläppen av radioaktiva ämnen som runnit ut i Östersjön.

Studsviks reaktor stängdes ner 2005 och Vattenfall gick i mars 2020 ut med nyheten att rivningen av anläggningen varit lyckad. Men bestrålat kärnbränsle hanteras fortfarande i anläggningen.

Enligt Joakim Lundström, vd för Studsvik Nuclear AB, är de utsläpp som sker från Studsvik mycket små och långt under tillåtna värden.

– Även så nära som några tiotals meter från utsläppsledningarna är nivån i bottensediment mycket låga och som högst i nivå med den naturligt förekommande radioaktiviteten i proven.

Hur kommer det sig då att forskarna hittat relativt stora mängder kärnavfall utanför Studsvik?

– Som vi tolkar rapporten är källan till utsläppet inte tydligt fastställd och rapporten lyfter flera möjliga källor. Verksamhet som bedrivits av staten vid Studsvik och andra anläggningar under den tidiga kärnforskningen på 1900-talet kan vi inte uttala oss om.

Sven Ordéus är chef för Vattenfalls Nuclear Decommissioning och försäkrar att sedan 2011, då de tog över anläggningen, har det inte skett några utsläpp alls.

– Vårt bolag har inte heller haft något läckage till Östersjön och de vätskeutsläpp som skett har varit långt under gällande tillstånd.