Klimat.

2018-06-12 12:44
  • Mobil: 86 kilo avfall. Bärbar dator: 1 200 kilo  avfall
    Mobil: 86 kilo avfall. Bärbar dator: 1 200 kilo avfall
  • Ett par jeans: 25 kilo avfall.
    Ett par jeans: 25 kilo avfall.
  • 1 kg benfritt nötkött: 4 kilo avfall.
    1 kg benfritt nötkött: 4 kilo avfall.

Det osynliga avfallet

Att en mobiltelefon ska sorteras som elavfall och kan materialåtervinnas vet de flesta. Men visste du att en mobil på 169 gram ger upphov till 86 kilo avfall redan innan den når konsumenten?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Allt vi konsumerar blir förr eller senare avfall, som i bästa fall sorteras och går till återvinning. Den stora mängd avfall som uppstår under produktionen av olika varor är inte lika tydlig för konsumenten.

Nu vill kommunernas branschorganisation Avfall Sverige sprida kunskap om hur mycket avfall vanliga produkter orsakar redan innan de återvinns eller slängs. Det gör de med kampanjen Osynligt avfall.

– Den del vi ser och slänger utgör i många fall en mycket liten del av det totala avfall produkterna orsakar under sin livscykel, många gånger utanför Sveriges gränser, säger Åsa Hagelin, rådgivare för förebyggande och återanvändning på Avfall Sverige.

Organisationen har låtit IVL Svenska Miljöinstitutet analysera elva vanliga konsumentprodukters avfallsfotavtryck. Till fotavtrycket räknas exempelvis industriavfall som uppstår när råvaror utvinns, vid bränsle- och elproduktion och vid själva tillverkningen. Studien omfattar ett par tre livsmedel, några elektronikprodukter, kläder och – en papperstidning.

Kolkraft ger avfall

Överlägset mest avfall av alla analyserade produkter orsakar en bärbar dator – den lämnar 1 200 kilo avfall efter sig, innan den hamnar på en butikshylla nära dig.

– Beräkningarna bygger på livscykelanalyser och när det gäller hemelektroniken så består det mesta av avfallet av slagg från brytningen av metaller till produkterna, säger Åsa Hagelin.

Även träningskläder och kycklingkött, ja alla produkter, ger upphov till gruvavfall, till följd av el- och bränsleåtgången vid produktionen.

– Många varor produceras med el från kolkraft. Vid brytningen av kol uppstår slaggprodukter som blir avfall, förklarar Åsa Hagelin.

Träningskläderna av polyester ger avfall i flera led. Först när oljan utvinns. Därefter omvandlas oljan till polyetentereftalat, eller plastmaterialet PET, och bearbetas tillsammans med kemikalier till tyget polyester. Allt detta skapar avfall. Totalt orsakar en t-shirt och ett par shorts på 300 gram omkring 17 kilo avfall, enligt analysen.

– Processerna skapar dessutom stora mängder avloppsvatten, förorenat med kemikalier, säger Åsa Hagelin.

En uppmaning till beslutsfattare

En papperstidning på 70 gram, lik den du håller i handen, skapar 25 gram avfall innan den dimper ner i brevlådan. Då bidrar tillverkningen av aluminiumplåtarna till tryckningen och trycksvärtan mest. Med tanke på antalet tidningar som fortfarande trycks varje dag blir det en ansenlig mängd.

– Hela syftet med kampanjen är att uppmärksamma att mängden avfall ska minska, helst ska vi förhindra att avfall överhuvudtaget uppstår. Vi måste hushålla med de material och produkter vi redan har, eftersom det frestar mer på miljön att ta fram nya råvaror, säger Åsa Hagelin.

Kampanjen vänder sig i första hand till politiker och beslutsfattare med uppmaningen att arbeta för att produkter håller längre, att de är lättare att reparera och enkla och giftfria att återvinna.

– Hållbarheten i alla led måste öka, och det kräver flera olika åtgärder, inte minst tydligare lagstiftning, säger Åsa Hagelin.