Inrikes.

2020-02-11 09:14
 • Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
 • Läkare på bland annat Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm har gått ut och talat om kris och kaos. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
  Läkare på bland annat Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm har gått ut och talat om kris och kaos.
 • Sett till antal vårdplatser per 1 000 invånare ligger Sverige lägst i EU. Bild: Isabell Höjman/TT
  Sett till antal vårdplatser per 1 000 invånare ligger Sverige lägst i EU.
 • ”Gång på gång upprepar vi oss, arbetsmiljön måste bli bättre, lönerna gå upp, ändå händer inget”, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Bild: Thomas Johansson/TT
  ”Gång på gång upprepar vi oss, arbetsmiljön måste bli bättre, lönerna gå upp, ändå händer inget”, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.
Puffetikett
Dagens ETC

Vårdens tuffa läge väcker frågor om strejk: ”Folk har fått nog”

Läget inom sjukvården beskrivs som ohållbart för både patienter och anställda. Men vårdkrisen är inget nytt – under flera år har larmrapporter avlöst varandra. Nu talar allt fler inom vårdyrkena om strejk som en möjlig väg till förändring.

”Jag kan inte se att det vore samhällsfarligt. Det samhällsfarliga är den situation vi har nu”, säger Darius Barimani i föreningen Socialistiska läkare.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sjuksköterskorna har inte gått ut i strejk sedan 2008. Läkarna inte sedan 1994. Det är yrken där risken att en tredje part drabbas är uppenbar. Yrken där vissa menar att en strejk skulle innebära samhällsfara. Men det är också yrken där allt fler nu menar att gränsen är nådd. Någonting måste göras för att arbetsgivare och politiker ska ta varningsropen på allvar. Arbetsmiljön är på många ställen ohållbar, patientsäkerheten hotad.

– Folk har fått nog. Det här har pågått för länge och för mycket, och nu börjar fler och fler säga ifrån. Vi är nära en gräns nu, där vi inte tar mer, säger Andreas Fischer, ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm.

Problemen har fått särskilt stort fokus sedan läkare på bland annat Södersjukhusets akutmottagning gått ut och talat om kris och kaos. Via Stockholms sjukvårdsupprop har även mängder av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor berättat om en situation där vårdplatserna är alldeles för få, där vårdpersonalen inte räcker till, där patienter till och med dör i onödan. Men grundproblemet är samtidigt inte något nytt. De senaste åren har inte minst bristen på vårdplatser varit en ständigt återkommande fråga.

– Att det här inte har lösts beror framförallt på dåligt ledarskap på olika nivåer, och på felaktiga politiska beslut. Det är lågstadiematematik att inse att vårdplatserna inte räcker. Politikernas svar är att större del av vården ska bedrivas på en annan plats än på sjukhusen, men det finns ingen sådan modell i hela världen som fungerar, säger Andreas Fischer.

Pressat på flera håll

Det är inte heller bara Stockholmssjukhusen som har problem. Som Dagens ETC berättade i tisdags är läget ansträngt också på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, där flera anmälningar till Arbetsmiljöverket har gjorts de senaste åren, så kallade 66a-anmälningar.

– Situationen är fortfarande sådan att patienter inte alltid får en vårdplats inom rimlig tid. Framförallt är det ett problem för akuten på Sahlgrenska. Fanns det bara tillräckligt med bemannade vårdplatser skulle arbetsmiljön bli betydligt bättre, säger Ilja Laesser, ordförande för Läkarförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Även i Skåne är läget pressat. På Skånes universitetssjukhus har det till exempel varit så långa väntetider till canceroperationer att patienter har hunnit dö i väntan på operation, och på Centralsjukhuset i Kristianstad var läget krisartat efter nyårshelgen.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Läget var extremt, det låg patienter i korridorer och behandlingsrum för att de inte fick plats någon annanstans. Generellt är det brist på vårdplatser i hela Skåne, och särskilt akutsjukhusen påverkas, säger Malin Tillgren, avdelningsordförande för Vårdförbundet Skåne.

Avtal löper ut

Samtliga förtroendevalda som Dagens ETC har pratat med menar att det ska mycket till för att fackförbunden ska ta till en stridsåtgärd som strejk. Just nu råder dessutom fredsplikt, men Vårdförbundet kan säga upp sitt avtal i december, och Läkarförbundets avtal löper ut den sista mars. Andreas Fischer menar att diskussionen om att gå ut i strejk är mer levande än på länge.

– Många frågar ”varför strejkar vi inte?”. Jag tror att många av våra medlemmar faktiskt ser det som ett alternativ, och jag utesluter inte att man kommer diskutera det från centralt håll. Fredsplikten upphör den 31 mars, jag skulle tycka att det vore intressant om läkarkåren bjöd på ett litet aprilskämt dagen efter det, säger han.

Några som också har förespråkat strejk de senaste åren är föreningen Socialistiska läkare. Nu var det dock över tre år sedan de senast gick ut och föreslog att vårdfacken borde strejka. Men Darius Barimani som sitter i föreningens styrelse, tror fortfarande att det vore rätt väg att gå.

– Om det vore sanktionerat från fackförbunden skulle vi absolut ställa oss bakom det. Om människor ville gå ut i någon form av strejk för att göra det bättre för kollegor och patienter kan jag inte se att det vore samhällsfarligt. Det samhällsfarliga är den situation vi har nu, säger han.

Strejk utesluts inte

Samtidigt tvivlar han på att en strejk verkligen ses som ett reellt alternativ.

– Konfliktnivån bland läkare är inte så radikal. På sin höjd kan man gå ut i manifestationer och demonstrationer, men en vårdstrejk är väldigt främmande för de flesta läkare tyvärr, säger han.

Sjuksköterskor har varit något mer benägna att strejka de senaste decennierna, och Vårdförbundet menar att åtgärden inte är utesluten, även om det ses som en sista utväg.

– Uteslutet är det aldrig. Läget som det ser ut nu ute på arbetsplatserna är generellt tufft. Gång på gång upprepar vi oss, arbetsmiljön måste bli bättre, lönerna gå upp, ändå händer inget. Nu väntar en vår och höst där vi ska göra en grundlig utvärdering, hur väl har arbetsgivarna följt nuvarande avtal? Därefter tar förbundsstyrelsen beslut om hur vi ska agera, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Vårdens problem i korthet

Brist på vårdplatser. Sett till antal vårdplatser per 1 3000 invånare ligger Sverige lägst i EU (2,1 platser per 1 000 invånare)

Sjuksköterskor slutar. Sverige har fler sjuksköterskor än
någonsin – dock väljer allt fler bort sjukhusen och den offentliga vården, ofta på grund av låga löner och dålig arbetsmiljö. Fler jobbar istället privat eller på bemanningsföretag.

Omstrukturering: från slutenvård till öppenvård (färre ska läggas in och därmed minskar vårdplatserna), målet att primärvården ska ta över mer av sjukhusens uppgifter har inte uppfyllts, satsningar på vårdcentraler har uteblivit. Fortfarande lägger Sverige bara 17 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten på primärvården (jämfört med till exempel Norge som lägger runt 50 procent, då medräknad äldreomsorgen).

Budgetar som inte går ihop. Flera av de största sjukhusen har haft samma problem de senaste åren: pengarna räcker inte. Orsaker är bland annat en större befolkning, större andel äldre, dyrare läkemedel.

65

... procent. Så stor andel av de svenska allmänläkarna upplever sitt arbete som mycket eller oerhört stressigt, enligt Vårdanalys internationella jämförelse – en ökning med tio proentenheter på fyra år.

800

Så många ska sägas upp på Stockholms tre största sjukhus, Karolinska, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.