Inrikes.

2021-01-27 13:45
Bild: Carl-Olof Zimmerman/TT
Puffetikett
Dagens ETC

V och S kräver att Stockholms-bussar öppnar bakdörrarna

Efter att busschaufförer i Stockholm larmat om att plexiglasen vid framdörrarna är en trafikrisk kräver Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att de omedelbart tas bort. På bara två veckor har över 70 tillbud rapporterats.

– Kristoffer Tamsons prioriterar intäkter framför såväl smittskydd som trafiksäkerhet, säger Anna Sehlin, regionråd (V)

För snart en vecka sedan sattes plexiglas upp på busslinjerna 1-6 för att skydda busschaufförerna mot smittspridning och för att kunna hålla framdörrarna öppna så att resenärer ska kunna blippa sina reskort.

Snart höjdes röster från busschaufförerna om att plexiglasen orsakade reflexljus vilket ökar risken för att köra på trafikanter som kommer från sidan. Stephan Gard, huvudskyddsombud på kommunal har JO-anmält Region Stockholm.

– Redan från början kunde vi se att det var risk för reflexer. När vi började köra fick vi in ett 20-tal incidentrapporter på bara drygt ett dygn. Det ledde till ett skyddsstopp då, säger han till DN.

Ärendet är fortfarande under handläggning. Samtidigt strömmar tillbudsrapporter in om fler olyckor.

”Prioriterar intäkter framför såväl smittskydd som trafiksäkerhet”

I höstas gick Kristoffer Tamson (M), trafikregionråd och ordförande för SL ut med att plankningen måste stoppas.

– Under hela pandemin har en sak varit skrämmande tydlig. Kristoffer Tamsons prioriterar intäkter framför såväl smittskydd som trafiksäkerhet. Han har slagit dövörat till för förslag som skulle innebära att resenärer själva får ta ansvar för att visera sin biljett, och han vägrar lyssna på både oss och de som arbetar i kollektivtrafiken, säger Anna Sehlin, regionråd (V).

Nu har både V och S i Region Stockholm fått nog och kräver att installationen av glas i resterande bussar stoppas och att glas tas bort från de bussar som redan har installerat detta.

– Jag har tagit del av rapporteringen kring reflexerna i plexiglaset med stor oro. Busschaufförer som larmar om att de på grund av reflexerna varit nära att köra på gångtrafikanter, missat cyklister till sista sekunden och misstagit sig på vilken sida en bil försöker köra om. Det är ren tur att ingen olycka ännu skett, säger Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd med ansvar för trafikpolitik.

Han fortsätter:

– Jag är inte emot plexiglas om det går att göra på ett trafiksäkert sätt. Men vi är kritiska till att det forceras fram innan vi säkerställt trafiksäkerheten. Att inte trycka på paus när rapporter om över 70 tillbud sker på bara två veckor – enbart i City är oansvarigt.

Socialdemokraterna är medvetna om att SL har förlorat mycket pengar under pandemin och att det har pågått fuskåkande men Jens Sjöström tror ändå att de allra flesta vill göra rätt för sig. 

– Vi socialdemokrater har sen förra våren när pandemin bröt ut drivit att en av kortläsarna vid framdörren bör flyttas bakåt för att resenärer ska kunna validera sin biljett.

Dagens ETC har sökt Kristoffer Tamsons.