Inrikes.

2019-10-09 14:00
Gabriella Kärnekull Wolfe, talesperson för Inte din hora. / Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL. Bild: Privat / Patrik Hedljung/RFSL
Gabriella Kärnekull Wolfe, talesperson för Inte din hora. / Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL.
Puffetikett
Dagens ETC

RFSL vill avkriminalisera sexköp – möts av stark kritik

RFSL kräver att sexköp ska avkriminaliseras. Detta för att svenska sexköpslagen anses vara stigmatiserande för den som säljer sex.

Nätverket Inte din hora håller dock inte alls med:

– Deras argument håller inte, säger Gabriella Kärnekull Wolfe, med egen erfarenhet från prostitution.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Med anledning av att den svenska sexköpslagen fyller 20 år anordnade RFSL samt Fuckförbundet under förra veckan en konferens i centrala Stockholm. I samband med den har båda organisationerna gått ut offentligt och krävt att sexköp borde avkriminaliseras, med argumentet att det vore det bästa för personer som lever i prostitution.

Den nyhetsartikel som Dagens ETC skrev om tilldragelsen har sedan dess gett upphov till en högljudd och infekterad debatt kring frågan i sociala medier, samt att RFSL skrivit ihop en fråga-svar-guide till varför de tycker som de gör.

Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL, säger att de vill se en avkriminalisering av sexköp eftersom ”det finns mycket forskning om hur skadlig den svenska sexköpslagen är”.

– Det är tämligen vederlagt att den förvärrar stigmatiseringen, ökar våldet samt utsattheten för hiv och annan ohälsa. Jag vill i detta sammanhang även gärna framhålla att vi har Amnesty international, Human rights watch, WHO, UNAids samt hela den internationella hbtq-rörelsen bakom oss.

Inte som i Tyskland

Förespråkandet av en avkriminalisering ska inte sammanblandas med förespråkandet av en legalisering av prostitutionen, som i Tyskland eller Nederländerna, framhåller hon.

– Att vi vill ta bort stigmatiserande lagstiftning betyder inte för den sakens skull att vi vill skapa någon ny sådan. Vi vill att personer som har sex mot ersättning ska kunna söka vård och bygga en trygg tillvaro utifrån en öppenhet med sina egna behov.

Syftet med den svenska sexköpslagen är att kriminalisera och lagföra sexköparna. Men i kombination med kopplerilagen samt utlänningslagen blir i praktiken även de som säljer sex mot ersättning kriminaliserade, menar Sandra Ehne.

Vill ha mer stödinsatser

Utöver att avkriminalisera sexköp vill RFSL även utöka stöd- samt hjälpinsatserna till de personer som befinner sig i prostitutionen.

– Det stödet saknas idag. Mycket tack vare att det är så oerhört svårt att jobba med uppsökande verksamhet, eftersom även säljaren i praktiken upplever sig som kriminaliserad, och därmed håller sig undan, säger Sandra Ehne.

Gabriella Kärnekull Wolfe, talesperson för uppropet Inte din hora, håller inte alls med om den verklighetsbeskrivningen. Hon har själv sålt sex till äldre män under sina tonår.

– Deras argument om att skulle vara bättre för dem som säljer sex med en avkriminalisering stämmer inte. Detta eftersom den svenska sexköpslagen inte påverkar dem i någon större utsträckning, säger hon.

RFSL:s propagerande för att det behövs fler och bättre stöd- samt hjälpinsatser för de ekonomiskt och socialt utsatta personer som befinner sig i prostitutionen, skriver däremot Gabriella Kärnekull Wolfe under på:

– Absolut, det är något som vi på Inte din hora arbetar aktivt för. Men det är helt förenligt med sexköpslagen som den ser ut idag.

Olika syn på prostitution

Att RFSL och Inte din hora kommer till så radikalt skilda slutsatser om hur samhället bör förhålla sig till sexköp, tror Gabriella Kärnekull Wolfe hänger samman med deras skilda syn på vad prostitution i grund och botten handlar om.

– Vår grundsyn på sexköp är att det rör sig om en relation mellan två personer, där en person vill ha sex med den andra, medan den andra inte vill det. Vi vill inte att det ska tillåtas ske genom en kontantöverföring.

En annan aspekt att ha i åtanke är att 70 procent av de prostituerade i Sverige har kommit hit från Bulgarien, Rumänien samt Nigeria. Europas respektive ett av världens allra fattigaste länder, konstaterar Gabriella Kärnekull Wolfe.

– Är det en slump, skulle jag vilja fråga RFSL, att det är en sådan stor andel kvinnor från dessa fattiga länder ”som vill utforska sin egen sexualitet” genom prostitution i Nordeuropa? Eller beror det på något annat?

Sandra Ehne poängterar att RFSL som människorättsorganisation givetvis tar avstånd från alla typer av människohandel.

– RFSL tar givetvis avstånd från alla typer av sexuella övergrepp samt människohandel, men vi vill hålla isär begreppen. Vi anser att man måste kunna skilja på att frivilligt sälja sex och att bli utsatt för trafficking, annars kommer vi aldrig vidare i diskussionen om detta, avslutar hon.

Nätverket Inte din hora

• Startades hösten 2017, i samband med Metoo-uppropet.

• Gabriella Kärnekull Wolfes egna ord: ”Vi är en gräsrotsrörelse av kvinnor och transpersoner med erfarenhet av prostitution. Vi möter varandra där vi är och det finns aldrig något krav från oss om att man ska sluta sälja sex. Man säljer sex på grund av de förutsättningar man har i livet och vi vet att det inte är något som kan förändras med enbart viljekraft.”

• Utöver arbetet inom nätverket jobbar Inte din hora även opinionsbildande för att förändra de maktstrukturer som gör att människor tvingas till att sälja sex.