Inrikes.

2019-08-09 09:15
  • ”Det kommer att vara en civil olydnadsaktion som riktar sig mot utbyggnaden”, berättar Andrea Söderblom-Tay från kampanjgruppen Flyglarm Arlanda. Bild: Fredrik Persson/TT
    ”Det kommer att vara en civil olydnadsaktion som riktar sig mot utbyggnaden”, berättar Andrea Söderblom-Tay från kampanjgruppen Flyglarm Arlanda.
  • ”Framtiden eller flyget, S?” var ett slagord senast Flyglarm Arlanda demonstrerade i centrala Stockholm. Bild: Jana Eriksson
    ”Framtiden eller flyget, S?” var ett slagord senast Flyglarm Arlanda demonstrerade i centrala Stockholm.
Puffetikett
Dagens ETC

Nya protester mot Arlanda-utbyggning: ”Regeringen måste sätta ned foten”

Planerna för att rusta Arlanda för drygt 40 miljoner passagerare fortsätter. Men det gör också protesterna mot utbyggnaden.

På söndag är det dags igen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Nordens ledande flygplats. Fördubblad flygtrafik. Planerna för det statliga bolaget Swedavias utbyggnad av Arlanda är storslagna. Men som Dagens ETC i en serie av artiklar har rapporterat har kritiken mot flygsatsningen varit skarp.

På söndag tänker kampanjgruppen Flyglarm Arlanda hålla en stor manifestation mot den planerade utbyggnaden av Arlanda. Målet för manifestationen är tydligt: visa sin avsky för och stoppa planerna på att rusta flygplatsen för ännu fler passagerare och flygningar.

– Flyget måste minska på grund av klimatförändringarna. Men om man bygger ut kommer flyget att öka. Vi är kritiska till hur regeringen hanterat frågan. Regeringen måste sätta ned foten och besluta att Arlanda inte ska byggas ut, säger Andrea Söderblom-Tay, talesperson för Flyglarm Arlanda.

Exakt vad som ska ske på manifestationen är omgärdat av hysch-hysch. Inför manifestationen har gruppen informerat eventuella aktivister att aktionen kommer att genomföras ”på olika nivåer av civil olydnad, där du själv bestämmer vilken grupp du vill vara i och hur långt du är beredd att gå”.

Både lagligt och olagligt

Men vad det innebär vill inte Andrea Söderblom-Tay gå in på.

– Det kommer att vara en civil olydnadsaktion som riktar sig mot utbyggnaden. Vissa kommer att vara med i olydnads-delen, andra i en laglig manifestation, men mer än så kan jag inte berätta, säger hon.

Enligt kampanjgruppen har de svenskarna med sig på protesttåget. Till exempel hänvisar de till en opinionsundersökning gjord på uppdrag av Världsnaturfonden WWF som visar att 8 av 10 svenskar vill att politiker prioriterar investeringar i järnväg framför flygplatser och att endast 2 av 10 tillfrågade är för en utbyggnad.

Miljöpartiet säger nej

Var regeringen står i frågan är ännu oklart. Socialdemokraterna tycks vara eniga om att en utbyggnad är nödvändig, medan Miljöpartiet lutar åt ett tvärnej.

– Miljöpartiet kommer aldrig att acceptera detta. Regeringen har ju som mål att Sverige ska bli det första fossilfria landet. Många väljer självmant bort flyget. Regeringen måste också följa de klimatpolitiska målen och klimatlagen, sade en källa med insyn i MP till Aftonbladet i maj 2019.

Ännu återstår att se vilka som vinner dragkampen. En så kallad färdplan för Arlanda skulle ha lagts fram i början av 2019, efter att regeringen fått ta ställning till den, men i skrivande stund har regeringen inte kommit med något beslut i frågan.

Det som talar för att protesterna kan bära frukt är att regeringen sedan regeringsförklaringen i början av maj lovat att arbeta för att minska flygets utsläpp och att infrastrukturminister Tomas Eneroth gått ut med att svenskar måste flyga mindre.

Ökat antal passagerare

Det som talar emot är att Swedavia, det statliga bolag som driver Sveriges största flygplatser, än så länge tillåts fortsätta arbeta för ett upprustat Arlanda. I dag hanterar flygplatsen omkring 17 miljoner passagerare. Swedavias prognoser pekar dock på att dessa kommer att öka till 47 miljoner år 2040 och till 54 miljoner år 2050.

Medan Flyglarm Arlanda och Miljöpartiet rasar över planerna för Arlanda tycks Swedavias ledning övertygad om att ovanstående prognoser kommer att bli verklighet trots en ökande medvetenhet om flygets påverkan på klimat och miljö. Detta genom en omställning till fossilfritt flygande.

– Vi har i prognosen även tagit hänsyn till klimatfrågan på så sätt att vi räknar med flygbranschen klimatomställning blir verklighet enligt den plan som flygbranschen har tagit fram inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige – med målsättningen att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och utrikesflyget 2045, skriver Swedavias presschef Robert Pletzin i ett mejl.

– Swedavia står helt och fullt bakom flygbranschens plan för klimatomställning. Från vår sida råder det ingen tvekan om att flyget måste ställa om och bli hållbart.

”Teknisk utveckling” ska lösa problemet

Swedavias mål är att göra Arlanda till den ledande flygplatsen i Norden. I januari i år kom dock siffror som visar att Arlanda tappar mark gentemot både Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.

I utbyggnadsplanerna för Arlanda ingår byggande av 14 nya gater, fler uppställningsplatser för flygplan, fler pirer från både Terminal 5 och Terminal 2, samt två nya landningsbanor.

Satsningen, exklusive nya landningsbanor, beräknas gå på 15 miljarder kronor och till stora delar stå klar år 2025.

Arlandarådet bildades 2017 med infrastrukturminister Anna Johansson (S) som ordförande. Ministern utsåg rådets ledamöter, bland andra Karolina Skog (MP), landstingsrådet Irene Svenonius (M) och Jakob Wallenberg, ordförande i Investor och tidigare ordförande i flygbolaget SAS. Därutöver sitter företrädare för kommuner och regioner, Luftfartsverket och Trafikverket. MP har för närvarande ingen representant i rådet.

Arbetsgruppen Arlandarådet skriver i ett sammanfattande dokument om gruppens arbete att utsläpp av växthusgaser är ett viktigt problemområde. Som åtgärder i frågan anger gruppen ”teknisk utveckling av luftfartyg och motorer, operationella åtgärder, hållbara alternativa bränslen och marknadsbaserade styrmedel”.

10

Så många miljoner ton ekvivalenter släppte svenskarna ut via sina flygresor år 2017. Det motsvarar utsläppen från hela personbilstrafiken i Sverige.

43

Med så många procent har klimatpåverkan från flyget ökat mellan 1990 och 2017.