Inrikes.

2017-12-04 10:15

Nordens största kärnkraftverk rivs – vad händer med avfallet?

2019 inleds avvecklingen av Ringhals 2,  året efter är det dags för Ringhals 1. Idag informerar Vattenfall allmänhet och närboende om den förestående rivningen och vad som ska hända med rivningsavfallet.

Ringhals är Nordens största kärnkraftverk. De fyra reaktorerna på Väröhalvön norr om Varberg producerar idag en femtedel av all el som används i Sverige. 2015 beslutade Ringhals styrelse att avveckla de två äldsta reaktorerna, Ringhals 1 och 2, i förtid med hänvisning till dålig lönsamhet och stora investeringsbehov.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Idag träffar huvudägaren Vattenfall Länsstyrelsen i Halland, Strålsäkerhetsmyndigheten och Varbergs kommun för att informera om den planerade nedmonteringen. På kvällen är allmänhet och närboende inbjudna till öppet samråd om hur rivningen ska gå till.

Tusentals ton radioaktivt avfall

Nedmonteringen väntas bland annat ge upphov till 340 000 ton avfall, varav 5–10 procent är radioaktivt.

– Alla ägare till kärnkraftstreaktorer är skyldiga att ta hand om sitt radioaktiva avfall. Det mest kontaminerade materialet måste placeras i SKB:s (Svensk Kärnbränslehantering AB) befintliga eller planerade slutförvar. Ett nytt slutförvar väntas vara färdigbyggt till 2045. Till dess kan materialet mellanlagras i särskilda behållare på plats. Det är en beprövad teknik, säger Martin Amft, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det avfall som är mycket lågradioaktivt kommer troligen att placeras i markförvar på platsen. För det krävs särskilda tillstånd enligt miljöbalken.

Rivningen av Ringhals 1 och 2 blir andra gången kommersiella reaktorer nedmonteras i Sverige. Rivningen av kärnkraftverket Barsebäck inleddes förra året.

Fakta

Ringhals ägs och drivs av Ringhals AB, där vattenfall är huvudägare och Eon kärnkraft Sverige äger runt en tredjedel.