Inrikes.

2014-11-11 14:18
En majoritet i riksdagen är för ett slopande av informationsplikten vid sex för hivpositiva.  Bild: Andres Kudacki
En majoritet i riksdagen är för ett slopande av informationsplikten vid sex för hivpositiva.

Hivpositiva kan slippa informationsplikt vid sex

Snart kan det vara lagligt att ha sex utan att berätta om hiv-infektion. Åtminstone om regeringen får som den vill.

En majoritet i riksdagen är för ett slopande av informationsplikten vid sex för hiv-positiva. Regeringen vill ta bort tvånget på att berätta för sexualpartners och Vänsterpartiet (V) och Folkpartiet (FP) stöder förslaget. En utredning av smittskyddslagen kan därför väntas under mandatperioden.

– Det är egentligen inget komplicerat och det finns ett tydligt ställningstagande. Jag är ganska övertygad om att det också finns en majoritet i riksdagens kammare, så jag har svårt att se varför man skulle vilja skjuta på det, säger Veronica Palm (S), vice ordförande i socialutskottet.

Sverige har länge kritiserats för den hårda smittskyddslagstiftningen och att hiv-positiva döms i brottsbalken. Bland annat har FN-organet Unaids kritiserat att bara personer som medvetet smittat andra ska dömas, inte som i Sverige där alla hiv-positiva som har oskyddat sex oavsett partnerns samtycke eller låg smittorisk riskerar fängelse.

Nästintill obefintlig smittorisk

I fjol kom en kunskapsöversikt som visade att den som har en väl fungerande hiv-behandling har en nästintill obefintlig smittorisk. Socialstyrelsen förtydligade samtidigt sina riktlinjer så att restriktionerna, som till exempel informationsplikt vid sex, ska vara individuella och inte gälla rakt av för alla patienter.

Därefter har det också skett en förändring, även i rättstillämpningen. En man under behandling som i tingsrätten dömdes till fängelse efter att ha haft oskyddat sex friades i fjol i hovrätten. Trots det tycker både intresseorganisationer, liksom nu en majoritet i riksdagen, att det inte räcker.

”Direkt kontraproduktiv”

Organisationen Hiv-Sverige menar att en viktig del av det preventiva arbetet handlar om att få folk att gå och testa sig och att informationsplikten är direkt kontraproduktiv i och med den snarare hindrar folk från att testa sig. De driver en kampanj tillsammans med RFSL, för att uppmuntra hivpositiva att själva överklaga sina restriktioner.

– Dagens situation är rätts-osäker. Olika läkare gör olika bedömning om vad som gäller och därför vill vi ha en lagöversyn. Poängen är att ifrågasätta att sjukdomen är allmänfarlig, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL.

Moderaterna och andra kritiker anser att hiv inte borde behandlas annorlunda än andra allmänfarliga sjukdomar. Veronica Palm håller dock med RFSL och anser att vi har ett moraliskt ansvar att inte bidra till att upprätthålla stigmatiseringen av hivpositiva.

– Skälet att ta bort informationsplikten är både det reella – att den har spelat ut sin roll och att det inte längre finns några medicinska argument. Men också en upprättelse, att samhället har ett extra ansvar för gruppen hivpositiva eftersom sjukvården behandlade dem på ett fruktansvärt sätt på 80-talet när epidemin kom.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Läkaren avgör

Informationsplikten betyder att en person som är bärare av någon av de allmänfarliga sjukdomarna, där hiv än så länge ingår, måste informera andra om man utsätter dem för överföringsrisk. Enligt lagen ska läkaren kunna informera närstående till den som bär på infektionen om sjukdomstillståndet, om den närstående utsätts för risk.

Det är den behandlande läkaren som bestämmer om patienten har informationsplikt eller inte.

Gällande hiv så kan läkaren sedan i fjol välja att ta bort informationsplikten för en person som en längre tid haft välfungerande medicinering och väldigt låga virusnivåer i blodet. Personen måste även fortsättningsvis praktisera säker sex.

I Sverige lever cirka 6 500 personer med en känd hivdiagnos. I dag rapporteras nya fall framför allt efter blodsmitta.

Källa: RFSL och Sydsvenskan