Inrikes.

2017-03-31 08:10
 • Förslaget om obligatorisk vaccination för barn ska debatteras i riksdagen. Men Folkhälsomyndigheten är kritisk till tvingande lagstiftning och tror på den nuvarande modellen med frivillighet och förtroende. Bild: Heiko Junge/TT
  Förslaget om obligatorisk vaccination för barn ska debatteras i riksdagen. Men Folkhälsomyndigheten är kritisk till tvingande lagstiftning och tror på den nuvarande modellen med frivillighet och förtroende.
 • Statsepidemiolog Anders Tegnell tycker det är en dålig idé med obligatorisk vaccination i Sverige.  Bild: Claudio Bresciani/TT
  Statsepidemiolog Anders Tegnell tycker det är en dålig idé med obligatorisk vaccination i Sverige. 
 • Sofia Arkelsten (M) vill väcka debatt med sin motion om att göra det obligatoriskt med vaccin för barn.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
  Sofia Arkelsten (M) vill väcka debatt med sin motion om att göra det obligatoriskt med vaccin för barn. 
 • Lotta Edholm (FP) vill utreda om det går att göra vaccinering obligatoriskt för att få en förskoleplats i Stockholm.  Bild: Henrik Montgomery/TT
  Lotta Edholm (FP) vill utreda om det går att göra vaccinering obligatoriskt för att få en förskoleplats i Stockholm. 

Hälsoexperter: ”Fel att lagstifta om vaccinering”

Gör vaccination för barn obligatorisk. Det föreslår Sofia Arkelsten (M). Liberalerna vill utreda liknande åtgärder lokalt. Nu ska frågan debatteras i riksdagen.

Men förslagen sågas av Folkhälsomyndigheten. En tvingande lagstiftning kan rentav vara kontraproduktiv, varnar statsepidemiolog Anders Tegnell.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det var 2015 som Moderaternas förra partisekreterare Sofia Arkelsten lämnade in sin motion till riksdagen. Året efter la partikollegan Jesper Skagerberg Karlsson ett liknande förslag.  4 maj ska den frågan om obligatorisk vaccinering behandlas av riksdagens socialutkott. De två moderata riksdagsledamöterna vill att det blir lag på att vaccinera barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet som omfattar nio sjukdomar, däribland mässling. Sofia Arkelsten vill inte svara på frågor från Dagens ETC men skriver i mejl:


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


”Motionen är kortfattad och har till syfte att väcka opinion i frågan om vaccin. Vaccin fungerar och gör att små barn inte behöver dö i onödan i sjukdomar som går att undvika. Men det finns gott om ovetenskapliga råd och påhitt om vaccin, vilket inte minst synts i media den senaste tiden och som flitigt debatterats.”

Över 97 procent vaccinerade

Obligatorisk vaccination är dock inget som Folkhälsomyndigheten vill se. Över 97 procent av svenska tvååringar har tagit sprutorna inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Det är bättre täckning än i en del länder med tvingande lagstiftning, och ett obligatorium i Sverige skulle vara kontraproduktivt, tror statsepidemiolog Anders Tegnell.    

– Vi har redan i dag väldigt hög vaccinationstäckning som bygger på frivillighet och förtroende mellan föräldrar och barnavårdscentraler. Vår uppfattning är att det är jätteviktigt att upprätthålla det förtroendet. Går man vidare med tvingande lagstiftning finns det anledning att tro att det kommer att vara mycket svårare att upprätthålla, säger Anders Tegnell. 

Spårats till utlandet

I veckan släppte världshälsoorganisationen WHO en rapport om att mässling fortsätter öka i Europa. De länder som drabbas hårdast har en vaccinationstäckning under 95 procent och de största utbrotten har skett i Rumänien och Italien. Under 2000-talet har det rapporterats färre än 60 mässlingsfall per år i Sverige och i samtliga fall har smittkällan spårats till utlandet. Elva fall upptäcktes i Stockholmsområdet under februari och mars, tre vuxna och åtta barn. Flera av de insjuknade är släkt med varandra och kommer från Järvafältet där vaccinationstäckningen är under 70 procent i vissa områden. Nu vill Liberalerna i både Växjö och Stockholm utreda om vaccination ska bli obligatoriskt för att få en förskoleplats.   

– Om alltför många tackar nej till vaccin måste vi ställa oss frågan om hur pass väl rustade vi egentligen är. Hur ska förskolorna agera vid misstänkta mässlingsutbrott? Har vi en möjlighet att, ur ett skyddsperspektiv, säga att deltagande i vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt för friska barn för att få gå i förskola? säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Anders Tegnell påpekar att det är en väldigt liten minoritet av föräldrar som väljer bort vaccin och han tror inte att de låter sig påverkas av lagstiftning. 

– De grupper som aktivt är emot tror jag man skulle få väldigt stora problem med vid en tvingande lagstiftning. Man behöver ha bra kommunikation och bra argument. Inte tvinga dem att göra saker. 

Sofia Arkelsten menar att hon har stor respekt för Anders Tegnells synpunkter men tycker ändå det är viktigt med en
debatt om ett obligatorium.  

– Trots att det är förhållandevis få som reagerat negativt på den här motionen så är det bra att diskussionen förs, vaccin fungerar, så hur kan fler barn skyddas från svåra sjukdomar? 

Inom läkar- och forskarkåren råder i dag bred enighet om att vaccinationsprogrammet för barn är synnerligen effektivt och fortsatt bör bygga på frivillighet. 

– Under de år jag jobbat med den här typen av frågor har jag aldrig någonsin stött på någon som argumenterat för att vi ska gå över till en tvingande vaccinationslag. När man diskuterar frågan är nog alla rörande överens om att vi har det väldigt bra som det är. Man ska vara försiktig med att röra runt i ett vinnande koncept, säger Anders Tegnell.

Läs vidare på nästa sida: Enkät

Mässlingsvaccination i Sverige

Mässlingsvaccin började erbjudas i Sverige 1971. Då rapporterades 10 000–20 000 fall om året. Under 2000-talet har färre än 60 fall årligen konstaterats. 2015 var över 97 procent av de svenska tvååringarna vaccinerade enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

I det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ingår skydd mot nio sjukdomar: mässling, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, påssjuka, röda hund, pneumokocker, och Hib. För flickor ingår även skydd mot HPV. Vissa landsting erbjuder vaccination mot ytterligare sjukdomar.  

Källor: Folkhälsomyndigheten, Sjukvårdsupplysningen

Mässlingsutbrott 2017

Över 3 400 fall av mässling har rapporterats i Rumänien sedan årsskiftet. 17 personer har dött. 

Över 500 fall har upptäckts i Italien under 2017. 

575 personer i Storbritannien insjuknade under februari. Andra länder där mindre utbrott rapporterats är Frankrike, Tyskland, Polen, Schweiz och Ukraina. 

I Sverige har det rapporterats 15 fall av mässling, varav 11 i Stockholmsområdet.  

Obligatorisk vaccination

Slovenien har en av världens mest omfattande vaccinationslagar. Vaccin är obligatoriskt för tuberkulos, stelkramp, polio, kikhosta, Hib, mässling, påssjuka, röda hund och hepatit B.

Frankrike har obligatorisk vaccination mot polio, stelkramp, difteri, tuberkulos och hepatit B. De som vägrar vaccin kan i vissa fall dömas till fängelse. Av EU:s 27 medlemsländer samt Norge och Island saknar 15 tvingande lagar om vaccinering.  

Australien saknar obligatorium men belönar föräldrar med en statlig bonus om de vaccinerar sina barn. Under pågående sjukdomsutbrott är det förbjudet för ovaccinerade barn att delta i skolundervisning.  

Alla delstater i USA har lagar om obligatorisk vaccinering för barn innan de börjar skolan. Undantag kan göras av religiösa skäl men bestämmelserna varierar mellan delstaterna. 

Källa: Eurosurveilliance, US National Library of Medicine