Inrikes.

2021-04-27 10:05
 • En hög andel timanställda ledde till att                       smittspridningen inom äldreomsorgen ökade. Men andelen timanställda är kvar på ungefär samma nivå idag. Bild: Shutterstock
  En hög andel timanställda ledde till att smittspridningen inom äldreomsorgen ökade. Men andelen timanställda är kvar på ungefär samma nivå idag. 
 • Mari Huupponen, utredare på Kommunal, är enig med coronakommissionens första utvärdering: ”Kontinuitet är otroligt viktigt för kvaliteten”. Bild: Privat
  Mari Huupponen, utredare på Kommunal, är enig med coronakommissionens första utvärdering: ”Kontinuitet är otroligt viktigt för kvaliteten”. 
 • Lund hade förra året bara åtta procent timanställda. ”Det är ett medvetet arbete”, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör. Bild: Kennet Ruona
  Lund hade förra året bara åtta procent timanställda. ”Det är ett medvetet arbete”, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör. 
Puffetikett
Dagens ETC

Efter pandemikritiken: Var femte timanställd i äldreomsorgen

Kritiken mot timanställningar inom vården har under pandemin varit massiv. Men trots det är fortfarande var femte inom den kommunala äldreomsorgen timanställd. Det finns dock kommuner som går emot trenden.

Här är kommunerna med mest samt minst andel timanställda. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Flera studier har under året kommit fram till att hög andel timanställda också ökade smittspridningen inom äldre­omsorgen. Och när coronakommissionen kom med sin första utvärdering i december var kritiken skarp: timanställningarna måste minska. Kommissionen skriver bland annat att arbetsgivarna måste förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiteten, och att andelen personal med timanställning kraftigt måste minska. Men nya siffror från SKR, Sveriges kommuner och regioner, visar att det inte skett. Andelen timanställningar låg kvar på ungefär samma nivå 2020 som tidigare år, något som tidningen Arbetet berättade förra veckan.

– Det är verkligen inte bra. Det visar att kommunerna inte har förstått det som coronakommissionen pekar på, vad som är äldreomsorgens systemfel, säger Mari Huupponen, utredare på Kommunal.

Hon håller med om kommissionens slutsatser – många timanställda leder till sämre kontinuitet. Och det går ut över de äldre.

– Kontinuitet är otroligt viktigt för kvaliteten. De äldre behöver träffa samma personal för att känna sig trygga, och de som tar hand om dem behöver vara utbildade. Om en stor andel av omsorgsproduktionen bemannas av timanställda får vi en inbyggd kompetensbrist i systemet, säger hon.

Men även för de anställdas skull är det viktigt att minska timanställningarna.

– Timanställning är den mest prekära anställningsformen. Det blir svårt att få någon långsiktighet i sitt liv, samtidigt som många inte har möjlighet att tacka nej till de timmar de får. Kommunerna borde i mycket högre grad använda sig av egna vikariepooler istället, så att de kan säkra att vikarier får en riktig anställning, säger Mari Huupponen.

Danderyd toppar

Hur stor del av de anställda som jobbar på timmar skiljer sig dock ordentligt åt mellan kommunerna. Danderyd har enligt SKR:s statistik 40 procent timanställda. Även tidigare år har de toppat statistiken. Anette Tingström, vård- och omsorgschef i Danderyd, säger att målet är att minska andelen med timanställning.

– Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att minska antalet tillsvidareanställda genom att avsluta de avtal som inte är aktuella, och givetvis tillsvidareanställa när det uppstår vakanser. Men i år har vi samtidigt varit beroende av många timanställda när den ordinarie personalen behövt vara hemma, inte bara för sjukdom utan också för förkylningssymtom, säger hon.

I andra änden av skalan finns Lund. De hade förra året åtta procent timanställda. Därmed minskade de andelen med tre procentenheter jämfört med 2019. Enligt Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lund, har kommunen länge strävat efter att ha så få timanställningar som möjligt.

– Det är ett medvetet arbete som har pågått i flera år, där strategin är att ha en viss överanställning på enheterna. Det gör att vi kan hålla en högre kontinuitet och därmed blir kvaliteten på omvårdnaden också högre, säger hon.

Låg smittspridning

Att kommunen lyckats minska andelen timanställningar i år tror hon till stor del beror på att de redan i mars förra året gick ut med en särskild uppmaning om att överanställa.

– Vi sa också att alla anställda skulle vara kopplade till en enhet istället för att gå mellan olika enheter. Det för att minska smittspridningen, både mellan personalen och till de boende, säger Anna Borgius.

Under pandemins första våg var också smittspridningen låg, både bland anställda och brukare. Men om det berodde på kommunens strategi eller på att smittspridningen i samhället lokalt var låg är svårt att veta, menar Anna Borgius. Och under den andra vågen drabbades även äldreomsorgen i Lund.

– Vi har inte gjort några direkta jämförelser med andra kommuner när det gäller smittspridning, men vi kan ändå se att det var en klok strategi att tidigt gå in och koppla nya och gamla medarbetare till enskilda enheter, säger Anna Borgius.

Långsiktigt lönsamt

Varför inte fler kommuner gör som Lund och satsar på en viss grad av överanställningar tror Anna Borgius kan ha ekonomiska orsaker. Kortsiktigt kostar det mer att tillsvidareanställa fler än vad som kan behövas, istället för att ta in timvikarier. Men i längden lönar det sig, menar Anna Borgius.

– Initialt kostar det förstås mer att överanställa, men i det långa loppet är det ändå mer ekonomiskt. Timanställda behöver läras upp, och det kan behövas fler personer för att göra samma jobb eftersom de inte har samma erfarenhet som fastanställda. Vår erfarenhet är att överanställningar lönar sig på alla tänkbara sätt, både ekonomiskt, för medarbetarna och för brukarna.

Den kommun som minskade andelen timanställningar allra mest förra året var Sigtuna. Precis som många andra Stockholmskommuner låg de på en hög andel 2019 – 36 procent – men 2020 hade det minskat med tolv procentenheter till 24 procent, strax över snittet i Sverige. Lena Bjuhr Erngren, verksamhetschef för äldreomsorgen, säger att de delvis hade tur med få sjukskrivningar, men också att målet är kontinuitet inom äldrevården. I det ingår att minska andelen timanställda.

– Vi klarade oss väldigt bra när det gäller friska medarbetare förra året. När vi ändå har behövt ta in timanställda har vi försökt att inte ta in dem för en dag i taget, utan istället ge längre vikariat. Det bidrar till ökad kontinuitet, säger hon.

Timanställningar inom den privata äldreomsorgen

Siffrorna från SKR visar bara kommunalt anställda. Men en undersökning från Kommunal från 2018 visar att andelen timanställda hos privata utförare var 37 procent 2017, jämfört med 27 procent i kommunalt driven äldreomsorg.

Snittet för hela arbetsmarknaden var 16 procent 2017.

Källa: Kommunal

Snitt för Sverige, timavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

2020: 21,1 procent

2019: 21,5 procent

2018: 21,0 procent

Snitt för Sverige, arbetad tid utförd av timavlönade

2020: 14 procent

2019: 13 procent

2018: 13 procent

Kommuner med mest timanställda

(andel av alla anställningar)

Danderyd 40,6 procent

Värmdö 34,7 procent

Ragunda 33,9 procent

Vallentuna 33,0 procent

Upplands Väsby 31,1 procent 

Kommuner med minst timanställda

Lund 7,9 procent

Nynäshamn 8,3 procent

Karlskrona 8,4 procent

Hultsfred 9,0 procent

Kävlinge 10,8 procent 

Källa: Kolada, SKR