Inrikes.

2017-09-06 09:14
Bild: Henrik Montgomery/TT

Drogrelaterad dödlighet minskar – för första gången på 5 år

Ny statistik från Socialstyrelsen: "Väldigt positivt".

Förra året avled 909 personer i Sverige till följd av läkemedels- eller narkotikarelaterade orsaker. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen, som publicerades på onsdagsmorgonen.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Antalet dödsfall är färre än både 2015 och 2014. Det är också första gången på fem år som dödsfallen överhuvudtaget minskar.

– Den läkemedels- och narkotikarelaterade dödligheten ökade under flera år, främst bland män. Nu kan den negativa trenden vara bruten. Men dödsfallen är fortfarande många, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

"Väldigt positivt"

Björn Johnson forskar kring narkotikapolitik vid Malmö universitet. Han är förvånad över de nya siffrorna.

– Det är väldigt positivt, eftersom utvecklingen har pekat mot en ökning av antalet dödsfall under lång tid. Om den ökningen är bruten är det bra, och jag hoppas att detta är ett faktiskt trendbrott och inte bara en tillfällig dipp, säger han.

Han poängterar dock att det i nuläget är lite för tidigt att dra några långtgående slutsatser. Och Björn Johnson har också svårt att se att det skulle vara några särskilda åtgärder i samhället som skulle ha lett till denna minskning.

– Sprututbytet har börjat byggas ut på senare tid, men det är inte direkt något som minskar dödsfall på kort sikt. Naloxon [substans som motverkar opioidöverdoser, reds anm] är på gång men har inte introducerats än.

I slutet av förra året gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minska narkotikadödligheten. Och i april i år la myndigheten fram sina förslag.

Socialstyrelsen föreslog bland annat bättre tillgång till just sprututbyte, ett naloxonprogram och bättre läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Därtill vill myndigheten bland annat också se utbildningsinsatser till missbrukare och anhöriga till dessa.

Vanligast bland avlidna – opioider

Opioider och opiater, dit bland annat morfin och heroin hör, är fortfarande en av de droggrupper som skördar flest liv. Denna droggrupp var vanligast bland dödsfallen år 2016.

– Opioidmissbruket får nog sägas vara grundorsaken till den ökade narkotikadödligheten i Sverige. I takt med att missbruket av opioider ökat har också dödsfallen ökat, eftersom denna droggrupp är väldigt dödlig, säger Björn Johnson.

Statistik

Dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2001-2016. 

År – Antal döda
2001 – 658
2002 – 565
2003 – 528
2004 – 509
2005 – 597
2006 – 547
2007 – 627
2008 – 673
2009 – 728
2010 – 722
2011 – 711
2012 – 775
2013 – 815
2014 – 939
2015 – 948
2016 – 909

Källa: Socialstyrelsen