Inrikes.

2017-06-13 21:26
  • Jonas Sjöstedt besöker akutmottagningen på Karolinska i Huddinge där ett pilotprojekt med arbetstidförkortning genomförts.  Bild: Elin Björklund
    Jonas Sjöstedt besöker akutmottagningen på Karolinska i Huddinge där ett pilotprojekt med arbetstidförkortning genomförts.
  • Peter Carpelan.
    Peter Carpelan.

”Arbetstidsförkortning ett av våra huvudkrav”

Vänsterpartiet kommer att driva frågan om arbetstidsförkortning i budgetförhandlingarna med regeringen, det säger partiledaren Jonas Sjöstedt. Planen är att fler försök ska kunna påbörjas runtom i landet, liknande det på akuten på Huddinge sjukhus

– Det är ett av våra huvudkrav, att sätta av pengar till ett försök med kortare arbetstid i varje kommun och varje region i hela Sverige. Fler hundra sådana här exempel som på Huddinge, vi tror att det är en väg framåt för att kunna visa att det är bra för både kvalitet och personal, säger Jonas Sjöstedt.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Regeringen kommentarer ej

Vänsterpartiet vill avsätta runt två miljarder som ska fördelas via Länsstyrelserna till de verksamheter som vill genomföra försök. Det ska enligt Jonas Sjöstedt inte kosta den enskilda kommunen något.

– Vi har tänkt oss verksamheter inom sjukvård, utbildning, socialtjänst. Stora arbetsplatser som ofta är kvinnodominerade och har höga sjuktal. Vi tror ju att det, som här på Huddinge sjukhus, inte kostar så mycket, och att det både är bra för kvaliteten och ekonomiskt väldigt rimligt att genomföra, säger han.

Regeringspartierna har inte kommenterat Vänsterpartiets krav, vilket enligt Jonas Sjöstedt brukar tyda på att de inte gillar idén. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hälsar genom sin pressekreterare att man inte vill föregripa budgetförhandlingarna och hänvisar arbetstidsfrågan till arbetsmarknadens parter.

– Men synen på arbetstid, och hur man ska orka med ett helt arbetsliv, där har regeringen tillsatt en arbetstidsutredning med en rad olika åtgärder på det här området, säger Natali Sial som är pressekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

”Kommer inte permanentas”

I Stockholms läns landsting, där Huddinge sjukhus ingår, är det moderaten Peter Carpelan som är ansvarig för personalfrågor inom sjukvården. Han är positiv till lokala modeller för arbetstidsförkortning men menar att akuten på Huddinge kommer att behöva avsluta sitt försök eftersom det nu pågår förhandlingar om en nytt avtal som alla sjukhus måste förhålla sig till.

– Sjukhusdirektörerna har gett personalcheferna i uppdrag att ta fram en gemensam arbetstidsmodell för alla akutsjukhus i hela landstinget. Det kommer att vare en väldigt flexibel modell som påminner om hur läkarna har det i dag, nämligen att man får en ganska hög ersättning på nätter helger och kvällar, säger han.

Peter Carpelan understryker att man inte kommer att ta fram ett schema centralt som alla sen ska rätta sig efter, utan att det är ett system som kommer att vara flexibelt så att alla kan utforma egna modeller som passar den egna verksamheten.

– Huddingemodellen kommer inte att permanentas, men det kommer finnas ett nytt flexibelt system som gör att de kan arbeta på ett liknande sätt. Den nya modellen införs på alla våra akutmottagningar, med målet att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, säger Peter Carpelan.