Inrikes.

2021-03-30 19:20
 • ETC:s scenario börjar med ett maktövertagande av M, KD och SD i valet 2022. Bild: TT/AP, TT/Henrik Montgomery
  ETC:s scenario börjar med ett maktövertagande av M, KD och SD i valet 2022.
 • Mats Wingborg
  Mats Wingborg
 • Anna Dahlqvist
  Anna Dahlqvist
 • Lena Lennerhed
  Lena Lennerhed
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Abortdystopi Sverige: Är galgen tillbaka år 2049?

Sverige har idag ett närmast världsunikt stöd för fri abort. Men vad händer om nationalismen och konservatismen får fäste på allvar?

ETC skissar på en dystopisk framtid, där aborträtten steg för steg inskränks. 2049, mitt i en influensapandemi, utförs åter illegala aborter över hela landet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Nyhetsmagasinet ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

11 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

2022 — SD tar makten

Efter riksdagsvalet tar Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna regeringsmakten i landet. Detta ska visa sig vara avgörande för abortmotståndarnas framgångar. Under de kommande decennierna tar radikala högerkristna grupper mer plats inom KD, och de som ska komma att kallas ”abortnationalister” får alltmer inflytande inom SD.

2027 — Lokala samvetsklausuler

Två regioner i Sverige tillåter samvetsklausuler, alltså att barnmorskor ska ha rätt att inte utföra aborter om det strider mot deras religiösa eller etiska övertygelser. Besluten överklagas och nationella protester utbryter. Under tiden som samvetsklausulen tröskas genom rättsapparaten känner den svenska abortmotståndsrörelsen – för första gången sedan fri abort infördes i Sverige 1975 – vind i seglen. Allianser byggs mellan de frireligiösa och nationalistiska rörelserna i Sverige, den katolska rörelsen på kontinenten, och den militanta anti-abortrörelsen i USA. Sverige får en alltmer välsmord abortmotståndslobby. Det påverkar SD, KD och även Svenska kyrkan, där abort blir en het fråga på flera håll i Sverige.

2029 — Svenska kyrkan svänger

Valet till kyrkofullmäktige detta år innebär ett avgörande skifte för Svenska kyrkan. Den nya ledningen säger att Svenska kyrkan nu ska stå för en ”konservativ humanism” som ska värna familjen och rätten till (fostrets) liv. Det leder till en massflykt från kyrkan, vilket samtidigt stärker de konservativa krafterna inom Svenska kyrkan.

2032 — ”Abortnämnd” införs

Efter riksdagsvalet 2030 sitter KD, SD och M i regering. I valkampanjen viftade de bort det växande abortmotståndet inom partierna men bara ett år efter valet lägger de fram ett gemensamt ”program för allas mänskliga rättigheter” där de vill ”balansera” kvinnans rätt till sin kropp med fostrets rätt till liv. En ”abortnämnd” införs den 1 januari 2032. Rätten till abort sänks från vecka 18 till vecka 12, sedan måste ”abortnämnden” bevilja undantag. Samtidigt tvingas alla som vill göra abort att först få rådgivning, och därefter sex dagars betänketid. Detta drabbar inte minst unga kvinnor på landsbygden för vilka en abort blir krånglig. Stigmat kring abort ökar i Sverige.

2034 — ”Bevara svenska folkstammen”

KD och SD går till val på att införa en nationell samvetsklausul, för att bli ”mer i linje med omvärlden” och samtidigt ”professionalisera” abortvården så att den ska ge ”mer allsidig rådgivning”. Aborträttsaktivister menar att det egentliga syftet är att göra aborten så krånglig att många avstår. Även om abortmotståndet har ökat inom Moderaterna är en majoritet för aborträtten så som den ser ut idag. I regeringsförhandlingarna går de dock SD och KD till mötes i utbyte mot massiva skattesänkningar. De kommande åren minskar antalet aborter i Sverige, vilket kritikerna menar bevisar att de hade rätt. Men den konservativa regeringen hävdar att detta är en framgång, eftersom ”många liv har räddats”. Allt starkare krafter inom SD driver nu att svenska kvinnor ska uppmuntras att föda fler barn som ett sätt att ”bevara den svenska folkstammen” i en alltmer globaliserad värld.

2048: Fri abort avskaffas

KD, SD och M bildar återigen regering efter valet 2046. Den tidigare socialdemokratiska regeringen genomförde lättnader för ”abortnämnden” men lät den vara kvar. Omedelbart efter valet går den väloljade och välfinansierade svenska och internationella abortmotståndsrörelsen till attack.  ”Jämställdhet” betyder nuförtiden ofta att män ska ha rätt att ha synpunkter på vad kvinnan gör, inte minst när det gäller deras gemensamma foster. Vi har många preventivmedel, menar regeringen: abort ska inte vara ett av dem.

Riksdagen avskaffar fri abort 2048. Den nya lagen påminner om den som gällde i Sverige 1939–1974. Abort är förbjudet och straffbart, men undantag kan ges av exempelvis humanitära eller medicinska skäl. Antiabortrörelsen har segrat – även om den inte på något sätt slår sig till ro.

2049 — Galgen är tillbaka

Illegala aborter ökar dramatiskt i Sverige. En del läkare och sjukvårdspersonal genomför gratis aborter i smyg medan andra ser till att ta ordentligt betalt för samma tjänst. 2049 drabbas världen av en allvarlig influensa­pandemi, som får coronapandemin på 20-talet att blekna i jämförelse. När sjukvården begränsas på grund av pandemin drabbar detta ytterligare möjligheten att utföra aborter. Resorna som svenska kvinnor hade börjat göra till länder som fortfarande har fri abort kan inte längre genomföras på grund av restriktioner, och vissa kvinnor tar till metoder som hörde till 1900-talets Sverige. Det rapporteras om desperata abortförsök med hjälp av galgar, huskurer och kokheta bad. Abortdrönare som levererar säkra abortpiller stoppas av polis och förstörs. 

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Läs vidare på nästa sida: ”I ett annat samhälls­klimat kan partierna svänga”