Debatt. .

2020-03-12 04:00
Foto: Darko Bandic/TT/AP
Puffetikett
Dagens ETC

Sverige måste ge de utsatta flyktingbarnen i Grekland en chans

Trots att allt fler EU-länder har åtagit sig att ta emot barn som lever i de grekiska flyktinglägren har regeringen meddelat att Sverige inte kommer delta i en relokalisering. Står regeringen fast vid detta undergräver det hela Sveriges utrikespolitiska ambition för samarbete, solidaritet och mänskliga rättigheter. Det skriver Jacob Flärdh och Sara Damber från organisationen Child 10.

Idag torsdag åker EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och kommissionär för migrationsfrågor Ylva Johansson till Grekland för att tillsammans med den grekiska regeringen bland annat hitta lösningar för att skydda de mest utsatta barnen. Senast i tisdags vädjade Ylva Johansson till alla EU-länder att ta emot dessa barn efter att EU nu insett att det inte finns en möjlighet för dem att leva och söka asyl på ett säkert sätt i Grekland. Nu inleder kommissionen arbetet för att ta fram ett relokaliseringsprogram med fokus på de barn som kommit ensamma. Frankrike, Portugal, Luxemburg, Finland och Tyskland har redan gått ut och åtagit sig att ta emot barn från lägren.

Såväl Morgan Johansson som Stefan Löfven hänvisar till att det är Migrationsverket som avgör enskilda ärenden. Men relokalisering handlar inte om att garantera asyl eller påverka den enskildes asylansökan. Relokaliseringen är en åtgärd för att omedelbart skydda ett barn från en extremt utsatt situation för att ge hen möjlighet att söka asyl och, i väntan på beslut, befinna sig i säkerhet. Om samtliga EU-länder deltog i relokaliseringen av de 1800 mest utsatta barnen så skulle det innebära att varje land skulle behöva ta emot cirka 50–100 barn.

Child 10 samarbetar med och stödjer flera gräsrotsorganisationer i Grekland som arbetar direkt med barn i parker, på gator och i flyktinglägren för att förhindra exploatering. Vi och våra partnerorganisationer ser hur den allt värre humanitära katastrof som pågår leder till att övergrepp, droger, exploatering och människohandel ökar. 1200 ensamkommande barn beräknas vara försvunna i Grekland och det kaos som nu än förvärrat situationen för barnen på flykt innebär med säkerhet att detta antal kommer öka dramatiskt närmsta veckorna.

De brott mot asylrätten och mänskliga rättigheter som sker och nu accelererar i Grekland i dess gränsbevakning och flyktingmottagning, ska dokumenteras, granskas och utkrävas ansvar för. EU måste nu omedelbart hitta en humanitär lösning baserat på människors rätt att söka asyl med lagliga vägar till trygghet. Men parallellt med detta måste nu övriga medlemsstater och även Sverige ta ansvar för dessa barn som flytt från krig och förföljelse och efter månader, ibland år, i extrem utsatthet slutligen nått EU:s territorium, och nu saknar grundläggande rättigheter även här.

I utrikesdeklaration från utrikesminister Ann Linde för en månad sedan betonades särskilt att ”det är viktigt att EU får ett gemensamt asylsystem som är rättssäkert, humant och långsiktigt hållbart, där alla länder tar sitt ansvar.” Dessa barn har nu inte möjlighet att söka asyl på ett säkert och tryggt sätt enligt internationell och europeisk lag i Grekland och då är relokalisering avgörande för en rättssäker prövning. Den gemensamma solidariteten för barn i extrem utsatthet sätts nu på prov. Vi kräver att regeringen deltar i relokaliseringen av barnen i Grekland och omedelbart bidrar med att skydda dessa barn från de fruktansvärda levnadsförhållanden som är på de grekiska öarna och för dem till en trygg och säker plats där de har möjlighet att få sina ärenden prövade.

/////
 

Jacob Flärdh, Generalsekreterare Child 10

Sara Damber, Ordförande Child 10