Debatt

Debatt: Sista chansen för en ny social bostadspolitik

Ansvaret för att lösa bostadsproblemen vilar tungt på bostadsminister Peter Eriksson och regeringen menar debattören.
Ansvaret för att lösa bostadsproblemen vilar tungt på bostadsminister Peter Eriksson och regeringen menar debattören. Bild: Bild: Izabelle Nordfjell/TT

Dagens ETC. Här är sju stora statliga frågor som Peter Eriksson och regeringen behöver hantera.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Anders Lago

Bostadssamtalen sprack. Samtidigt som Sverige behöver en bred överenskommelse om en ny social bostadspolitik väljer politikerna att hålla fast vid sina egna käpphästar. Vi fick låsningar istället för lösningar. Det är förödande för en hel generation unga, det begränsar tillväxten och försvårar integrationen för de nyanlända. Man kan få bostadsångest för mindre.

Ja, den nytillträdde bostads­ministern Peter Eriksson (MP) fick i sanning ingen smekmånad. Trycksvärtan på visitkortet hann knappt torka innan bostadssamtalen havererade. Samtidigt är Peter Eriksson en politiker med erfarenheter från såväl den internationella, nationella som den kommunala arenan. Han kommer att behöva all den samlade erfarenheten för att lösa Sveriges brutala bostadskris. Ytterst är utmaningen att skapa en ny social bostadspolitik för Sverige. Ansvaret vilar tungt på bostadsminister Peter Eriksson och regeringen.

Det är visserligen inte staten som bygger, och det är kommunerna som har ansvar för planering och planer. Men staten sitter på stor makt att påverka bostadsproduktionen genom styrning, stöd och finansiering. HSB bidrar gärna med våra snart hundraåriga erfarenheter om samhällsbyggande. Här är sju stora statliga frågor som Peter Eriksson och regeringen behöver hantera.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

1. Mer riskvilligt kapital. Bostadsbyggande kräver tillgång till riskvilligt kapital. En stor del av byggbranschen har snart nått sin finansiella gräns. Därför krävs nya former för finansiering och framför allt tillgång på riskvilligt kapital om vi ska kunna nå 700 000 bostäder fram till 2025.

2. Utbilda nyanlända.

Det råder i dag arbetskraftsbrist inom många yrkesgrupper i byggbranschen, trots att vi endast bygger omkring hälften av de bostäder som behövs. Regeringen bör ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda kompletterande utbildning till de nyanlända med uppehållstillstånd som har erfarenhet av byggande i någon form. Detta arbete har delvis påbörjats, men det behöver skyndas på och realiseras.

3. Stöd till bosparande.

Ett avdragsgillt bosparande med upp till ett halvt inkomstbasbelopp, där avdraget uppgår till 20 procent och avkastningen är skattefri gör det enklare och mer naturligt att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för sin boendesituation. Det är också en välbehövlig balans mot amorteringskrav och bolånetak, som gör det möjligt att fler kan efterfråga eget boende.

4. Högre bostadsbidrag.

Bostadsbidraget har urholkats de senaste decennierna och behöver höjas kraftigt. Bidraget bör anpassas bättre efter dagens nivåer så att fler hushåll kan ta del av det och därmed få möjlighet till ett bättre boende.

5. Ytterligare regelförenklingar.

Även om en del förenklingar har gjorts av regelverken som styr planering av bostäder finns förbättringar att göra för att fler bostäder ska byggas snabbare.

6. Förändra flyttskatten.

Det behövs förändringar för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ett sätt att uppnå det är att flyttskatten justeras, till exempel genom att taket för uppskovsbeloppet avskaffas och betalning av ränta på uppskovet avskaffas eller senareläggs. En ökad rörlighet innebär att vi utnyttjar de redan byggda bostäderna bättre.

7. Slopa statliga fattighus.

Boverket har föreslagit att Sverige behöver social housing (subventionerade bostäder för låginkomsttagare, reds. anm.). Istället bör vi stödja hushållens möjlighet att efterfråga bostäder, med bland annat förbättrade ekonomiska villkor och ökat byggande.

Det är ingen enkel uppgift, men nu är det sista chansen att skapa en social bostadspolitik som skapar verkliga förutsättningar för att fler människor får möjlighet att hitta en egen bostad. Bostadsdebatt som inte leder till något har vi sannerligen haft nog av de senaste 25 åren.

Anders Lago