Debatt. .

2015-05-12 09:20
Det finns nu en historisk chans att göra Storstockholm till en region där bilberoendet minskar och människors rörelsefrihet till största delen tillgodoses av miljö-, klimat- och hälsovänliga transportmedel, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Det finns nu en historisk chans att göra Storstockholm till en region där bilberoendet minskar och människors rörelsefrihet till största delen tillgodoses av miljö-, klimat- och hälsovänliga transportmedel, skriver debattörerna.

Satsa trängselskatten på kollektivtrafiken

En icke gynnsam utveckling av Stockholms transportsystem missgynnar hela Sverige när det gäller möjligheten att vara ett föregångsland inom miljö- och klimatområdet, skriver flera miljöorganisationer.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Trängselskatten i Stockholm röstades fram mycket tack vare hängivna miljöorganisationer. Få av dem som röstade ja kunde föreställa sig att intäkterna skulle gå till stadsmotorvägen Förbifart Stockholm i stället för till kollektivtrafik. Trängselskatten har haft effekt. Biltrafiken minskade vid införandet med ca 20 procent och förhindrade den trafikinfarkt på Essingeleden och i innerstaden som var på gång. Effekten har varit bestående.

Höjning av avgifterna och införande av trängselskatt på Essingeleden 1 januari 2016 förväntas minska trafiken över innerstadssnittet med sju procent och med 10 procent på Essingeleden under morgonens maxtimme. Citybanan öppnas 2017 vilket nästan fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm. Genom att dessutom rejält bygga ut tunnelbana, spårvägar med mera skulle Stockholm 2025–2030 kunna ha en mycket bra kollektivtrafikförsörjning och ett bra tillstånd på nuvarande vägnät. Till detta saknas åtskilliga tiotals miljarder.

Det finns nu en historisk chans att göra Storstockholm till en region där bilberoendet minskar och människors rörelsefrihet till största delen tillgodoses av miljö-, klimat- och hälsovänliga transportmedel. En gynnsam utveckling förhindras dock genom att trängselskatteintäkterna huvudsakligen reserveras för Förbifart Stockholm. Till de planer om kollektivtrafikutbyggnad som nu diskuteras inom olika partier finns bara finansiering till en bråkdel.

Stockholms läns landsting planerar till hösten att höja biljettpriser i kollektivtrafiken, samtidigt som turer kommer att dras in. Orsaken är att det saknas medel till såväl drifts- som investeringsbudget för kollektivtrafiken. Effekten blir ofrånkomligen minskat kollektivresande. Regeringens stopp i höstas av arbetet med Förbifart Stockholm ledde inte till någon omförhandling av trängselskattens användning. En sådan omförhandling kunde ha gett många miljarder till kollektivtrafiken. Majoriteten i landstinget tackade nej till detta erbjudande.

Frågan om Stockholmsregionens framtida transportsystem är för betydelsefull för att bara avgöras av regionen. En icke gynnsam utveckling av Stockholms transportsystem missgynnar hela Sverige när det gäller möjligheten att framstå som ett föregångsland som är värt att lyssna på inom miljö- och klimatområdet.

Miljödomar, detaljplaner med mera har ännu inte vunnit laga kraft. Ännu finns tid att syna förutsättningar och konsekvenser av Förbifart Stockholm.

En smart användning av trängselskatter tillsammans med en omsorgsfull upprustning och utbyggnad av kollektivtrafiken kan lösa framtidens transportproblem i Stockholm på ett effektivt sätt. Förbifart Stockholm blir då en helt onödig och felaktig investering. Det handlar också om möjligheterna för den uppväxande generationens att leva på ett miljömässigt riktigt sätt och att använda restiden till annat än att köra bil.

Gertrud Brorsson
Kollektivtrafikant Stockholm

Göran Folin
Jordens vänner/Alternativ stad

Beatrice Sundberg
Stockholms naturskyddsförening

Karin Wahlgren
Klimataktion Stockholm