Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ovärdigt att låsa in kvinnor i våldsamma relationer

”De tillfälliga uppehållstillstånden knutna till mannen gör kvinnan rättslös och fast i en våldsam relation” skriver Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (MP).
”De tillfälliga uppehållstillstånden knutna till mannen gör kvinnan rättslös och fast i en våldsam relation” skriver Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (MP). Bild: Bild: Privat, Shutterstock

Dagens ETC.

Miljöpartiet har länge velat ta bort den så kallade tvåårsregeln i utlänningslagen, som leder till att kvinnor utan permanent uppehållstillstånd riskerar att låsas in i våldsamma och destruktiva förhållanden. Men istället vill en majoritet i migrationskommittén nu förlänga tidsgränsen till minst tre år. Det är ovärdigt ett land, och partier, som säger sig värna kvinnors rättigheter, skriver Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (MP).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Imorgon lämnar migrationskommittén sina förslag till nya regler för familjeåterförening och uppehållstillstånd för människor som flyr från krig och förtryck till Sverige. Förslagen är inte humana. Som en konsekvens av den politik som andra partier för fram kommer barn hållas ifrån sina föräldrar och integrationen drabbas när allt fler berövas den tryggheten som det innebär att leva ihop med sin familj. Utöver detta är förslaget som ligger på bordet ett dråpslag för kvinnors möjligheter att lämna en våldsam eller kontrollerande relation. Det är inte värdigt ett land som strävar mot jämställdhet.

Miljöpartiet har länge velat ta bort den så kallade tvåårsregeln i utlänningslagen, som leder till att kvinnor utan permanent uppehållstillstånd riskerar att låsas in i våldsamma och destruktiva förhållanden. Men istället vill en majoritet i migrationskommittén nu förlänga tidsgränsen till minst tre år.

Ingen bortre tidsgräns föreslås för den som av olika skäl inte kan - eller till och med hindras av sin partner att - lära sig svenska eller arbeta. Det vore förödande för många kvinnor som blir helt beroende av att deras våldsamma män inte lämnar dem. Våldet sker oftast i hemmet och utförs i regel av den person som förväntas stå en allra närmast, ens partner. Det gör våldet komplicerat, skamfyllt och osynligt - rent av livsfarligt. Anmälningsbenägenheten är lika liten som mörkertalet är stort och konsekvenserna av våldet är svåra. Mäns våld mot kvinnor förekommer i hela samhället, men förutsättningarna för att kunna ta sig ifrån den våldsamma relationen skiljer sig åt.

Personer som kommer till Sverige som anhöriga till en partner som psykiskt och fysiskt misshandlar en riskerar dubbel utsatthet.  Bristande skyddsnät och kunskap om rättigheter i det nya landet skapar sämre förutsättningar för att kunna ta sig ifrån en våldsam relation, och om kvinnan dessutom är socialt och ekonomiskt beroende av våldsutövaren blir situationen ännu svårare. Enligt dagens regelverk är uppehållstillståndet nämligen under de två första åren beroende av att relationen består. Först efter två år kan den som kommit till Sverige för att leva med sin partner beviljas permanent uppehållstillstånd. I utlänningslagen fanns förvisso undantag i fall där våld förekommer. Detta undantag ska finnas kvar, men det är ofta svårt att bevisa och våldet måste dessutom var allvarligt och långvarigt. Den som lämnar efter första slaget har inte en chans. Cyniskt nog räcker inte varje våldshandling i sig själv. Det skulle, som det heter, riskera att leda till att personer utövar våld för att kringgå reglerna. Istället kräver lagstiftningen iskallt att våldet ska ha eskalerat och vara av en allvarligare sort.

De tillfälliga uppehållstillstånden knutna till mannen gör kvinnan rättslös och fast i en våldsam relation. I vanliga fall ges många rådet att gå direkt när mannen riktar första slaget. Alternativet - att stanna -  innebär ofta att våldet eskalerar och kan sluta med att kvinnan mister sitt liv. För Miljöpartiet är det självklart att den rekommendationen ska gälla alla kvinnor i Sverige. Tyvärr verkar vi vara alltför ensamma i det. För Liberalerna, och andra, verkar det vara viktigare att få till en restriktiv migrationspolitik än att öka jämställdheten och skydda våldsutsatta kvinnor. Samma partier som säger sig värna kvinnors rättigheter visar nu sitt rätta ansikte. Att driva fram förslaget som nu ligger på migrationskommitténs bord är inget annat är kvinnofientlig politik och ovärdigt för ett land, och för partier, som säger sig värna kvinnors rättigheter.

Annika Hirvonen Falk (MP)
Migrationspolitisk talesperson och ledamot i migrationskommitén

Janine Alm Ericson (MP)
Jämställdhetspolitisk talesperson