Debatt. .

2020-09-03 04:00
”Samtycke går inte att köpa och straffet av att köpa sex ska fullt ut motsvara brottets allvar”, skriver debattörerna. Bild: Stian Lysberg Solum/TT
”Samtycke går inte att köpa och straffet av att köpa sex ska fullt ut motsvara brottets allvar”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Orosanmäl sexköpare som är föräldrar till minderåriga

Om personer som köper sex enbart kan betala böter och sen gå hem och sova hos sin familj så blir inte konsekvenserna särskilt märkbara. Det ska inte vara så enkelt.

Därför ska personer som grips för sexköp och är föräldrar till minderåriga barn orosanmälas till socialtjänsten. Det föreslår Vänsterpartiet i Stockholm stad.

Under våren och sommaren har frågan om sexlöp debatterats flitigt, mycket på grund av att en känd person greps under ett tillslag mot flera bordeller i Stockholm i maj.

Samtidigt är det ett faktum att de allra flesta sexköpare kommer undan alltför enkelt genom att bara betala böter, vilket visar sig genom att efterfrågan på att köpa sex är fortsatt hög. Det visar att vi behöver göra ännu mer för att minska efterfrågan.

Straffet för sexköp har länge varit alldeles för lågt och är därför inte tillräckligt avskräckande, vilket också har påpekats många gånger, både av de som arbetar inom stödverksamheter för personer som säljer sex men även av polisen. Om personer som köper sex enbart kan betala böter och sen gå hem och sova hos sin familj så blir inte konsekvenserna särskilt märkbara, om man då inte samtidigt råkar vara en offentlig och känd person, vilket de flesta inte är. Det är inte acceptabelt. Det ska inte vara enkelt att köpa sex.

Det är därför bra att regeringen nu är villiga att ändra straffet för sexköp till fängelse, något som Vänsterpartiet tidigare motionerat om i riksdagen utan att få gehör. Samtycke går inte att köpa och straffet av att köpa sex ska fullt ut motsvara brottets allvar. Det behöver göras mer för att minska efterfrågan på sexköp och därmed även minska antalet kvinnor och unga tjejer som årligen far illa till följd av sexhandeln i Sverige.

Därför föreslår vi i Vänsterpartiet i Stockholms stad att personer som grips för sexköp och är föräldrar till minderåriga barn ska orosanmälas till socialtjänsten. Forskning visar att män som köper sex är mer benägna att använda våld i hemmet, och därför borde det vara en självklarhet att socialtjänsten uppmärksammas på när föräldrar till minderåriga barn köper sex. På så sätt uppmärksammas barnens behov och trygghet. Detta görs redan i Umeå kommun, och nu menar vi att det är dags att Stockholms stad, och helst alla andra kommuner, följer efter.

En orosanmälan skulle inte bara ha en avskräckande effekt på sexköpare utan dessutom innebära att socialtjänsten får möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall om vilken typ av stöd som kan behövas, framförallt för barnen i familjen men även för den som köpt sex. Det skulle även göra så att medföräldern får kännedom om att den andra föräldern köpt sex, vilket inte är självklart idag utan är något som kan pågå under lång tid.

Vi vill också att kommunerna satsar mer resurser på stöd för minderåriga personer som säljer sex och på uppsökande arbete. Kommunerna måste ta största möjliga hänsyn till den psykiska och fysiska utsattheten personer
i prostitution hamnar i.

Idag far många illa inom sexhandeln och den bidrar även till trafficking. Därför måste vi med alla medel se till att få bort efterfrågan. Ingen har rätt att köpa någon annans kropp, och i de fall det görs ska det ha kännbara konsekvenser, så att allt färre personer väljer att fatta det beslut som den kända mannen gjorde nu i våras.

//////

Alexandra Mattsson Åkerström (V),

vice ordförande socialnämnden Stockholms stad 

Jackie Nylander (V),

socialnämnden Stockholms stad 

Björn Häll Kellerman (V),

socialnämnden Stockholms stad 

Matilda Vigedal (V),

socialnämnden Stockholms stad