Debatt. .

2015-06-02 09:53
Huset i Högdalen, som ägs av byggbolaget Veidekke, har ockuperats i en vecka. Bild: Eigil Söderin
Huset i Högdalen, som ägs av byggbolaget Veidekke, har ockuperats i en vecka.

Ockupanterna i Högdalen: ”Var ska vi ha råd att bo?”

Vi vill inte att Högdalen ska förvandlas till ett område för rika. Det skriver aktivistgruppen Högdalens vänner som i drygt en vecka ockuperat en byggnad i södra Stockholm.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Lördagen den 23 maj ockuperades en gammal skolbyggnad i Stockholmsförorten Högdalen, av en grupp som kallar sig ”Högdalens Vänner”. Delar av byggnaden har stått tomma i flera år och skolverksamheten lades ner under 70-talet.  Skolan som byggdes 1956 av arkitekten Carl Nylén med en yta på närmre 9000 kvadratmeter såldes för ynka 35 miljoner kronor 2010 till ett fastighetsbolag gemensamt ägt av KF koncernen och Veidekke, som planerar att riva den och bygga bostadsrätter istället.

Planerna att sälja Högdalens skola påbörjades redan 2007 men själva försäljningen har fördröjts på grund av finanskrisen och den kulturmärkning som stadsmuseet utfärdat på fastigheten (näst högsta märkningen), vilket krävde omfattande förändringar av detaljplanen för att försäljningen överhuvudtaget skulle vara möjlig. När skolbyggnaden inte gick att sälja på den öppna marknaden bestämdes det att den skulle säljas billigare än tidigare planerat samt att detaljplanerna skulle omarbetas. Från att byggnaden enbart skulle ha två våningar och erbjuda skol- och centrumverksamhet, skulle den i den nya planen innehålla 400 bostäder med en omfattande rivning av stora delar av byggnaden. Allt detta trots en stor brist på skolor i kommunen, lokalbefolkningens protester och Skönhetsrådets invändningar mot rivningen. Den nya planen innehåller bostäder, dock inte hyresrätter eller samlingslokaler som skulle behövas i området.

Högdalens Vänner har försökt att påverka händelseutvecklingen genom att gå den demokratiska vägen och besökt både mötet där projektet skulle presenteras samt stadsbyggnadskontoret för att delta i samråd, var det redan beslutat om både rivning och nybyggnation av bostadsrätter. Vid projektets presentation undanhölls dessutom informationen om att de nya bostäderna skulle bli bostadsrätter.

Därför har Högdalens Vänner nu tagit saken i egna händer och gått in i byggnaden för att hindra rivningen av byggnaden. Under de få dagar vi har befunnit oss i byggnaden har vi fått ett enormt gehör och engagemang från boende i området. Vi finner det upprörande att processen att sälja Högdalens skola inte har inkluderat den lokala befolkningens röst och snarare anpassats till privata företags vinststrävan. Varken beslutsprocessen eller försäljningen har varit genomförd på ett demokratiskt sätt och saknar förankring hos Högdalsbor. Vi uppfattar det som slöseri med resurser att riva en fullt fungerande byggnad som skulle kunna tillfredsställa lokala behov av en samlingsplats, ålderdomshem, hyresrätter eller studentbostäder.

Vi uppmanar politiker att inte kriminalisera våra försök att få fler inkluderade i det lokala områdets utveckling. Vi vill inte att Högdalen ska förvandlas till ett område för rika och motsätter oss ogenomskinliga stadsplaneringsprocesser som utmynnar i privatisering av allmännyttiga ytor.

Dominika Polanska
Ulrika Dahl
Steven Cuzner
Sarah Kim
Björn Krogvig
åt Högdalens Vänner