Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Oacceptabelt att skolan inte klarar hbtqi-frågan

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Dagens ETC.

En ny rapport om unga hbtqi-­personers skolvillkor visar att höger­styrets passivitet inte duger. För Vänsterpartiet är det självklart att alla skolor i Göteborg måste ta deras livs­situation på allvar, skriver vänster­partist­erna Bettan Andersson och Jenny Broman.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Göteborg har under de senaste åren tagit viktiga steg för att bli en bättre stad för hbtqi-personer. För några år sedan utsågs vi till landets bästa hbtq-kommun, bland annat eftersom det finns ett hbtq-råd där politiker och representanter för hbtq-Göteborg regelbundet möts. Under West Pride vajar regnbågsflaggorna över hela staden och kommunen deltar aktivt i att både anordna och delta i aktiviteter under Pride. 

Det räcker dock inte att ­kommunen deltar i några ­temadagar för att skapa en trygg och välkomnande stad för alla göteborgare, när det kommer till politik har högerstyret prioriterat annat under mandatperioden. Vänsterpartiet har från opposition varit tvunget att ta de nödvändiga initiativen. Vi har bland annat påbörjat inrättandet av ett Regnbågshus och krävt framställandet av nya nulägesrapporter.

I april 2022 kom en rapport för kommunstyrelsen om unga hbtqi-personers villkor i skolan, ”Det är ingen temadag att vara hbtq – det är man året om”. Den visar tyvärr en sorglig bild av hur unga hbtqi-personer upplever att de inte är inkluderade i vare sig undervisningen eller läromedlen. 

Hela 63 procent av eleverna på högstadiet och gymnasiet anger att de inte får lära sig om hbtqi­frågor och hbtqi-personer i skolan. 54 procent svarar att hbtqi-frågor och hbtqi-personer inte finns med i de läromedel som de använder i skolan och 41 svarar att sexualundervisningen inte tar upp frågor som berör dem. I rapporten framkommer tydliga brister, det är färre hbtqi-ungdomar som känner sig trygga i skolan.

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till likabehandling och utbildning. Det är oacceptabelt att unga hbtqi-personers rättigheter inte tillgodoses, skolmiljön är barn och ungdomars arbetsmiljö. En arbetsmiljö där hbtqi-personer systematiskt exkluderas, bortses från eller utsätts för dokumenterade kränkningar skulle inte accepteras på någon av kommunens arbetsplatser och ska självklart inte accepteras i skolan.

Skolan har ett omfattande ansvar för att motverka både diskriminering och kränkande behandling, samt att aktivt arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta ansvar är tydligt uttalat i skollagen, diskrimineringslagen och läroplanerna, inte minst i de nya som träder i kraft denna sommar.

Vi behöver säkerställa att personal har kompetens om hbtqi-frågor och att läromedel inkluderar hbtqi-personer. Många av Göteborgs fritidsverksamheter för barn och unga jobbar aktivt med hbtqi-frågor med unga året runt och det finns självklart goda exempel på skolor som tar frågan på lika stort allvar. 

För Vänsterpartiet är det självklart att alla skolor måste ta hbtqi­personers livssituation på allvar. Det är först när alla barn och unga inkluderas i undervisningen och är fria att vara sig själva som vi överhuvudtaget kan fundera över om Göteborg är den bästa kommunen för hbtqi-personer.