Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Nu kommer attacken mot alkoholmonopolet

”De sociala kostnaderna om Systembolaget avskaffas kommer att vara avsevärda och innebära fler barn som växer upp i missbruksmiljöer”, skriver debattören.
”De sociala kostnaderna om Systembolaget avskaffas kommer att vara avsevärda och innebära fler barn som växer upp i missbruksmiljöer”, skriver debattören. Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Ända sedan Sverige anslöt till EU, i mer än 25 år, har alkoholindustrin och dess starka lobbyintressen arbetat för att luckra upp försäljningsmonopolet. Nu senast med gårdsförsäljning.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

När Sverige gick med i EU var den svenska alkoholpolitiken en av frågorna som diskuterades mycket. Skulle Sverige ha rätt att behålla Systembolaget och försäljnings­monopolet som tydligt avvek från EUs principer?

Många på nej-sidan var oroliga för att den framgångsrika restriktiva svenska politiken skulle brytas ner steg för steg. Så småningom ­visade det sig att det gick att förhandla fram en modell som accepterades av EU så länge som utländska producenter inte diskriminerades gentemot svenska.

Ända sedan Sverige anslöt till EU, i mer än 25 år, har alkohol­industrin och dess starka lobby­intressen arbetat för att luckra upp försäljningsmonopolet. En av de frågor som stått i centrum för dessa ansträngningar är frågan om att tillåta försäljning av alkohol direkt av producenter, så kallad gårds­försäljning.

Gång efter annan har attackerna kommit och också fått stöd av politiska partier. Det senaste försöket att skjuta den svenska alkoholpolitiken i sank kommer nu från den statliga gårdsförsäljningsutredningen.

Vi i Verdandi vill påminna om varför vi valt en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Alkoholen orsakar stora skador och kostnader för både samhälle och individer. Systembolagets alkoholmonopol är en av hörnpelarna i svensk alkoholpolitik och leder till att det finns en bättre kontroll av försäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige än i andra länder.

Vi försvårar med försäljningsmonopolet möjligheten för barn och unga att få tillgång till alkohol och för den som har ett skadligt bruk att fortsätta sitt missbruk på kvällar och helger. Det ger en välkommen paus för alla de barn som växer upp i missbruksmiljöer.

Att tro att det skulle vara möjligt att öppna dörrarna för en ­försvagning av försäljningsmonopolet utan att det påverkar EUs inställning till det svenska undantaget är mer än lovligt naivt. Alkoholmonopolet tolereras av EU enbart om den svenska alkohol­politiken är konsekvent. Om mono­polet inte längre är ett monopol faller också argumenten mot att annan detaljhandel får rätt att sälja sprit, vin och öl.

Lobbyisterna för alkohol­industrin vet att de i nuläget kommer att förlora om deras krav kan beskrivas som hot mot den restriktiva alkoholpolitiken. Därför döljer de sig bakom fraser om att ett försvagat monopol skulle stärka monopolet. Det är naturligtvis nonsens. Låt oss slippa en diskussion som utgår från något annat än huvudfrågan: Ska försäljningsmonopolet finnas kvar eller inte?

De sociala kostnaderna om Systembolaget avskaffas kommer att vara avsevärda och innebära fler barn som växer upp i missbruksmiljöer, mer kriminalitet knuten till alkoholkonsumtion och större belastning på vården. Av det skälet måste vi förhindra att EU ges argument att slå sönder den svenska alkoholpolitiken. Verdandi av­visar därför förslagen om att tillåta försäljning av alkohol direkt av producenterna.

00:00 / 00:00