Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Moderater, det är oförlåtligt att bryta mot barnkonventionen

Bild: Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

När barns rättigheter berövats måste politiken ta ansvar för sina handlingar och med all kraft försöka rätta till dem, även om det kostar. Det är vi skyldiga barnen. Öppna Skytteholmsskolan igen, skriver Socialdemokraternas oppositionsråd i Solna stad, Sara Kukka-Salam och Peter Rangwe.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I december förra året beslutade Solnas moderatledda styre att lägga ner mellan- och högstadiet på den kommunala Skytteholmsskolan, med över 650 elever. Beslutet fattades trots att vare sig ekonomiska beräkningar eller en gedigen redovisning av hur beslutet skulle påverka eleverna kunde presenteras för oppositionen.

Vi socialdemokrater röstade nej. Vi varnade skriftligen om att beslutet kunde strida mot barnkonventionen då en barnkonsekvensanalys saknades. Modiga föräldrar överklagade beslutet och i måndags kom Förvaltningsrättens historiska dom: beslutet strider mot FN:s konvention om barns rättig- heter, och hävs därför. Vi socialdemokrater kräver nu att Moderaterna gör allt för att reparera skadan och återöppnar Skytteholmsskolan.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen innebär att barns rättigheter ska beaktas vid beslut som berör barn. Barn ska tillfrågas och få komma till tals innan besluten fattas. Inför nedläggningen av Skytteholmsskolan i Solna hade varken barn eller vårdnadshavare konsulterats. Inte heller redovisades på vilket sätt beslutet att splittra klasser och tränga in fler elever i grannskolan, som redan har över 700 elever, skulle gynna barnen. Tvärtom: i det brev om skolnedläggning som föräldrarna på Skytteholmsskolan nåddes av två veckor före beslutet skulle tas angavs bakgrunden till nedläggningen att ”många elever” i Skytteholmsskolan visat intresse för den nya friskolan som ska öppna i kommunen hösten 2021.

I domen från Förvaltningsrätten kan vi läsa svidande kritik mot kommunpolitikerna: ”I det aktuella målet synes kommunen inte ha fastställt vad som är barnens bästa innan beslut fattats. Beslutet har således inte tillkommit i enlighet med lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Det innebär det att Solna har berövat barn deras lagstadgade rättigheter enligt barnkonventionen. Det är inte ett brott man tar på lättvindigt.

När barns rättigheter berövats måste politiken ta ansvar för
sina handlingar och med all kraft försöka rätta till dem, även om det kostar. Det är vi skyldiga barnen. Vi socialdemokrater ställer nu fyra krav på Solnas styrande moderater och deras samarbetspartier Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet:

1. Överklaga inte domen. Istället bör kommunen snabbt återöppna Skytteholmsskolan.

2. Erbjud omedelbart de elever som under våren tvingats välja en annan skola att åter få börja på Skytteholmsskolan till hösten. Påbörja återöppningen av Skytteholmsskolan omedelbart. Socialdemokraterna har sedan nedläggningsbeslutet togs lovat att återöppna skolan efter valet 2022. Med domen möjliggörs en öppning redan tidigare.

3. Gör en tillfällig höjning av skolpengen. Vi vill att 50 miljoner kronor, av kommunens överskott förra året på en halv miljard kronor, ska användas till att öka resurserna till Solnas skolor. Pengarna behövs för att säkerställa att Solna följer Barnkonventionen och krävs bland annat för att rekrytera tillbaka de lärartjänster som man gjort sig av med under våren. Dessa resurser gör mer nytta i skolan än på banken.

4. Låt fotbollsklasserna på Skytteholmsskolan gå kvar. Stoppa flytten av AIK:s fotbollsklasser till Tallbackaskolan, en skola längre bort från kommunens bästa fotbollsplaner.

00:00 / 00:00