Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Minska konsumtionsutsläppen – bygg det gröna folkhemmet

Bild: Claudio Bresciani/TT & Miljöpartiet

Dagens ETC.

Över 60 procent av Sveriges klimatutsläpp, de från vår konsumtion, omfattas inte av dagens klimatmål. Det är klimatarbetets blinda fläck. Genom hårda förhandlingar med andra partier i miljömålsberedningen och mångåriga påtryckningar från civilsamhället, har Miljöpartiet lyckats landa ett klimatmål för konsumtion, och att klimatutsläpp från flyg ska inkluderas i klimatmålen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Sverige blir nu det första landet i världen som tar ansvar för alla sina klimatutsläpp. Det ger en viktig signal internationellt. Konsumtion är en rättvisefråga. Alla har rätt till klimatsmarta alternativ oavsett var i Sverige man bor eller hur mycket man har i plånboken. Det är en brinnande fråga mellan nord och syd, där industrialiserade länder konsumerar mest medan utvecklingsländer drabbas hårdast av klimatförändringarna vi orsakar. 

Det nya konsumtionsmålet innebär att Sverige som minst ska minska utsläppen med sex-sju ton per person till år 2045 från dagens nio ton, genom inrikes åtgärder. Utöver det kan vi nå nettonollutsläpp för de sista två-tre tonnen genom åtgärder utrikes till exempel klimatprojekt i låginkomstländer, negativa utsläpp som kolsänkor och klimatsmart export. Lejonparten av åtgärderna ska göras inrikes. Men eftersom mer än hälften av konsumtionens utsläpp sker utomlands behövs även internationella insatser som måste följa strikta internationella regelverk.

En röd linje för Miljöpartiet i förhandlingarna var att utsläppen som orsakas av vår konsumtion inte skulle kunna kvittas gränslöst mot den klimatnytta vår export ger. Vi har ett ansvar att sänka klimatpåverkan från vår konsumtion oavsett hur bra vår produktion är. På grund av detta var förhandlingarna på väg att bryta samman flera gånger. Glädjande nog kunde vi istället landa ett nytt separat exportmål som SCB ska ta fram statistik för. 

Det är dags att bygga det nya gröna folkhemmet.

En annan avgörande fråga för oss var att konsumtionsmålet måste hålla sig inom Parisavtalet. Även så blev det, med målbanor i linje med 1,5 grader och 1,8 grader. Varje bråkdels grad i global temperaturhöjning gör skillnad. Miljöpartiet kommer vara en blåslampa för att Sverige ska sträva efter 1,5-gradersmålet och att industrialiserade länder ska gå före. Konsumtionsmålet kommer också in i klimatlagen, så att kommande regeringar blir skyldiga att lägga fram åtgärder för att minska utsläppen. Men mål räcker inte – det behövs insatser redan nu. 

• Transporter – staten måste ta ett helhetsansvar för att bygga ut laddinfrastruktur och boende på landsbygden ska få 80 000 kronor i stöd vid köp av en elbil. Det behövs massiva satsningar på tåg, kollektivtrafik och cykel. Där det finns alternativ till bilen måste biltrafiken minska. 

• Livsmedel – ställ om jordbruket så att det kan bedrivas utan import av ryskproducerat konstgödsel och ersätt fossila subventioner med ett jordbruksavdrag. Ta ett helhetsgrepp på den offentliga måltiden för matlust, hälsa, klimat och biologisk mångfald från jord till bord.

• Bostaden – utöka det gröna skatteavdraget till energieffektivisering, klimatsäkra rot-avdraget och ta bort skatten på att återföra solel till elnätet. Gör byggande i trä och återbruk i byggsektorn till det självklara valet. 

• Offentlig konsumtion och investeringar – inför skarpa klimatkrav och ta fram regionala program för gröna jobb och en cirkulär ekonomi.  

• Åtgärder utomlands – stärk Sveriges internationella klimatfinansiering och låt mottagarlandets behov vara avgörande. Inför krav på bästa klimatteknik inom svensk industri för en mer klimatsmart export. Förbjud produkter som bidrar till skövling av regnskog och stöd istället en rättvis och hållbar produktion

I det gröna folkhemmet skapas många nya gröna jobb. Det behövs matkonstnärer, solcellselektriker, ekoinnovatörer, återbrukare och många fler. Vi tog och vi vann fighten om ett konsumtionsmål – nu tar vi nästa fight för åtgärder som faktiskt når målet. Det är hög tid för andra partier att slopa fossilsubventioner som göder både klimatkrisen och Putin. Det är dags att bygga det nya gröna folkhemmet.  

00:00 / 00:00