Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Lyssna på väljarna, förstatliga skolan!

Kommunaliseringen var misslyckad och det är hög tid att staten tar över huvudmannaskapet över skolan, skriver debattören.
Kommunaliseringen var misslyckad och det är hög tid att staten tar över huvudmannaskapet över skolan, skriver debattören. Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

Det är hög tid att vi låser upp skolorna från kommunernas bojor och inför ett modernt statligt huvudmannaskap för en nationellt likvärdig skola.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det är hög tid att vi låser upp skolorna från kommunernas bojor och inför ett modernt statligt huvudmannaskap för en nationellt likvärdig skola, skriver Isak Skogstad.

Lärarnas Riksförbund har under flera år drivit frågan om ett statligt huvudmannaskap för skolan. Efter att skolan kommunaliserades under 1990-talet med fem rösters övervikt i riksdagen har utvecklingen i skolan gått åt helt fel håll. Läraryrket har förlorat en stor del av sin attraktivitet, elevernas kunskapsresultat fortsätter att falla i en alarmerande takt och skillnaden mellan skolorna ökar. Under 25 års tid har huvudmännen, kommunen eller friskolan, haft ansvaret för skolans resultat och kvalitet. Resultatet är långt ifrån tillfredsställande. Det är dags att se sanningen i vitögat. Kommunaliseringen var misslyckad och det är hög tid att staten tar över huvudmannaskapet över skolan.

Dessvärre återfinns inte väljarnas vilja i riksdagspolitikernas politiska agenda. I dagsläget är hitintills enbart Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som driver frågan om ett förstatligande av skolan. Moderaternas nyligen introducerade förslag om att låta Skolinspektionen ta över driften över skolor som underpresterar år efter år är däremot en välkomnad vändning. Skolväsendet är en nationell angelägenhet och alla elever, oavsett vilken kommun man bor i, måste få tillgång till en fullgod utbildning.

På gräsrotsnivå är stödet för en statlig huvudman starkt. En stor majoritet av väljarna, 60 procent, vill att staten tar huvudansvaret för skolan. Det finns även en majoritet för ett förändrat huvudmannaskap hos väljarna till de partier som inte driver frågan. Uppdelat på partisympatier vill en majoritet av väljarna till samtliga partier representerade i riksdagen se en statlig skola: 64 procent bland C-sympatisörerna, S 59 procent, MP 65 procent, KD 51 procent och M 61 procent. Stödet för ett förstatligande växer sig starkare och starkare.

Lägg därtill att även professionerna som är verksamma inom skolväsendet föredrar en statlig huvudman. Fler än 8 av 10 lärare och studie-och yrkesvägledare anser att de skulle få bättre förutsättningar att bedriva god undervisning om staten fick huvudansvaret för skolan. Även rektorerna instämmer. När Utbildningsradion frågade tusen rektorer om de anser att skolan bör återförstatligas svarade drygt 48 procent ja. Andelen rektorer som vill se en modern statlig huvudman är mer än dubbelt så stor jämfört med andelen som inte vill det.

Det är inte förvånande att skolan utsågs till valets viktigaste fråga. Väljarna är väl medvetna om vikten av ett starkt skolsystem för att säkra framtidens kompetensförsörjning och garantera morgondagens välfärd. Kommunerna har inte kompetens nog eller ekonomiska förutsättningar för att säkerställa att riksdagens, regeringens och myndigheternas formulering om en likvärdig och kompensatorisk skola uppfylls. Det är hög tid att vi låser upp skolorna från kommunernas bojor och inför ett modernt statligt huvudmannaskap för en nationellt likvärdig skola. Varför måste vi vänta på ytterligare larmrapporter om den försvagade svenska skolan?