Hoppa till innehållet

Trans

Debatt: Jättestort tack till alla modiga transpersoner

Dagens ETC

Den nya lagen ett välkommet steg i rätt riktning för att stärka transpersoners rättigheter och ett erkännande för alla som har väntat i årtionden på en ny lag.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Riksdagen har nu röstat igenom en historisk hbtqi-reform: att stärka transpersoners rättigheter i Sverige genom att äntligen modernisera lagen som styr transpersoners möjligheter att ändra sitt juridiska kön. 

Den nya lagen innebär att det inte längre krävs diagnosen transsexualism för att få ändra juridiskt kön. Kravet på en lång medicinsk utredning ersätts med en förenklad process: det ska nu räcka med intyg från läkare eller psykolog, som ska visa att det är på grund av ens könsidentitet som man vill ändra juridiskt kön och inte av någon annan anledning. Unga transpersoners situation förbättras, genom att det blir möjligt att ändra juridiskt kön från 16 års ålder med målsmans godkännande. Tillgången till könsbekräftande vård förändras däremot inte. Det kommer precis som idag att krävas diagnos för att få tillgång till vård och ingrepp. 

Lagen är viktig eftersom det tar mycket lång tid att ändra juridiskt kön idag, ofta fem-åtta år. Det är helt enkelt för länge. Många mår dåligt under den långa väntetiden, och varje situation där man behöver visa ID-kort (på Systembolaget, i matbutiken, på krogen, på resan) blir riskfylld för transpersoner som inte fått ändra sitt juridiska kön. 

Inför beslutet har det pågått en intensiv debatt, och det är helt naturligt att det finns olika åsikter när en ny lag ska antas, så fungerar ett demokratiskt samhälle. Samtidigt har det dessvärre förekommit många missförstånd och feltolkningar av lagen. Det har spridits felaktiga påståenden om att ändring av juridiskt kön inte kommer att kräva något intyg från vården eller att transpersoner fritt ska få tillgång till vård och ingrepp utan inblandning eller bedömning av läkare.

Hårda ord har använts mot transpersoner och oss organisationer som arbetat för att lagen ska införas. Transpersoner har kallats för en sekt, vi organisationer för en aggressiv lobby. Det är en del av en oroande trend där hbtqi-frågor används som slagträ i debatten och där desinformation kring oss och våra frågor tillåts gro. 

Att civila samhället driver på för att förändra lagstiftning är knappast något nytt utan tvärtom en central del i den svenska demokratin. Det är ett underbetyg till samhällsdebatten att så många felaktigheter och omdömeslösa uttalanden publicerats. 

Debatten nu påminner om diskussionerna på 1940- och 50-talen, då homosexualitet avkriminaliserades. Många förfasades över vad det skulle göra med samhället och det förekom många konspirationsteorier. Det var till exempel vanligt att homosexualitet hävdades vara en social smitta, eller att homosexuella var en liten och inflytelserik lobbygrupp. 

Fler vågar ta steget att berätta om den de är. 

Det kan kännas främmande idag, samtidigt som debatten om transpersoner tagit upp precis de sakerna. Vår bild är att öppenhet i samhället självklart kan göra att fler vågar ta steget att berätta om den de är. Det blev också på sikt konsekvensen när homosexualitet avkriminaliserades 1944. Ett öppnare samhälle kommer göra att fler visar sin kärlek öppet eller vågar berätta att de är transpersoner. 

Den nya lagen ett välkommet steg i rätt riktning för att stärka transpersoners rättigheter och ett erkännande för alla som har väntat i årtionden på en ny lag. RFSL riktar ett stort tack till alla modiga transpersoner, aktivister och organisationer som drivit frågan, och satt press på partierna att inte bara stå upp för hbtqi-personers mänskliga rättigheter i ord, utan även i handling. 

Ämnen i artikeln