ETC Örebro

Debatt: Ingen elev ska få fara illa

”För oss är det viktigt att vi ser till att den kommunala utbildningen är så bra att det är den som är elevernas förstahandsval”, skriver Cecilia Lönn Elgstrand.
”För oss är det viktigt att vi ser till att den kommunala utbildningen är så bra att det är den som är elevernas förstahandsval”, skriver Cecilia Lönn Elgstrand. Bild: Bild: Jessica Gow/TT

ETC Örebro. Vi har försökt att hitta alternativ för att kunna behålla Risbergska gymnasiet men varken vi eller något annat parti har hittat en annan lösning, skriver Cecilia Lönn Elgstrand (V) i en replik till Mona Neuman, ETC Örebro 8 maj.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Vi har försökt att hitta alternativ för att kunna behålla Risbergska gymnasiet men varken vi eller något annat parti har hittat en annan lösning, skriver Cecilia Lönn Elgstrand (V) i en replik till Mona Neuman, ETC Örebro 8 maj.

Jag förstår att det kan verka obegripligt att vi föreslår att flytta gymnasieprogram från Risbergska skolan och därför känner jag att jag vill förklara hur jag som vänsterpartist tänker.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Det betyder i det här fallet att vi vill satsa på att fördela skolans resurser över alla elever i Örebro kommun. Det betyder att vi måste hitta sätt att se till att 2 600 fler barn får plats i grundskolan de kommande åren. Det betyder också att vi inte kan ha tomma lokaler som i ytterligare några år kommer att stå och kosta pengar som borde ha gått till innehållet i gymnasieutbildningen. Vi har försökt att hitta alternativ för att kunna behålla Risbergska gymnasiet men varken vi eller något annat parti har hittat en annan lösning som samtidigt löser våra problem. Men om ett sådant alternativ skulle uppstå så kommer vi självklart att titta närmare på om det skulle vara bättre för elever, lärare och helheten än det här. Jag och flera inom Vänsterpartiet vet att Risbergska skolan har ett väldigt gott rykte, har bra lärare och utbildningar samt att eleverna står rustade inför framtiden när de gått där. Vi vet också att många av eleverna där har speciella behov av olika slag. För mig var det därför viktigt att säkerställa att vi kommer att se till deras behov i första hand, om en flytt genomförs. Både tjänstemän och politikerna från övriga partier har varit tydliga med att vi är eniga där, att inget får anses vara ”gott nog” utan att alla behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Friskolorna blir fler och fler i Örebro och många vill starta utbildningar som redan finns i kommunal regi. För oss är det viktigt att vi ser till att den kommunala utbildningen är så bra att det är den som är elevernas förstahandsval. Risken med friskolorna är inte bara att deras etableringar gör det svårt för kommunen att planera verksamheten utan också att de ofta drivs av vinstintresse. Då går kommunens skattemedel till vinster i privata företag i stället för att oavkortat gå till ungdomarnas utbildning och framtid. Genom att minska kostnaden för lokaler i kommunala gymnasieskolan är Vänsterpartiets övertygelse att vi kan satsa mer på innehållet i gymnasieutbildningarna. Pengarna ska gå till att utveckla inriktningarna, pedagogiken och på att lärarna ska få rätt möjligheter för att vara bra lärare.

Vår tanke är också att exempelvis Temaprogrammet som i dag ligger på Risbergska nu ska få drivas vidare, starta nya klasser, utvecklas och växa. Vi vet att alla elever och ungdomar har olika behov och olika sätt att utvecklas och lära sig. Därför är bredden inom programmen och inriktningar som Tema så viktiga. Och det är så våra pengar inom gymnasieskolan ska användas.

Jag hade aldrig kunnat gå med på att lägga fram ett sådant här förslag om jag inte hade känt mig övertygad om att det fanns en enighet om att göra det här på ett bra sätt. Att pedagogerna med rätt insyn och kunskap ska få ha stort inflytande i processen framöver och att elevers fysiska och psykiska behov ska få gå i första rummet när utbildningarna ska placeras på annan skola. Ingen elev ska få fara illa av det här.