Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Hållbart fiske ökar de mänskliga rättigheterna

”Det illegala fisket är ett rofferi av havens resurser som framförallt drabbar lokala fiskare i Sydostasien och på Afrikas västkust”, skriver debattörerna.
”Det illegala fisket är ett rofferi av havens resurser som framförallt drabbar lokala fiskare i Sydostasien och på Afrikas västkust”, skriver debattörerna. Bild: Foto: AP/TT

Dagens ETC

Det här ser jag som helt avgörande i den fortsatta kampen för hållbart fiske, skriver debattören.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den internationella fiskeripolitiken är avgörande för att utrota fattigdom och svält i världen. De senaste årens gröna framgångar är en ljusglimt i kampen för hållbart fiske.

2016 var ett rekordår för det globala fisket och vattenbruket. Resultatet blev över 90 miljoner ton, och enligt FN gav verksamheten jobb till mer än 60 miljoner människor. Fisk och fiskprodukter är idag den största proteinkällan för världens människor. Över hälften av all fisk fångas i utvecklingsländer, men EU är den största importören. Därför är besluten som EU fattar inom fiskeripolitiken viktiga.  

Allt fler blickar mot havets resurser när matförråden på land sinar i klimatförändringarnas spår. Den “blåa ekonomin” presenteras också som svaret på en växande befolknings behov. Det finns både vinnare och förlorare. De stora industriella aktörerna har tjänat enorma summor pengar. Samtidigt sker ett utbrett illegalt fiske. Ungefär en av fem fiskar beräknas ha fångats illegalt till ett beräknat värde på cirka 83 miljarder dollar årligen. Det är ett rofferi av havens resurser som framförallt drabbar lokala fiskare i Sydostasien och på Afrikas västkust. Men i slutändan är vi alla förlorare när världens viktiga proteinförråd hastigt töms på innehåll.

För att bekämpa detta krävs miljömedveten fiskeripolitik, och modiga miljöorganisationer. Sea Shepherd jobbar hårt för att förhindra illegalt fiske till havs. De gör stora hjälteinsatser och riskerar sina liv för att sätta dit de som bryter mot lagen. Jag är glad över att vi gröna i EU-parlamentet samtidigt gör allt vad vi kan för att stoppa det illegala fisket genom lagstiftning. Tillsammans gör vi stor skillnad.

Under den gångna mandatperioden har vi gröna i EU-parlamentet haft stora framgångar i kampen för ett hållbart fiske. Två framsteg har varit särskilt viktiga. Den så kallade SMEFF-lagstiftningen handlar om att europeiska båtar som fiskar utanför unionen ska respektera mänskliga rättigheter, följa internationella regler och vara transparenta med hur mycket fisk de fångar. Det är ett jätteviktigt steg för att få stopp på det utbredda illegala fisket. Ett race to the top som gynnar både ekosystemen och ekonomin. Givetvis gynnas fiskeindustrin av långsiktig hållbarhet.

Jag har också varit ansvarig för ett betänkande som handlar om att skapa jämlik konkurrens mellan fisk från EU och den som importeras. Samma krav ska gälla oavsett. Den importerade fisken ska vara socialt och miljömässigt hållbar, samt leva upp till samma hygienkrav.

Det här är ingen liten bedrift. Det har varit en tuff kamp att övertyga konservativa politiker och mer bakåtsträvande regeringar att dessa förändringar måste ske. Vi i Miljöpartiet har gjort fisket till en av våra främsta profilfrågor.

Det här ser jag som helt avgörande i den fortsatta kampen för hållbart fiske:

1.Transparens. EU-kommissionen kommer för första gången att sätta upp ett elektroniskt register. Där samlas viktig information om båtar, deras unika ID, arter och redskap. Det är en stor seger att man nu samlar in och registrerar vilka som tjänar de stora pengarna på våra gemen
samma resurser. När statistiken finns kan vi kräva att den offentliggörs. Särskilt när vi misstänker lagbrott och oegentligheter. På så sätt sätter vi hårt mot hårt gentemot fiskmaffian. Det är början på slutet för deras rofferi. Där spelar den så kallade IUU-förordningen också en viktig roll. Den syftar till att stoppa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske genom sanktioner, både
varningar och förbud.

2.Spårbarhet. Idag vill konsumenten veta var maten på tall-riken kommer ifrån, och om den är hållbart och etiskt producerad. Med bättre kontroll ökar spårbarheten. Teknisk utveckling såsom artificiell intelligens kan revolutionera spårbarheten av fisk och bekämpa grov brottslighet i fiskesektorn.  

3.Jämställdhet. Att se fisket ur ett jämställdhetsperspektiv är nödvändigt för ett hållbart fiske. Inom det lokala och småskaliga fisket är nästan hälften kvinnor. I många fattiga länder är de hemmets försörjare. Genom att stärka kvinnornas ekonomiska ställning kan deras barn få det bättre. Därför vill vi att EU:s fiskeavtal ska jämställdhetsintegreras. En betydande del av det sektoriella stödet ska riktas till kvinnokooperativ som arbetar med fiske eller förädling av fiskeprodukter, såsom rökerier.

Ett hållbart globalt fiske är en av förutsättningarna för en hållbar utveckling i praktiken.