Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Greenpeace har gått vilse i GMO-debatten

Greenpeaces debattartikel publicerades i SvD den 16 augusti.
Greenpeaces debattartikel publicerades i SvD den 16 augusti.

Dagens ETC.

Om Greenpeace inte litar på den oberoende forskningen, vem litar de då på?

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Greenpeace svarade 16/8 på en debattartikel i SvD från två forskare om organisationens inställning till genmodifierade växter (ofta kallade GMO). Greenpeace upprepar där – föga förvånande – sina argument sedan många år men undviker kärnfrågan; hur kan en organisation som strävar efter trovärdighet hårdnackat föra fram argument som det oberoende vetenskapssamhället (representerat av exempelvis vetenskapsakademier, stora vetenskapsorganisationer och nu senast en stor andel av Nobelpristagarna) inte bara enhälligt avfärdat utan dessutom menar blockerar forskningens möjligheter att lösa några av mänsklighetens stora utmaningar.

Om Greenpeace inte litar på den oberoende forskningen, vem litar de då på?

Tillit och trovärdighet har en avgörande betydelse i frågan. Ingen kan vara expert på alla områden, därför tenderar vi alla att i olika sakfrågor hålla med de grupper, som politiska partier, intresseorganisationer eller andra grupperingar, som vi i stort sympatiserar med. Ser man sig i grunden som en moderat stöder man ofta ganska oreflekterat moderaternas åsikter, på samma sätt tenderar vänsterpartister, pingstvänner, villaägare eller hårdrockare att ta till sig olika ”åsikts-kit” eftersom personer och organisationer man ser som sina företrädare tycker så. Detta blir mer uttalat ju mer komplicerad sakfrågan är – de flesta kan ha egna åsikter om parkeringsplatser som skall byggas inom ett område eller inte, det är svårare att kritiskt granska argument för eller emot ett frihandelsavtal. GMO-frågan är komplicerad och många tenderar därför att anamma de åsikter som de man vill identifiera sig med framför.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Det är därför som bland annat Greenpeaces hållning fått så förödande konsekvenser för forskning och innovation; allmänhet, politiker – och även journalister – ser att Greenpeace hävdar att forskning om GMO i allmänhet och det gyllene riset i synnerhet säger en sak medan vetenskapssamhället självt hävdar motsatsen. Hållningen blir då ofta ”det kanske ligger något i bägge sidors argument” det är svårt att ta in att en organisation med Greenpeace renommé skulle driva en linje som det inte finns stöd för i oberoende forskning.

Speciellt vänstern har tagit åt sig av deras argument, Göran Greider skriver i Dagens ETC 17/8 ”beröringsskräcken inför naturvetenskaperna är stundtals monumental. Det som då inträffar är att vänsterintelligentian överlämnar enorma fält av vetandet till de politiskt naiva”.

Naturligtvis skall inte forskare inom naturvetenskap styra allt inom vårt samhälle, det politiska systemet skall se till att olika intressen vägs mot varandra. Men det är troligt att de flesta tycker att vetenskapliga fakta skall ligga till grund för politiska beslut i frågor av vetenskaplig karaktär, och i frågan om genmodifierade växter har samhället kapitalt misslyckats med detta.

Greenpeace får givetvis tycka vad de vill, frågan är bara varför samhället väljer att lyssna på åsikter som går stick i stäv med vetenskapssamhällets konsensus bara för att denna organisation har lyckats bygga upp en trovärdighet och skaffat sig stort medialt genomslag i miljöfrågor. I fråga om gyllene riset har de uppenbarligen hoppat i galen tunna och har svårt att hoppa ur.

Hoola Bandoola Band sjöng på 70-talet: Vem i hela världen kan man lita på? Denna fråga är sällan så aktuell som just i GMO-debatten.