Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Gratis kollektivtrafik för hållbar transportsektor

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

Det är fullt möjligt att snabbt ställa om transportsektorn för att minska utsläppen, möjliggöra klimaträttvisa och bli kvitt import av rysk olja och gas. Varför inte börja med att slänga ut biljetterna från kollektivtrafiken? skriver Imaan Muqbil, språkrör Grön ungdom Sjuhärad.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Regeringen ägnar sig åt hyckleri, när man med ekonomiska sanktioner och hårda ordalag fördömer den ryska invasionen av Ukraina, samtidigt som man är med och finansierar den ryska regimens krigsapparat med import av olja och gas. Denna kontraproduktivitet riskerar inte bara att hota hela den ukrainska befolkningen, utan även resten av Europa. 

Dagens bränslepriser är troligen fossilindustrins sista döds­ryckningar. Oljepriserna har utlöst, och kommer att utlösa, ekonomiska kriser. Istället för att subventionera fossila bränslen, kan regeringen öka anslagen till de alternativ i transportsektorn som redan finns, däribland kollektivtrafiken. Grön ungdom Sjuhärad anser därför att denna ska bli gratis för alla medborgare.

Detta system har redan tillämpats i flera städer runtom i Europa. Bland annat har Paris och flera andra städer i Frankrike infört gratis kollektivtrafik för delar av eller hela befolkningen. Dessa städer visar att det är möjligt att kunna finansiera kollektivtrafiken, och om regeringen har råd att gå oljelobbyisters ärenden bör de även kunna finansiera kollektivtrafiken för befolkningen.

Tillgängligheten ses ofta som ett av de största problemen med kollektivtrafiken, då den sällan kan nyttjas av folk på landsbygden. Ny teknik och forskning kommer i framtiden vara med och ge upphov till en automatiserad kollektiv­trafik, där till exempel förarlösa bussar kan bli ett alternativ. Detta är fortfarande långt fram i tiden och bilen kommer fortfarande att spela en avgörande roll för transport på landsbygden, men då krävs det att det transportmedlet är hållbart och att vanligt folk ska ha råd att använda det. Kortsiktiga krispaket kommer inte rädda ekonomier och att regeringen nu pausar reduktionsplikten är därför dåligt. 

Det må stämma att ökade inslag av biodrivmedel kommer att höja priserna, men det beror på att det är ett marknadspris som styrs av utbudet. En ökad produktion av biodrivmedel hade behövt ske igår och då hade inte priserna sett ut som de gör idag. På längre sikt så kommer detta bränsle att bli billigare och genom att ställa om bränslet så kan man slå två flugor i en smäll: man blir både kvitt beroendet av rysk olja och gas samtidigt som utsläppen minskar.

Bilägarnas möjligheter att fortsätta köra på fossila drivmedel ökar i och med regeringens förslag, samtidigt som kollektivtrafiken har drabbats hårt till följd av coronapandemin. Fastän kollektivtrafiken mötts av ekonomiska stödpaket, så har inte dessa varit tillräckliga för att möta bortfallet av passagerare. Enligt Svensk kollektivtrafiks ­rapport från 2021 har inte krispaketen varit tillräckliga och har fått som följd att biljettpriserna har höjts. Rapporten belyser även att det framför allt är ekonomiskt utsatta grupper som nyttjar kollektivtrafiken. Det innebär att redan utsatta grupper kommer få det allt svårare. 

Klimaträttvisa är högaktuellt och för att vanligt folk ska kunna få en möjlighet att göra de klimatvänliga valen i sin vardag så måste biljettpriserna till kollektivtrafiken minska. Jag anser att de till och med ska bli gratis. Detta för att alla, oavsett inkomst, ska kunna ha möjlighet att resa fritt och på ett klimatsmart sätt.

Det är möjligt att kunna ställa om transportsektorn för att minska utsläppen, möjliggöra klimaträttvisa och bli kvitt import av rysk olja och gas. Regeringen måste därför arbeta med att öka tillgängligheten och minska biljettpriserna för kollektivtrafiken, så att transportsektorn ska kunna ställa om och för att folk ska ha råd att transportera sig.