Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Gör ekocid till ett brott

Ekocidlagstiftning stärker möjligheterna att hålla planeten frisk och välmående, vilket är nödvändigt för fred och stabilitet, skriver debattörerna.
Ekocidlagstiftning stärker möjligheterna att hålla planeten frisk och välmående, vilket är nödvändigt för fred och stabilitet, skriver debattörerna. Bild: Bild: Shutterstock

Dagens ETC

Vi människor kan inte fortsätta som vi gör – att kontrollera och exploatera naturen till varje pris. Det är dags för lagstiftning som utgår från naturens behov och de planetära gränserna. Vi vill se lagstiftning mot ekocid nu.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det är hög tid att synliggöra det onaturliga i synsättet att människan står över naturen, och vilka påföljderna av ett sådant synsätt blir för omvärlden och oss själva. De lagar som finns idag – exempelvis de om äganderätt – får många gånger företräde framför miljölagstiftningen. Detta gör att naturen alltid hamnar i andra rummet efter mänskliga och kommersiella intressen. 

Men varken företag eller människor fungerar om inte naturen mår bra. Det samhällssystem vi upprätthåller ser naturen enbart som en resurs som ska nyttjas av människan efter våra behov och vår vilja.

 

Ekocid innebär storskalig förstörelse av ekosystem på ett sätt som allvarligt inskränker invånarnas möjlighet att hållbart nyttja området. Sådan förstörelse av naturen riskerar att drastiskt minska människors tillgång till mat, råvaror, klimatreglering, kulturella värden och andra ekosystemtjänster som gagnar människor varje dag. Detta gäller för såväl urbefolkningen på Nya Zeeland som för lokalbefolkningen i Ystad. Vi accepterar inte detta.

Vi vill se att den omfattande miljöförstöring som ekocid innebär blir straffbart. Det kan röra sig om allt från oljesandsutvinning till storskalig skogsskövling. Det är helt självklart att om vi någonsin ska klara av att förändra vårt tankesätt och våra system samt nå Agenda 2030-målen, måste det vara straffbart att förstöra det land, det vatten, den luft och den biologiska mångfald vi alla är beroende av för att kunna överleva. Skadar vi naturen så skadar vi också oss själva.

 

Ekocidlagstiftning stärker möjligheterna att hålla planeten frisk och välmående, vilket är nödvändigt för fred och stabilitet. Romstadgan reglerar Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. Där kan åtal väckas mot brott som är så svåra att det internationella samfundet behöver kunna agera om inte nationalstater gör det. De fyra brotten i Romstadgan är idag folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och anfallskrig. Ekocid är antaget som ett brott under krigstid, men gäller inte i fredstid. Hur kan något som är förbjudet i krig vara tillåtet vid fred?

En lag som förbjuder förstörelse av ekosystem skulle inte bara skydda naturen, i förlängningen kan den också förändra våra värderingar och bidra till ett samhällsnarrativ där vi sätter större värde på naturen. Lagen skulle bli ett praktiskt genomförbart, och stort, steg i den omställning som det pratas så mycket om.

 

Vi vill att Sverige driver denna fråga genom att ta initiativ till samarbete i Norden, EU och FN för att ekocid ska antas till Romstadgan. Det räcker med att ett medlemsland tar upp frågan för att förslaget ska prövas. Ekocid-rörelsen växer globalt och Sverige har goda förutsättningar att vara drivande i frågan internationellt.

Låt oss enas kring att bygga liv och mening på ett sätt som på djupet tar hänsyn till det enastående biologiska liv som formats under miljarder år, det liv som vi alla är en del av. 

En ekocidlagstiftning kan bli ett kraftfullt verktyg på väg mot regenerativa och resilienta samhällen inom de planetära gränserna. Tillsammans kan vi skapa en vacker framtid.