Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Gör det olagligt att neka kvinnor abort

Bild: Czarek Sokolowski/AP/TT

Dagens ETC.

Att neka en kvinna abortvård är en form av våld mot kvinnor. Det måste föras in i lagtexten när EU nu tar fram ett direktiv för att bekämpa det könsbaserade våldet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Våldet mot kvinnor är ett stort och allvarligt europeiskt problem. Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Varje vecka dör i snitt 50 kvinnor till följd av det könsbaserade våldet.

Sverige är inget undantag. Tvärtom. Nyligen kom en undersökning från Roks, tillsammans med Örebro universitet, där över hälften av de tillfrågade kvinnorna utsatts för våld av en man efter sin 15-års dag. Närmare hälften av kvinnorna uppger att de utsatts för våld av män de inte har haft en relation med. Hela 80 procent svarar att de trakasserats sexuellt av en man. Kort sagt, detta är ett av våra största människorättsproblem.  

 Våldet mot kvinnor pågår i alla länder. Därför är det välkommet att EU-kommissionen i våras äntligen släppte sitt lagförslag för att bekämpa det könsbaserade våldet. Just nu får medlemsländerna och vi i EU-parlamentet tycka till och komma med ändringsförslag. I vår, under det svenska ordförande­skapet, väntas det vara klart.

Som vänstergruppens ansvariga för lagförslaget tycker jag att Kommissionens förslag har många bra delar. I direktivet ingår brott som våldtäkt, könsstympning och en rad sexualbrott på internet. Men en viktig del som vi i vänstern saknar är skarpare skrivningar om aborträtten.

Vi kan inte ha ett Europa där vi tillåter detta.

 Nyligen hölls ett möte i EU­parlamentet om det polska abort­förbudet. Huvudpersonen på möt­et var en kvinna vars svägerska, Izabela Sajbor, blev det första kända dödsoffret för abortförbud­et. Izabela lämnades av läkare att dö på ett sjukhus. Hon hade kommit dit på grund av komplikationer med sin graviditet, men läkarna vägrade behandla henne innan dess att hennes fosters hjärta slutat slå. Hela tiden var Izabela Sajbor väl medveten om att hon nekades behandling på grund av landets abortförbud. Strax innan hon dog skrev hon flera sms där hon förbannade det styrande partiet Lag och rättvisa.

Att nekas abortvård eller att utsättas för en tvångsgraviditet, är tortyr och en form av våld mot kvinnor. Vi kan inte ha ett Europa där vi tillåter detta. Inget land ska kunna välja bort abortvård.

Malin Björk (V)
Malin Björk (V)

Vi vill inte gå in och detaljstyra exakt hur många veckor som en kvinna ska kunna göra abort, men när läget är så akut som det är framför allt i Polen, men även i länder som till exempel Malta (som har EU:s hårdaste abortlag) och i Italien (där många läkare vägrar utföra abortvård och kvinnor också dött), så måste vi åtminstone ha en gemensam miniminivå som säger att ingen kvinna ska få nekas abortvård. Det skulle också vara i linje med Världshälsoorganisationens riktlinjer från i våras, som slår fast att kriminaliseringen av abort leder till stora folkhälsoproblem eftersom kvinnor nekas vård.

 Det polska abortförbudet har heller inte något starkt folkligt stöd. Undersökningar visar att över 70 procent av befolkningen är emot det. ändå fortsätter regeringen att driva det ännu hårdare. Just nu riskerar till exempel tre kända aborträttsaktivister åtta års fängelse för att de demonstrerat för aborträtten efter en av de senaste skärpningarna av lagen. En annan kvinna riskerar fängelse för att ha gett en kvinna ett dagen-efter-piller.

Jag hoppas att jag får med mig åtminstone alla svenska EU-parlamentariker i kampen för alla kvinnors rätt att själva bestämma över sina egna kroppar. Sverigedemokraterna, som sitter i samma partigrupp som det polska regeringspartiet och aldrig vill kritisera den alltmer totalitära utvecklingen i Polen, har jag inga förväntningar på. Men vi andra måste ta fajten i våra partigrupper, särskilt ni i högergruppen EPP (Moderaterna och Kristdemokraterna) och sedan pressa på vår regering att stå upp för aborträtten också i förhandlingarna med de övriga medlemsländerna. Tiden då våra samhällen tvingar kvinnor att föda barn mot sin vilja måste vara förbi.