Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Giftskandalen i Arica är hänsynslös

I mitten av åttiotalet skickade gruvbolaget Boliden 20 000 ton giftigt avfall till den chilenska staden Arica. Bilden är från dokumentärfilmen ”Arica – en svensk giftskandal”.
I mitten av åttiotalet skickade gruvbolaget Boliden 20 000 ton giftigt avfall till den chilenska staden Arica. Bilden är från dokumentärfilmen ”Arica – en svensk giftskandal”. Bild: Bild: Laika Film & Television/SVT

Dagens ETC.

Gamla gifthögar måste saneras, oavsett i vilket land de ligger – även när det juridiska ansvaret är preskriberat. Det skriver Amanda Palmstierna och Maria Gardfjell (MP).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den 4 juli sände SVT dokumentärfilmen ”Arica – en svensk giftskandal”. Filmen handlar om att det svenska gruvföretaget Boliden skickade 20 000 ton giftigt avfall till den chilenska staden Arica i mitten av åttiotalet. Som en följd misstänks tusentals människor ha drabbats av cancer, medfödda missbildningar och neurologiska sjukdomar. 

2013 tog Aricaborna Boliden till rätten. De företräddes av jurister som presenterade bevisföring för att Boliden borde insett att det chilenska företaget Promel, som tog emot avfallet, inte kunde processa så stora mängder. Totalt yrkade nära 800 chilenska medborgare Boliden på drygt 100 000 kronor per person i skadestånd. De förlorade i rätten och åläggs istället betala nästan 40 miljoner kronor för rättegångskostnader. 

Avfallet innehåller arsenik, höga halter av bly, kvicksilver, kadmium och andra gifter. Boliden har inte fällts i svensk domstol men inte heller friats. Rättsfallet är preskriberat, men förgiftningen pågår fortfarande. Det finns inget bra skydd runt gifthögen som ligger i stadns utkant.

Vi blir förbannade över det människorna i Arica har tvingats utstå. Det är en hänsynslös miljöförstöring som gått ut över människors hälsa och lokalsamhällets framtid. Aricaborna har fallit mellan stolarna i rättssystemen och ingen har juridiskt ansvar för situationen. Miljöpartiet grundades i början av åttiotalet och har sedan starten kämpat mot miljöförstöring i solidaritet med världens folk och kommande generationer. Det som hänt är helt oacceptabelt och vi har allt ansvar för att se till att det aldrig upprepas. 

Miljöpartiet driver därför på för en kraftfull EU-företagslag för mänskliga rättigheter och miljö. Det är avgörande att lagen har mekanismer för gottgörelse och ”access to justice”. Det vill säga att berörda ska ges möjlighet att utkräva rättvisa i domstol och att drabbade ska få upprättelse och ersättning. Vi arbetar också för en bättre efterlevnad av Baselkonventionen, ett regelverk som arbetades fram inom FN som svar på den miljödumping som skedde på åttiotalet, och som Arica är ett exempel på. 

Miljöpartiet anser att det, i enlighet med principen om att förorenaren betalar, borde vara självklart att Boliden bidrar till att hitta en hållbar lösning för människorna i Arica. Vi måste komma bort från ett ”blame-game” och fokusera på konstruktiva vägar framåt. Boliden har högt ställda hållbarhetsambitioner och ligger i framkant i klimatarbetet. Vi uppmanar därför bolaget att ­manifestera detta genom att bidra till lösningar på gamla miljösynder, som uppstod innan regelverken skärptes. Saneringar på frivillig basis förekommer i gruvbranschen.

Den svenska regeringen är beredd att bistå Chile med tekniker och lösningar för avfallet om Chile officiellt begär sådan hjälp. Sverige samarbetar med Chile om miljöfrågor och har bilaterala avtal om hållbar gruvnäring och hållbart företagande. Med Miljöpartiet i regering har vi också stärkt, och kommer att fortsätta stärka, Sveriges ambassaders arbete med miljö och mänskliga rättigheter. 

Miljöpartiet vill att högt ställda miljöambitioner som fästs på papper omsätts till handlingskraft. Gamla gifthögar måste saneras, oavsett i vilket land de ligger – även när det juridiska ansvaret är preskriberat. I samarbete med näringslivet måste det gå att finna konstruktiva och modiga vägar framåt. Så kan vi möta människorna i Arica.