Hoppa till innehållet

Klimat

Debatt: Fridays for Future och Hyresgästföreningen i gemensam protest

Bild: TT/Montage

Dagens ETC.

Idag går vi, Fridays For Future och Hyresgästföreningen, ut i gemensamma protester i Stockholm, Göteborg, Borås, Linköping och Sundsvall mot de djupa orättvisor som genomsyrar både klimatpolitiken och bostadspolitiken. Vi vänder oss till er politiker och makthavare och uppmanar er att ta tag i två eskalerande kriser, klimatkrisen och bostadskrisen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Planeten och mänskligheten träder allt snabbare in i ett akut krisläge: vi befinner oss i en rad accelererande ekologiska och sociala kriser, och politik som erbjuder riktiga lösningar lyser med sin frånvaro. Även om Sverige på många sätt är mindre drabbat än länder i det Globala Syd finns här djupa strukturella problem - ett av de allvarligaste en djupt ojämlik bostadsmarknad. Under flera decennier har bostadsbristen ökat och ojämlikheten mellan de som äger fastigheter och de som hyr skenat. 

I skrivande stund hotas också miljontals hyresgäster av fastighetsägares rekordhöga krav på hyreshöjningar. Hyreshöjningar som skulle slå hårt mot en stor grupp hyresgäster som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. I nuläget ser vi hur alla förutom de rikaste drabbas hårt av den ekonomiska krisen. Vanligt folk med stora huslån kämpar för att klara sig när räntor höjs och alla drabbas av skenande elpriser och inflation, men krisen är extra allvarlig för många av landets hyresgäster som redan lever på små marginaler.

Boende är en mänsklig rättighet och inte en vara som vilken som helst. Det är ett hem, en trygg plats och ska kunna vara en stabil bas för alla människor. Det sticker i ögonen när fastighetsägare kräver 10% mer i hyreshöjningar för en ensamstående förälder eller studentsamtidigt som de gör 40 öre i vinst på varje inbetalad hyreskrona. Bostadssektorn är dessutom en av drivkrafterna bakom den kraftigt ökande ojämlikheten i både Sverige och Europa, i takt med att de ökande huspriserna har vidgat gapet mellan den som äger och den som inte gör det.

Allt det här sker samtidigt som 6 av 9 planetära gränser är överskridna och endast en befinner sig på en säker nivå. Och precis som Sveriges bostadskris är klimatkrisen också en ojämlikhets- och rättvisekris. De länder, företag och individer med mest resurserhar orsakat de största utsläppen, samtidigt som de med minst resurser drabbas hårdast av konsekvenserna. Globalt kommer hundratals miljoner människor tvingas fly från hem och trygghet på grund av klimatförändringarna. Hemma i Sverige hotas våra bostäder, infrastruktur och jordbruk av översvämningar och skyfall, ökad torka och vattenbrist. Krisvintern för Sveriges utsatta hyresgäster bleknar i jämförelse med de skenande priser och resursbrist som väntar oss i klimatkrisen. 

De globala ekologiska och sociala kriserna är endast symptom på ett system som bygger på exploatering av såväl människor som natur. Ett system som berikar de som redan har mycket. Det leder till att både utsläppen och de ekonomiska ojämlikheterna ökar utan att någon drar i bromsen och gör det som krävs för att vi ska trygga vår planets framtid. Sker inga politiska förändringar kommer privata aktörer med makt och pengar att fortsätta diktera villkoren för hela samhällsutvecklingen. Det tankesättet leder oss bokstavligt talat till avgrunden. 

Det är dags för ett systemskifte. Det är dags för en politik som sätter rättvisa och hållbarhet i centrum. Forskningen är tydlig med attgrundläggande mänskliga rättigheter kan tillgodoses samtidigt som vi håller oss inom planetära gränser. Idag misslyckas vi med båda.Vi lever långt bortom våra ekologiska förutsättningar och trots det tillfredsställer vi bland annat inte ens trygga boenden till alla.

Vi kräver politisk vilja och handlingskraft. Båda kriserna drabbar dagens unga och kommande generationer hårt och nu vill vi se handling. Vi vill se snabba och modiga beslutsfattare som tar tag i de verkliga orsakerna till kriserna.

Ämnen i artikeln