Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ensidigt elbilsfokus fel väg för regeringen

"När Volvos nya prestigemodell V90 nu kommer i gasversion, Bi-Fuel, bör det vara ytterligare en anledning att bryta den ensidiga fokuseringen på laddbara bilar."
"När Volvos nya prestigemodell V90 nu kommer i gasversion, Bi-Fuel, bör det vara ytterligare en anledning att bryta den ensidiga fokuseringen på laddbara bilar." Bild: Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Dagens ETC.

I dag lanseras Volvo V90 Bi-Fuel, Volvos kanske klimatsmartaste bil. Det bör få betydelse för politiken som alltför ensidigt fokuserar på eldrift, skriver Mattias Goldmann, Fores.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

År 2030 ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta och till samma år ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat 70 procent, enligt de sju partierna som står bakom Miljömålsberedningen. Biogasen har i genomsnitt cirka 72 procent lägre klimatpåverkan än det fossila drivmedel den ersätter, enligt EU:s förnybarhetsdirektiv. Därmed kan den som byter till en gasbil och konsekvent tankar den rätt, räcka upp handen 14 år för tidigt och säga ”klar”.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Den höga klimatnyttan uppnås också med biodiesel tillverkat exempelvis av skogsavfall som hos Preem, med etanol från jordbrukets överskott som hos Lantmännen eller Sekab, eller med limporna som möglat som hos ST1.

Klimatvinsten uppnås förstås också med elbilen som, i alla fall för den som laddar den grönt, är ett ännu bättre klimat- och miljöval. Men skillnaden mellan elen och de andra förnybara drivmedlen är mindre än man kan tro, och mindre än den mediala bilden som ofta lyfter fram elen som framtid och allt annat som passé.

Ett ensidigt elbilsfokus lämnar majoriteten i sticket. Bara en dryg procent av nybilsförsäljningen är rena elbilar – 99 av 100 lämnar bilhandeln med någon form av förbränningsmotor. Globalt ökar elbilsandelen snabbt, i Sverige är det framför allt laddhybriderna som tar marknadsandelar.

Regeringen har förvisso tagit vissa steg för att gynna biogasen och gasbilarna, genom att drivmedlet är skattebefriat till år 2020 och bilarnas sänkta förmånsvärde gäller till och med år 2019. Men helhetsbilden är ändå att regeringen alltför ensidigt stimulerar eldrift:

  1. Supermiljöbilar: Endast laddbart. Trots att många typer av bilar på biodrivmedel kan ha klart lägre klimatpåverkan än laddhybrid-SUV:arna, är det bara de senare som klassas som supermiljöbilar och får premier. Förslaget till bonus-malus-beskattning av personbilar fortsätter på denna väg.
  2. Bussar: Endast laddbart. Regeringen har tillfört 350 miljoner kronor för att delfinansiera kollektivtrafikens omställning, men medlen gäller uttryckligen bara den som skaffar elbussar.
  3. Klimatklivet: Mest laddbart. Regeringens stora satsning på lokalt klimatarbete har ett särskilt fokus på laddstolpar för elbilar, som står för överlägset flest beviljade stöd. Också biogasen får sin beskärda del, men andra förnybara drivmedel får försvinnande lite.
  4. Stadsmiljöavtal: Mest laddbart. Regeringens främsta giv för bättre luftkvalitet och minskad klimatpåverkan i våra städer fokuserar på laddbara bussar och spårvägar, med mycket begränsat stöd för de förnybara drivmedlen.
  5. Beskattning: Fördel laddbart. Under den rödgröna regeringen har Sverige för första gången infört skatt på de marknadsledande biodrivmedlen E85 och FAME. Konsekvensen blev att etanolmackarna närmast verkar redo för k-märkning och den investering som tusentals mackar och hundratusentals bilister gjort är nu till minimal nytta.

Självklart ska regeringen ta hänsyn till Scania och Volvo. Den som är upprörd på det ignorerar vilken betydelse bilindustrin har för svenskt näringsliv.

När Volvos nya prestigemodell V90 nu kommer i gasversion, Bi-Fuel, tillverkad direkt på Torslanda med gasspecialisten Westport, bör det vara ytterligare en anledning att bryta den ensidiga fokuseringen på laddbara bilar. Scania har sedan länge utmärkta gasbussar och lastbilar för ED95 och biodiesel, så även i Södertälje skulle ett vidgat fokus betyda ökade intäkter, nya jobb och en stärkt hemmamarknad att visa upp för omvärlden.

Därtill är de förnybara drivmedlen en omistlig del i att nå en fossiloberoende fordonsflotta – elbilar är lysande men kan inte ensamma stå för hela måluppfyllelsen. Låt Volvo-premiären bli ett startskott för en bredare satsning från regeringens sida!