Debatt. .

2018-02-15 15:14
Bild: Kalle Larsson

Dinamarca till Strandhäll: ”Försäkringskassan följer inte lagen”

Imorgon ställer Rossana Dinamarca (V) i en interpellationsdebatt  Annika Strandhäll (S) till svars: ”Socialministern står vid sidan om och säger ingenting.”

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Försäkringskassan följer inte lagen när de gör sina bedömningar av rätten till sjukpenning. Myndigheten har skapat egna regelsystem, utan att ha befogenhet för det, och socialministern Annika Strandhäll står vid sidan om och säger ingenting.

Försäkringskassans avslag gällande sjukpenning har ökat de senaste åren. Det har nu framkommit att de tillämpar egna regler som styr bedömningen av rätten till sjukpenning. I lagen står att sjukdom ska styrkas med läkarintyg, men i övrigt finns inget om utformningen. Trots det avslås ansökningar där intygen inte är utformade enligt Försäkringskassans interna regler.
 
Rättssäkerhet förutsätter transparens och förutsebarhet. Försäkringskassans egna regler sätter rättssäkerheten ur spel och får stora konsekvenser för sjuka som riskerar att gå miste om sjukpenning på oklara grunder. Det är idag svårt att förutse besluten för sjuka människor.

”Regeringen och jag som minister kan inte ha synpunkter på hur myndigheten tillämpar lagen”, har socialminister Strandhäll svarat angående detta, men problemet här är att Försäkringskassan har inte klargjort var i lagen dom finner stöd för sina krav på läkarintygens utformning. Däri uppstår rättsosäkerheten.

En myndighet, såsom Försäkringskassan är, ska följa lagen och ministerns roll är att säkerställa att det är lagen som tillämpas och inget annat. Men istället fortsätter regeringen att pressa Försäkringskassan att sänka sjukpenningtalet så att det inte överstiger 9,0 dagar.
 
Vad kan Försäkringskassan göra för att nå detta mål? De kan inte bota människor. De kan inte göra arbetsmiljön bättre. Det enda de kan göra är att minska utbetalningen av sjukpenning. Och det är också det som har skett. Sedan regeringen gav uppdraget till Försäkringskassan har avslagen ökat markant. Nivån på avslag är nu högre än under borgarnas tid vid makten.

Trots att ingen lagändring är gjord får LO-TCO Rättskydd (som hjälper medlemmar att överklaga försäkringskassans beslut) in i stort sett samma mängd ärenden nu som när lagen faktiskt ändrades till det sämre 2007. Inte många beslut ändras av domstolarna, de utgår från att det är som Försäkringskassan säger.

Socialministern är inte helt nöjd med de berättelser hon fått höra av de som drabbats av de ökade avslagen. Hon vill att vi ska veta att vi har ekonomisk trygghet och få ett snabbt och bra stöd tillbaka till hälsa och arbete.

Så vad blir hennes förslag? Jo, att uppdra åt Försäkringskassan att öka förståelsen för besluten, de måste vara tydliga och begripliga även om folk inte kommer att vara nöjda. Försäkringskassan kan  alltså fortsätta ge fler avslag för att nå målet om minskat sjukpenningtal men de måste förklara sina beslut bättre.

Men nej, Annika Strandhäll. För att säkerställa att sjukförsäkringen blir trygg och välfungerande är det bättre och mycket enklare att befria Försäkringskassan från sitt uppdrag att minska sjukpenningtalet och låta handläggarna göra objektiva bedömningar. Läkarintyget bör få en starkare ställning, det är inte rimligt att handläggare på Försäkringskassan ska få ogiltigförklara en eller ibland flera läkares bedömningar.

Detta ska vara en politisk fråga. Juridik är ingen vetenskap, det går inte att lämna över bedömningarna till domstolarna. Lagarna ska stiftas av riksdagen och myndigheterna ska tillämpa lagen. Regeringen kan och bör sätta ned foten och tydliggöra att läkarintyget endast behöver styrka arbetsoförmåga, inget annat.

Rossana Dinamarca 
Riksdagsledamot och ledamot av Socialförsäkringsutskottet (V)