Debatt. .

2020-06-11 04:00
Sedan 2015 har ett fruktansvärt krig pågått i Jemen som tvingat fyra miljoner människor på flykt. Under förra året exporterade Sverige vapen till fem av de länder som är inblandade i striderna. Foto: Hani Mohammed/TT/AP
Sedan 2015 har ett fruktansvärt krig pågått i Jemen som tvingat fyra miljoner människor på flykt. Under förra året exporterade Sverige vapen till fem av de länder som är inblandade i striderna.
Puffetikett
Dagens ETC

Den svenska vapenexporten är full av dubbelmoral

I dagens riksdagsdebatt kommer Vänsterpartiet kräva en skärpt lagstiftning där ett totalstopp av vapenexport och följdleveranser till krigförande och odemokratiska länder ingår.

Exporten till USA bör också ses över, Det går inte att tala om att främja fred och mänskliga rättigheter och samtidigt bidra till att spä på blodiga krig och brott mot mänskliga rättigheter. Det är vad den svenska vapenexporten i praktiken gör. Det skriver Håkan Svenneling och Yasmine Posio, riksdagsledamöter i Vänsterpartiet.

Förra året ökade den svenska vapenexporten med hela 40 procent. Svenska företag exporterade krigsmateriel till ett värde av 16,3 miljarder kronor. Bland köparna återfinns en lång rad diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Det framkommer i regeringens egen skrivelse om den svenska vapenexporten som riksdagen idag debatterar.

Att Sveriges politik när det gäller vapenexport och utrikesfrågor är fylld med dubbelmoral har varit känt länge. I och med redogörelsen av exporten under förra året, blir det ännu tydligare att Sverige använder sig av vackra ord om fred och mänskliga rättigheter samtidigt som man förser de olika konflikterna med vapen.

Sedan 2015 pågår ett fruktansvärt krig i Jemen. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är mer än 80 procent av befolkningen i behov av någon form av humanitär hjälp och nästan fyra miljoner människor lever på flykt på grund av kriget. Under förra året exporterade Sverige vapen till fem av de stridande länderna i Jemen nämligen Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kuwait och Bahrain. Samtliga av dessa länder är att betrakta som auktoritära stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Länderna deltar även bevisligen i en väpnad konflikt och uppfyller därmed samtliga kriterier för att inte beviljas export av svensk krigsmateriel.

Ett annat konfliktdrabbat område där det väpnade våldet har skördat många liv är Kashmir. Konflikten mellan Indien och Pakistan om det strategiskt viktiga landområdet har pågått sedan 1947 och Sverige har, med få undantag, försett båda sidorna med vapen sedan 1950. Konflikten mellan Pakistan och Indien anses vara en av de farligaste i världen eftersom båda parter innehar kärnvapen.

Trumps USA har denna vår tagit stora kliv mot en allt mer polariserad och reaktionär stat. Vi är mycket oroade över den politiska utvecklingen i det stora landet i väst. Vänsterpartiet tycker att det är hög tid för en verklig översyn - i restriktiv riktning - av svensk vapenexport även till USA. Militär har redan satts i beredskap för att slå till mot demonstranter som protesterar mot förtrycket av svarta och det utbredda polisvåldet. Vi ska inte exportera vapen till en sådan instabil och lynnig politisk ledning.   

Svensk vapenexport rimmar illa med de uttalade feministiska ambitionerna för utrikespolitiken. I krig och katastrofer är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. Ojämlikhet mellan män och kvinnor förstärks och kvinnor stängs ute från de beslutsfattande processerna. Antalet barnäktenskap ökar, likaså det sexuella våldet. Kvinnor och barn på flykt är i stor risk för att bli utsatta för våldtäkter och sexuellt slaveri. När politiska ledare i hårt drabbade länder väljer att investera pengar i vapen och annan krigsmateriel blir det mindre pengar kvar till att investera i sjukvård, utbildning och annan välfärd som leder till minskad fattigdom och ökad jämlikhet.

Det står svart på vitt i regeringens egen redovisning av 2019 års export att det nya regelverket för vapenexport, med både demokratikriterium och skärpt kriterium för mänskliga rättigheter, inte har bidragit till en minskning utan tvärt om en ökning av vapenexporten till dessa länder. Det är häpnadsväckande.

Sverige kan inte anses trovärdigt i sitt arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter så länge vi som nation fortsätter att förse krigförande och förtryckande stater med vapen. Detta måste få ett slut.
//

Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson (V)

Yasmine Posio, riksdagsledamot och ersättare i utrikesutskottet (V)