Debatt. .

2017-03-04 09:00
En manifestation arrangerad på internationella funktionshindersdagen; Assistans är frihet – Rädda LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Norra Latins skolgård i Stockholm. Bild: Fredrik Sandberg/TT
En manifestation arrangerad på internationella funktionshindersdagen; Assistans är frihet – Rädda LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Norra Latins skolgård i Stockholm.

Därför väljer många personlig assistans framför andra insatser

Regeringen vill skära på kostnader i assistansersättningen och har tillsatt en utredning för att undersöka personer väljer assistans framför övriga LSS-insatser på grund av bristande kvalitet. Kvaliteten i LSS-insatserna måste höjas, dock utan att den personliga assistansen försämras, skriver Riksförbundet FUB i veckans debatt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har inneburit större möjligheter för personer med omfattande funktionsnedsättningar att leva som andra och vara inkluderade i samhället. Men LSS har gradvis urholkats och fungerar inte längre som det var tänkt. En statlig utredning har därför tillsatts. Den särskilda utredaren Désirée Pethrus (KD) har ett tydligt uppdrag att skära på kostnader, framför allt i den statliga assistansersättningen. Hon ska bland annat undersöka om övriga LSS-insatser brister i kvalitet och därför är ett skäl att välja personlig assistans.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


FUB får många signaler från medlemmarna om bristen på lägenheter i gruppbostäder och servicebostäder. Detta bekräftas också i Boverkets sammanställning Bostadsmarknadsenkäten 2016. Drygt hälften, 150 av landets kommuner, uppger att de har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Bara fyra kommuner redovisar ett överskott.

Detta trots att kommunerna mycket väl borde känna till vilka kommuninvånare, som omfattas av LSS och vill flytta hemifrån. Många kommuner låter helt enkelt bli att bygga bostäder enligt LSS, trots att de är skyldiga att göra detta. Personer med utvecklingsstörning som vill flytta hemifrån får rådet att ordna en bostad själv. Det är en dålig, ofta omöjlig, lösning eftersom de flesta behöver stöd och service i bostaden, vilket ingår i gruppbostad och servicebostad, enligt LSS. Stöd och service från en fast personalgrupp är en helt nödvändig förutsättning för att uppnå goda levnadsvillkor – kvalitetsnivån i LSS. Istället uppmanas personer med utvecklingsstörning att ansöka om personlig assistans eller boendestöd, enligt socialtjänstlagen. De som inte kan få tag i en hyreslägenhet eller har råd att köpa en bostadsrätt får vackert bo kvar hos sina föräldrar på obestämd tid.

Ett annat skäl att välja assistansersättning, när så är möjligt, är den ojämna kvaliteten i LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna. Ett grundkrav för en gruppbostad eller servicebostad med kvalitet är kompetent personal. Tyvärr vet vi att det ofta brister när det gäller personalens kunskap om utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Inte sällan saknas tillräcklig kunskap om bemötande, kommunikationsstöd och kognitivt stöd. Personalgruppen måste också vara rätt dimensionerad och ha en närvarande chef. Kvalitet handlar också om att ha möjlighet att kunna påverka vilka man vill bo tillsammans med i gruppbostaden. Men möjligheten att välja är många gånger obefintlig för en person med utvecklingsstörning. Han/hon kan till exempel inte bestämma vem som ska hjälpa till i de allra mest intima situationerna, som vid dusch och toalettbesök. Denna valmöjlighet har däremot en person som har personlig assistans.

Det är svårt att få kontaktperson och ledsagning när man bor i bostad enligt LSS, trots att det, enligt förarbetena, inte ska finnas några hinder att få detta vid behov. Kontaktperson nekas till exempel med hänvisning till att personen inte är isolerad, då han/hon har kontakt med anhöriga och andra medboende. Det visar om något på bristande förståelse för vad insatsen kontaktperson är tänkt att innebära!

Kommunala riktlinjer begränsar dessutom inte sällan olika LSS-insatser. Det medför att det är stora skillnader i hur insatsen ledsagarservice tillämpas i kommunerna. Det skiljer exempelvis hur insatsen kan beviljas, vem som ska svara för ledsagarens omkostnader och vad som ingår. Det är numera svårt att få ledsagarservice för resor utanför hemkommunen. Det innebär att personer med omfattande funktionsnedsättningar inte kan resa om de inte har personlig assistans eller anhöriga som är beredda att ställa upp.

FUB kämpar på olika sätt för att höja kvaliteten i övriga LSS-insatser, så att de ska bli reella alternativ till personlig assistans. Men vi accepterar förstås inte en försämring av insatsen personlig assistans för den skull.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Thomas Jansson & Eva Borgström 
Thomas Jansson, förbundsordförande FUB & Eva Borgström, ombudsman FUB